E

Energetska efikasnost i emisija CO2 u JP EPBiH

Energetska efikasnost je jedno od najvažnijih pitanja modernog vremena, kada je u pitanju proizvodnja, ali i korištenje energije. Povećanje energetske efikasnosti doprinosi smanjenju emisije stakleničkih gasova u atmosferu (prevashodno CO2), pa su efikasnija proizvodnja i racionalnija potrošnja energije zapravo ključne mjere u borbi protiv globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena.

Efikasno korištenje energenata, kao i finalnih oblika energije, ima značajan uticaj na ekonomsko-finansijski aspekt poslovanja, kao i života uopšte. Na kraju, ali ne i najmanje važno, povećanje energetske efikasnosti treba sagledati i u kontekstu sigurnosti snabdijevanja energijom, kao i očuvanja energenata za buduće generacije, što je jedan od osnovnih postulata održivog razvoja. 

Sve ovo su razlozi koji JP EPBiH, kao modernu i društveno odgovornu kompaniju, usmjeravaju na stalno poboljšanje aspekta energetske efikasnosti u svim njenim poslovnim procesima, što je i jedno od strateških opredjeljenja kompanije.   

U JP EPBiH posljednjih  godina postignuti su značajni rezultati na podizanju energetske efikasnosti. Samo u djelatnosti proizvodnje, odgovarajućim mjerama, neto efikasnost termoparka JP EPBiH je dovedena na nivo 30,5%, što je povećanje za oko 30% u odnosu na stanje iz perioda 1990/1991.godina, uz posljedične pozitivne efekte na smanjenje emisija. Tako je i emisija CO2 smanjena sa oko 9.500.000 t/g koliko je bila u 1990.godini, na sadašnjih oko 6.500.000 t/g, za uporedivi proizvodni portfolio i nivo proizvodnje. Trenutna specifična emisija proizvodnog termoparka JP EPBiH je na nivou 1176 kg/MWh, dok je koeficijent emisije mreže JP EPBiH (specifična emisija CO2 EP BIH) na nivou 860 kg/MWh. Imajući u vidu značaj pitanja emisije CO2 u kontekstu globalne borbe protiv klimatskih promjena, ali i značajan uticaj pitanja emisije CO2 na finansijski aspekt poslovanja elektroenergetskih kompanija, JP EPBiH uporedo sa aktivnostima energetske efikasnosti, upravlja i emisijom CO2, kroz niz mjera koje doprinose smanjenju emisije CO2, kao što su razvoj i uvođenje u proizvodni portfolio kompanije projekata OIE, uvođenje u TE kosagorijevanja uglja sa otpadnom biomasom,  povećanje kogeneracije i dalje povećanje EnEf proizvodnih objekata, i dr.

U distributivnoj djelatnosti su, eliminacijom bespravne potrošnje, boljom organizacijom mjerenja i očitanja, te primjenom novih tehnologija, distributivni gubici svedeni na oko 9%, što je najbolji rezultat u regiji, i u rangu je sa nekim razvijenim zemljama. 

Posebnu pažnju JP EPBiH u posljednje vrijeme fokusira na energetsku efikasnost u snabdijevanju, odnosno uštede energije na strani potrošnje - kod svojih kupaca. U ovom segmentu poslovanja JP EPBiH prepoznaje dugoročnu obostranu korist - i za svoje kupce, kao i za samu kompaniju.     

Da bi dostigla zacrtane ciljeve u domenu energetske efikasnosti, JP EPBiH slijedi i sprovodi vlastitu Politiku energetske efikasnosti, kao dio integralnih aktivnosti u okviru Sistema upravljanja energetskom efikasnošću koji se trenutno uspostavlja u kompaniji.