Podrška Bloku 7 Državnog savjeta Kine za upravljanje javnim kompanijama

Predstavnici JP Elektroprivreda BiH dr.sci. Senad Salkić i Muhamed Ražanica izvršni direktori za kapitalne investicije i ekonomske poslove, Emir Aganović i Edib Bašić, savjetnici generalnog direktora i Goran Milošević sekretar Javnog preduzeća, razgovarali su sa delegacijom Državnog savjeta Kine za upravljanje javnim kompanijama koju je predvodio Yin Yisheng, zamjenik generalnog direktora. Kinesku delegaciji činili su i predstavnici China Gezhouba Group Company Limited (CGGC).

Predstavnici Državnog savjeta Kine iskazali su posebno zadovoljstvo saradnjom Elektroprivrede BiH sa China Gezhouba Group Company Limited  (CGGC), a u okviru realizacije projekta Blok 7 450 MW u Termoelektrani Tuzla i izrazili spremnost za punu podršku i pomoć kako bi projekat od posebne važnosti za elektroenergetski sistem BiH, bio implementiran na zadovoljstvo obje države, JP Elektroprivreda BiH i kompanija uključenih u realizaciju projekta.
Tokom susreta razgovarano je i o načinima upravljanja privredom u BiH, osobito upravljanja u kompanijama poput JP Elektroprivreda BiH čiji je kapital u većinskom vlasništvu Federacije BiH.
Državni savjet Kine upravlja poslovanjem 103 najveće kineske kompanije među kojima je i China Gezhouba Group Company Limited  (CGGC), članica konzorcija koji će graditi Blok 7 u TE Tuzla.