Zakazana Pedeset i prva (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Pedeset i prva (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo biće održana 19.07.2018. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje: Revidiranog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2018.-2020. godina, Odluke o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka „ d.o.o. – Tuzla, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Odluke o odobravanju Statuta Iskraemeco d.o.o. Sarajevo, Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, radi podnošenja ostavke i Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.
 
Detaljnije informacije o sazivanju  Pedeset i prve (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su ovdje