Zakazana 73. (redovna) Skupština Društva

Sedamdest treća (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 30.juna 2022. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Na dnevnom redu Skupštine je donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2021. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju, te donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu.

Detaljnije informacije o sazivanju  Sedamdeset treće  ( redovne ) Skupštine JP Elektroprivreda BiH dostupne su OVDJE