Hidroelektrana
„Ustikolina“

Lokacija objekta: rijeka Drina, područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Tip objekta: protočna pribranska elektrana
Instalirana snaga: 60,48 MW
Godišnja proizvodnja: 236,80 GWh

Investicija

Investicija: 270 miliona KM
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH 

Status projekta

Okončane aktivnosti:

  • Idejni projekat I Faza bez istražnih radova
  • Okolinska dozvola

Predstojeće aktivnosti: 

  • Obezbjeđenje odobrenja nadležnih organa za provođenje istražnih radova 
  • Provođenje istražnih radova i inoviranje Idejnog projekta