Zakazana Četrdeset četvrta (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Četrdeset četvrta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 30.12.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine Društva je usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda  BiH d.d. – Sarajevo  za 2015. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju. Skupština će razmatrati i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini i donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo za period 2017-2019.godina.

Detaljnije informacije o sazivanju Četrdeset četvrte Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na web stranici http://www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja