U Rudnicima „Kreka“ posao za šest bh. firmi

U Rudnicima“Kreka“ Tuzla, u petak, 26. marta, svečano je potpisan ugovor za generalni remont rotornog bagera SRS-402, prvog od četiri identična bagera. Rudnik “Kreka“ prvi je od ukupno sedam rudnika koji je potpisao ugovor, od kada je uspostavljen Koncern Elektroprivreda BiH. Ovom prilikom je istaknuto da razvoj i obnova opreme rudnika znači i razvoj Koncerna koji će itekako pomoći u realizaciji svake opravdane investicije. Posao je dobilo šest bosanskohercegovačkih firmi.

29. mart 2010.

    Koncern EPBiH

    U Rudnicima „Kreka“ posao za šest bh. firmi

 

U Rudnicima“Kreka“ Tuzla, u petak, 26. marta, svečano je potpisan ugovor za generalni remont rotornog bagera SRS-402, prvog od četiri identična bagera. Rudnik “Kreka“ prvi je od ukupno sedam rudnika koji je potpisao ugovor, od kada je uspostavljen Koncern Elektroprivreda BiH. Ovom prilikom je istaknuto da razvoj i obnova opreme rudnika znači i razvoj Koncerna koji će itekako pomoći u realizaciji svake opravdane investicije. Posao je dobilo šest bosanskohercegovačkih firmi.

Radi se o remontu jedne od najvećih mašina rudnika “Kreka” Tuzla. Koncern EPBiH za ovaj posao angažovao je domaće stručne kadrove koji će njegovim okončanjem dobiti međunarodne reference za obavljanje sličnih poslova.

Za realizaciju ove investicije Elektroprivreda BiH je obezbijedila 5,5 miliona maraka, a tokom ovog investicionog ciklusa biće remontovana i ostala tri identična bagera nabavljena u periodu između 1984. i 1987. godine te ostala osnovna oprema, u koju spadaju i bageri, a koja je otpisana sa oko 95 procenata. Time će biti stvoreni neophodni uslovi za povećanu proizvodnju uglja koji će biti potreban za rad budućeg bloka 7 TE Tuzla.

- Ovo je početak oživljavanja privrednog sistema BiH. Koncern mora biti lokomotiva razvoja privrede, istakao je ovom prilikom Vahid Hećo, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.


- Posao je dobilo šest domaćih firmi: ITT inženjering, ""Elcom"" Tuzla, ""Deling"" d.o.o. Tuzla, ""HP Fluid"" Gradačac, ""BNT Hidraulika"" i ""Remontmontaža"" Tuzla. Domaće kompanije mogu se nadati i novim poslovima koje Koncern nastoji i može da ostvari, rekao je Amer Jerlagić, direktor Elektroprivrede BiH.


- Već godinama se u rudnicima osjetila potreba za remontom osnovne opreme, a tuzlanski Rudnik “Kreka” prvi je potpisnik ugovora, ovakve vrste, istakao je Rešad Husagić, direktor ""Rudnika ""Kreka"" Tuzla.

 

Krajnji rok za završetak ovih radova je 18 mjeseci.