Zakazana Šezdeseta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Šezdeseta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 17.12.2019. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani  i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.

Skupština Društva će odlučivati i o odobravanju Statuta o izmjenama Statuta ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo.

Dnevnim redom predviđeno je i upoznavanje dioničara sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2019. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Detaljnije informacije o sazivanju Šezdesete (vanredne ) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo dostupne su ovdje.