Rođen je 1969. godine, u Tuzli. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu  Univeziteta u Tuzli 1996. godine.
Protekli radni vijek je proveo kao zaposlenik JP Elektroprivreda BiH na različitim inženjerskim i rukovodnim  mjestima, gdje je stekao bogato iskustvo u distributivnoj djelatnosti.
U periodu od 2011-2016. godine obavljao je dužnost Izvrsnog direktora za distribuciju.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.