Zakazana Četrdeset druga (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Četrdeset druga (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 20.10.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2015. godinu,  koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.
Skupština će razmatrati i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarne u 2015. godini.
Detaljnije informacije o sazivanju Četrdeset druge Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na web stranici http://www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja