Rođen je 1957. godine u Gornjem Srebreniku. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1980. godine. U periodu od 1980 - 1994. godine radio je u RU „Kreka“. U JP Elektroprivreda BiH se zaposlio 1994. godine, na radno mjesto glavnog inženjera eksploatacije u „Elektrodistribuciji“ Tuzla. Radio je na različitim inženjerskim poslovima i bio na više rukovodnih pozicija u TE „Tuzla“. U periodu od 1995-1999. godine bio je direktor TE „Tuzla“.

Obavljao je funkcije premijera Tuzlanskog kantona, bio zastupnik u Slupštini Tuzlanskog kantona i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.