Imenovani članovi Nadzornog i Odbora za reviziju, usvojeni Izvještaj o poslovanju za 2018. i Plan poslovanja za period 2020-2022.godina

Šezdeset i druga (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za 2018.godinu, u kojoj je proizvodnja električne energije ostvarena u količini 7.245,4 GWh, a ukupan prihod u iznosu milijardu i 60 miliona KM.

Šezdeset i druga (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za 2018.godinu, u kojoj je proizvodnja  električne energije ostvarena u količini 7.245,4 GWh, a ukupan prihod u iznosu milijardu i 60 miliona KM. Dioničari su usvojili i Odluku o raspodjeli dobiti koja je u 2018.godini, iznosila 52,38 miliona KM. Usvojeni Izvještaj o poslovanju uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja.  
Skupština je usvojila Plan poslovanja Javnog preduzeća za period  2020 – 2022.godina, kojim je planirano ukupno ulaganje za navedeni period u iznosu 1,86 milijardi KM u djelatnosti proizvodnje, distribucije snabdijevanja, kapitalne projekte, dokapitalizaciju rudnika i neelektroprivrednih zavisnih društava, te zajedničke projekte.
Planom je predviđen početak izgradnje Bloka 7 u TE “Tuzla”, puštanje u rad i početak proizvodnje u VE “Podveležje” i malim HE na rijeci Neretvici, nastavak izgradnje HE “Vranduk”, te početak izgradnje drugih proizvodnih objekata. Planirani godišnji prihodi veći su od milijardu i 100 hiljada KM. 
Na prijedlog Vlade FBiH, Skupština Društva razriješila je dr.sci.Izeta Žigića, dr.sci.Milenka Obada, mr.sci. Jakuba Dinarevića, dr.sci.Izudina Džafića, Muhidina Zameticu i mr.Vanju Bajrami, članstva u Nadzornom odboru ispred državnog kapitala, a zbog isteka perioda na koji su imenovani i donijela Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca. Imenovani su   dr.sci. Izet Žigić, dr.sci.Milenko Obad, Selvedin Subašić, Muhidina Zametica, dr.sci Safet Isić i mr.Vanja Bajrami.  . 
Šezdeset druga Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, donijela je i Odluku o razrješenju  mr.sci. Almire Zulić-Burek,  mr.sci. Muzafera Brigića i Senada Herende, članstva u Odboru za reviziju Javnog preduzeća i na period četiri godine, imenovala članove novog saziva, mr.sci. Almiru Zulić-Burek, Fikretu Bešović i dr.sci. Harisa Jahića. Članovi Odbora za reviziju imenuju se na period četiri godine.
S obzirom na proglašenje stanja nesreće u FBiH uzrokovanog pandemijom virusa COVID 19, dioničarima je omogućeno glasanje u odsustvu, a u skladu sa članom 34 Poslovnika o radu. Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo. Skupština Društva održana je uz poštivanje epidemioloških mjera važećih tokom proglašenog stanja nesreće.
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu i Plan poslovanja za period 2020-2022. godinu, dostupni su na linku  https://www.epbih.ba/arhiva/obavjestenja