Sazvana Deseta Skupština Društva

Nadzorni odbor JP EP BiH sazvao je 10. Skupštinu Društva koja će se održati u ponedjeljak 30. juna u Sarajevu.Skupština će se održati u prostorijama Energoinvesta d.d. Sarajevo u uluci Hamdije ćemerlića 2 s početkom u 15 sati.


    30. maj 2008.

 


Sazvana 10. Skupština Društva

 

Nadzorni odbor JP EP BiH sazvao je 10. Skupštinu Društva koja će se održati u ponedjeljak   30. juna u Sarajevu.

 

Skupština će se održati u prostorijama Energoinvesta d.d. Sarajevo u ulici Hamdije ćemerlića 2 s početkom u 15 sati.

 

Na dnevnom redu Desete Skupštine između ostalog je usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2007. godinu  sa Finansijskim izvještajem, Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju, te usvajanje Odluke o rasporedu dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2007. godinu.