Zakazana pedeset osma (vanredna) Skupština Društva

Pedeset osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo biće održana 27.augusta 2019. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

 

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani  i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora. 

Predstavnici dioničara će odlučivati i o odobravanju Statuta o izmjeni Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,  ZD RU Kreka d.o.o Tuzla

Detaljnije informacije o sazivanju Pedeset osme (vanredne ) Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na web stranici

http://www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja