Rođena je 1977. godine u Kalesiji. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Poslove rada u računovodstvu, finansijama i menadžerske poslove obavljala je u firmama: Polo Junior d.o.o. Kalesija, C.P.A. d.o.o. Tojšići-Kalesija, Hypo-Alpe-Adria-Lesing d.o.o. Sarajevo/Banja Luka-voditelj poslovnica Tuzla i Bijeljina, Nova banka a.d. Banja Luka – šef regije Tuzla za rad sa pravnim licima, Klas d.d. Sarajevo- direktor prodaje, VD Direktor Pretis DD Vogošća.

Educirala se  na brojnim seminarima i kursevima iz oblasti finansija i menadžmenta te objavila određen broj stručnih radova.

Posjeduje zvanje certificiranog računovođe.

Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.