Zakazana 69. Skupština Društva

Šezdeset deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 25. maja 2021. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje više odluka u vezi s dokapitalizacijom zavisnih društava-rudnika uglja, donošenje Odluke o donošenju Revidiranog plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2021. – 2023. godina, donošenje Odluke o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima-rudnicima uglja u dugoročne pozajmice i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima-rudnicima uglja.

Detaljnije informacije o sazivanju Šezdeset devete  (vanredne ) Skupštine JP Elektroprivreda BiH dostupne su ovdje.