Šezdeset i druga (redovna) Skupština JP EPBiH zakazana za 28.05.2020.

Šezdeset i druga (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo biće održana 28.05.2020. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

 

Na dnevnom redu Šezdeset i druge (redovne) Skupštine je donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za 2018. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

 Skupština će odlučivati i o donošenju odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu, Planu poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo za period od 2020 – 2022 godina, razriješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog radi isteka perioda na koji su imenovani te izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala.

Na dnevnom redu Skupštine Društva naći će se i donošenje Odluke o razješenju članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo radi isteka perioda na koji su imenovani,  kao i donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih članova Odbora za reviziju

S obzirom na proglašenje stanja nesreće u FBiH uzrokovanog panedmijom virusa COVID 19, dioničari se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu a u skladu sa članom 34 Poslovnika o radu Skupštine Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo.

Detaljnije informacije o sazivanju  Šezdeset i druge (redovne ) Skupštine dostupne su na stranici https://www.epbih.ba/arhiva/obavjestenja