Rođen je 1956. godine u Lukavcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli.

Radio je u Rudniku i termoelektrani Ugljevik. Zaposlen je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, kao redovni profesor na katedri  Hidrogeologija i hidrotehnika.Član je Udruženja geologa BiH.

Objavio je tri knjige i više od 120 naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.