Zakazana Trideset i deveta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Trideset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 20.04.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju   Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, radi isteka perioda na koji su imenovani i donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora za reviziju. U Odbor za reviziju JP Elektroprivreda BiH biraju se tri člana na period od četiri godine.
Detaljnije informacije o sazivanju Trideset i devete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na web stranici http://www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja

Sarajevo, 05.04.2016.