Ugovor o osnivanju preduzeća TTU energetik d.o.o.

Nakon Odluke usvojene na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 08. septembra 2016.godine i Odluke koju su dioničari Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići usvojili na sjednici 10.oktobra 2016.godine, stečeni su uslovi za potpisivanje Ugovora o formiranju privrednog društva Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, čiji su osnivači JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići.

 

Ugovor o formiranju privrednog društva Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, u Termoelektrani „Tuzla“ u četvrtak, 13.oktobra 2016.godine, potpisali su Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i dr. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, a za RMU Banovići dr. Munever Čergić, direktor i Zlata Junuzović, izvršna direktorica za pravne poslove.

 

 

 

Odlukama  donesenim na skupštinama dioničara JP Elektroprivreda BiH i RMU Banovići utvrđena je  i vrijednost osnovnih uloga osnivača.

 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo u osnivanje društva ulazi sa 80% vlasništva, dok će 20%  osnovnog kapitala biti u vlasništvu RMU Banovići d.d. Banovići.