Zakazana Skupština Društva

Pedeset deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 28. novembra 2019. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani  i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala. 

Skupština Društva će odlučivati i o odobravanju Statuta o izmjenama Statuta  ETI Sarajevo d.o.o.

Detaljnije informacije o sazivanju Pedeset devete (vanredne)Skupštine JP Elektroprivreda BiH dostupne su ovdje.