Potpisivanje Ugovora o saradnji i zakupu zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane „FNE Banovići Selo“

U četvrtak, 03.11.2022. godine, biće potpisan Ugovor o saradnji i zakupu zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane „FNE Banovići Selo“ između JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Općine Banovići. Potpisivanje će biti upriličeno u Poslovno-tehničkoj zgradi JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, u 12 sati.

Prema pozivu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, upućenom pravnim i fizičkim licima i jedinicama lokalne samouprave s ciljem pronalaska adekvatnih lokacija za izgradnju fotonaponskih elektrana, Općina Banovići je ponudila 100.050 m2 zemljišta u zakup na 25 godina, u skladu s traženim uslovima. Ponuđena lokacija je rekultivisano odlagalište na površinskom kopu RMU "Banovići" i u posjedu je i vlasništvu Općine Banovići sa udjelom 1/1.

Lokacija posjeduje raspoložive resurse - elektroenergetsku i putnu infrastrukturu za razmatrani savremeni način izvedbe FNE velikih snaga, tzv. „utility-scale PVP“.

Predviđena snaga  „FNE Banovići“ na pragu je  8,8 MW.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije u projekat  je 15 miliona KM.

Nakon potpisivanja Ugovora o saradnji i zakupu zemljišta u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane „FNE Banovići Selo“ sa Općinom Banovići biće objavljena  javna nabavka za realizaciju projekta, po principu „ključ u ruke“.