Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

20. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-80-3-51/18
Nabavka materijala za remont agregata broj 1 za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
20. juli 2018.
Nabavka lož ulja srednje – niskosumporni mazut za potrebe Termoelektrane Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BR. 986-1-1-251-3-207/18
20. juli 2018.
Usluge inoviranja investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije zamjenskog Bloka 8 TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BR. 986-1-2-250-3-206/18
20. juli 2018.
Ispravka obavještenja o nabavci br. 986-1-2-193-8-205/18 - Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2018-2020. godinu
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
20. juli 2018.
Servis i održavanje liftova
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-100-3-72/18
20. juli 2018.
Građevinski radovi na sanaciji transformatorskih stanica
Obavještenje o nabavci
19. juli 2018.
Nabavka roba (čelični limovi, okrugli ležajevi, čelični profili, čelične cijevi za zaštitne ograde, bronza za klizne ležajeve, rešetkasta gazišta i čelični lanac) za generalni remont rotornog bagera Srs-401 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
19. juli 2018.
Poziv za dostavu ponuda u postupku dodjele ugovora za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BR. 2000021897PP
19. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-75-3-72/18
Obezbjeđenje saglasnosti o PPZ i ZNR, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
19. juli 2018.
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (za potrebe održavanja elektrodistributivne mreže na području Kantona Sarajevo)
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-3-99-3-71/18
19. juli 2018.
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (za investicione projekte na području Kantona Sarajevo)
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-3-98-3-70/18
19. juli 2018.
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (na stvaranju uslova za priključenje krajnjih kupaca u općinama Ilijaš i Stari Grad)
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-3-97-3-69/18
19. juli 2018.
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (na stvaranju uslova za priključenje krajnjih kupaca u općinama Novi Grad i Ilidža)
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-3-96-3-68/18
19. juli 2018.
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj: EDMO-KZ-05/18, Isporuka lične zaštitne opreme-radna obuća
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1432-7-1-79-3-23/18
19. juli 2018.
Nabavka čeličnih lamela
Nabavka čeličnih lamela
18. juli 2018.
Isporuka goriva za potrebe PJD Tešanj ED Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-94-3-88/18
18. juli 2018.
Filteri za frekventne pretvarače i sistem hlađenja fFP-VDP bloka 6
Filteri za frekventne pretvarače i sistem hlađenja fFP-VDP bloka 6
18. juli 2018.
Obavještenje o nabavci usluga za održvanje MDM sistema za JP EP BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
18. juli 2018.
Održavanje ekološkog monitoring sistema - Mjerenje radioaktivnosti u procesu proizvodnje i u bližoj okolini TE za potrebe
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-266-3-366/18
18. juli 2018.
Nabavka ostalih ulja i maziva za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-274-3-374/18
18. juli 2018.
Neplanirane nabavke mašinskih komponenti - Nabavka dijelova za buldožer CATERPILLAR za potrebe Podružnice
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-267-3-367/18
18. juli 2018.
Korektivno održavanje kranova, dizalica, teretnih platformi i uređaja za nošenje tereta za potrebe Podružnice
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-275-3-376/18
17. juli 2018.
Isporuka katanaca i bravica za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-1-93-3-87/18
17. juli 2018.
Sanacija bazena RT2 i završni radovi Zatvorenog ciklusa i tretmana otpadnih voda
OBAVJEŠTANJE O NABAVCI BR. 2000022920
17. juli 2018.
Nabavka opreme mehanizovanog širokočelnog kompleksa za potrebe JP EP BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla
Obavještenje o nabavci
17. juli 2018.
Nabavka grafitnih četkica
Nabavka grafitnih četkica
17. juli 2018.
Nabavka opreme za zaštitu od požara
Nabavka opreme za zaštitu od požara
17. juli 2018.
Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
Nabavka materijala za zavarivanje i lemljenje
17. juli 2018.
Nabavka higijenskog materijala
Nabavka higijenskog materijala
16. juli 2018.
Ispitivanje i baždarenje ispitne kutije Omicron CMC 256-6
Ispitivanje i baždarenje ispitne kutije Omicron CMC 256-6
16. juli 2018.
Unutrašnja sanacija i adaptacija prostorija objekta željezničke stanice u TE "Tuzla", Tuzla
Unutrašnja sanacija i adaptacija prostorija objekta željezničke stanice u TE "Tuzla", Tuzla
16. juli 2018.
Specijalističko ispitivanje i servisiranje uzbude bloka 5 u TE „Tuzla“, Tuzla
Specijalističko ispitivanje i servisiranje uzbude bloka 5 u TE „Tuzla“, Tuzla
16. juli 2018.
Izvođenje građevinskih radova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-3-95-3-65/18
16. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-72-3-70/18
Usluge popravki i podešavanja aluminijumske stolarije (prozori i vrata), za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
16. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-71-3-69/18
Usluge popravke namještaja, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
13. juli 2018.
Usluge obavljanja fizičke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo i transporta novca
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-219-3-189/18
13. juli 2018.
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-193-8-192/18
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-193-8-192/18
13. juli 2018.
Nabavka radova na zamjeni opreme vodostanskih zatvarača
Obavještenje o nabavci
13. juli 2018.
Nabavka i zamjena sistema generatorskih zaštita agregata 1,2,3 u pogonu HE salakovac
Obavještenje o nabavci
13. juli 2018.
Nabavka dijelova za elektropostrojenja- Nabavka i ugradnja AKU baterija za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"
1424-1-1-268-3-368/18
13. juli 2018.
Usluge održavanja IT opreme - Održavanje sistema ERV za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-269-3-369/18
13. juli 2018.
Nabavka analitičkih hemikalija za rad laboratorije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-271-3-372/18
13. juli 2018.
Nabavka lanca dodavača uglja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-272-3-373/18
13. juli 2018.
Nabavka ribe
Nabavka ribe
12. juli 2018.
Nabavka, isporuka i montaža autoguma za motorna vozila
Obavještenje o nabavci 1421-7-1-109-3-89/18
12. juli 2018.
Nabavka baterija
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-108-3-88/18
12. juli 2018.
Zamjena oštećene ovjesne opreme u 110 i 220 kV postrojenjima
Zamjena oštećene ovjesne opreme u 110 i 220 kV postrojenjima
11. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-67-3-66/18
Usluge održavanja i popravka alatnih mašina, kompresora, agregata, motora, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
10. juli 2018.
Isporuka vijaka za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavjestenje o nabavci po KZ-20/18
10. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-79-3-49/18
Nabavka cijevi, cijevnih elemenata i cijevne armature za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
10. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-3-66-3-65/18
Sanacija ograde na skladištu Vitalj PJD Kladanj, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
09. juli 2018.
Sanacija zaštitne ograde u HE “Una” Kostela
Obavještenje o nabavci 1421-7-3-106-3-85/18
09. juli 2018.
Nabavka alata (LOT 1 - LOT 4)
Nabavka alata (LOT 1 - LOT 4)
09. juli 2018.
Isporuka i ugradnja PVC i PEHD armature i cjevovoda
Isporuka i ugradnja PVC i PEHD armature i cjevovoda
06. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-63-3-63/18
Usluge interventnog održavanja i popravki automatske i ručne regulacije, upravljanja, procesnih mjerenja i nadzora MHE Modrac i MHE Sniježnica, sa djelimičnom isporukom materijala
06. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-64-3-64/18
Usluge interventnog održavanja i popravki sa otklanjanjem kvarova na mašinskom postrojenju MHE Modrac, MHE Sniježnica i Brane Sniježnica, sa djelimičnom isporukom materijala
06. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-62-3-62/18
Usluge otklanjanja kvara na turbini Agregata broj 2, MHE Sniježnica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
06. juli 2018.
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-199-8-183/18
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-199-8-183/18
06. juli 2018.
Usluge utovara i odvoza otpadnog materijala iz kruga Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-261-3-359/18
06. juli 2018.
Usluge održavanja kotlovskih postrojenja u RJ TEP za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-260-3-357/18
06. juli 2018.
Razne servisne usluge u proizvodnji-Čišćenje separatora zauljenih i oborinskih otpadnih voda za potrebe Podružnice
1424-7-2-264-3-364/18
06. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-61-3-61/18
Usluge interventnog održavanja i popravki elektroenergetskog postrojenja MHE Modrac, MHE Sniježnica i Brane Sniježnica, sa djelimičnom isporukom materijala
06. juli 2018.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-60-3-60/18
Prevoz raznih tereta, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
04. juli 2018.
Nabavka rezervnih dijelova za pokretni kompresor PK-35
Nabavka rezervnih dijelova za pokretni kompresor PK-35
03. juli 2018.
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (sanacija asfaltnih površina na području Kantona Sarajevo)
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-3-91-3-54/18
02. juli 2018.
Nabavka rezervne opreme i komponenti za telefonske centrale proizvođača Alcatel unutar postojeće telefonske mreže JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-1-214-3-180/18
02. juli 2018.
Nabavka port servera
Obavještenje o nabavci
29. juni 2018.
Tender broj:2000022835, Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i Zavisnih Društava JP EP BiH za 2018-2020.
Obavještenje o nabavci 986-1-2-193-3-178/18
29. juni 2018.
Tender broj 2000022930 -Održavanje Oracle licenci za potrebe JP EP BiH
Obavještenje o nabavci broj 986-1-2-211-3-177/18
28. juni 2018.
Nabavka usluge održavanja Oracle hardvera za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-210-3-173/18
28. juni 2018.
Nabavka usluge održavanja informacionog sistema Blue Trader za podršku procesu trgovine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-208-3-171/18
25. juni 2018.
Nabavka punionica za električna vozila za potrebe djelatnosti Distribucije JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-205-3-168/18
21. juni 2018.
Nabavka zglobnih dampera za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o.-Đurđevik
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 350-1-1-450-3-165/18
Nema tendera