E-račun

P Elektroprivreda BiH pruža mogućnost primanja računa za električnu energiju elektronskim putem. Elektronski račun je identičan papirnom računu koji se isporučuje na kućnu adresu i usluga je potpuno besplatna. Prednosti elektronske dostave računa su višestruke: 

 • Brža i sigurnija dostava
 • Račun se prima u realnom vremenu, odnosno odmah po očitanju i izradi računa 
 • Minimizira se rizik da račun, iz bilo koje razloga, ne bude isporučen
 • Minimizira se rizik gubljenja računa
 • Povoljniji DPO od 30 dana
 • Elektronska arhiva 
 • Dostupnost 
 • Mogućnost štampe, po potrebi
 • Jednostavan proces za prijave, izmjene i odjave
 • Pojednostavljeno plaćanje putem internet i mobilnog bankarstva, trajnim nalogom ili e-uplatnicom
 • Očuvanje životne sredine
E-račun je primarno namijenjen za kupce koji praktikuju elektronsko plaćanje. JP EPBiH je u procesu pregovora sa svim bankama u BiH kako bi kupcima omogućili plaćanje računa putem samo nekoliko klikova. Naime, radi se o usluzi e-uplatnica, koja je trenutno akitvna za klijente UniCredit banke te usluzi e-režije za klijente BBI banke. Korisnici ovih usluga na svom korisničkom nalogu banke dobivaju unaprijed popunjenu uplatnicu koju je potrebno jednostavno odobriti, a u slučaju potrebe, omogućena je i korekcija iznosa. Za korisnike e-računa, ova usluga je besplatna prvu godinu dana korištenja i banka ne naplaćuje svoju proviziju. U Sparkasse banci, omogućeno je plaćanje putem trajnog naloga sa varijabilnim iznosom.
 
 
Za kupce koji ne plaćaju elektronski, omogućeno je besplatno plaćanje na svim naplatnim mjestima EPBiH. Dovoljno je uslikati ili zapisati broj i iznos sa e-računa i upisati ga u uplatnicu. 
Kupci iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu koji opredjele se za uslugu e-račun, imaju povoljniji rok plaćanja računa, tj. 30 dana umjesto 15 dana koliko imaju korisnici papirnog računa. Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila. 

 

Prijava na uslugu e-račun može se izvršiti na tri načina:

   • putem našeg web portala (Uputstvo za prijavu usluge e-račun putem web portala možete preuzeti ovdje);
   • dolaskom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije, gdje će kupac na šalteru potpisati Izjavu o dostavi računa putem elektronske pošte;   
   • preuzimanjem teksta Izjave na web stranici, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i dostavom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije ili slanjem na zvanične e-mail adrese Elektroprivrede BiH:  
   info.edbi@epbih.ba   -  Elektrodistribucija Bihać,
   info.edmo@epbih.ba -  Elektrodistribucija Mostar,
   info.edsa@epbih.ba   -  Elektrodistribucija Sarajevo,
   info.edtz@epbih.ba   -  Elektrodistribucija Tuzla,
   info.edze@epbih.ba  -  Elektrodistribucija Zenica. 

   Procedura za izmjenu e-mail adrese za dostavu računa i odjavu usluge e-račun identična je proceduri prijave na uslugu e-račun.

   E-račun Elektroprivrede BiH – sigurnost, zaštita okoline, štednja Vašeg vremena!