Rođen je 1962. godine u Čapljini. Diplomirao je 1985. godine na Mašinskom fakultetu u  Mostaru. Poslijediplomski magistarski studij iz područja tehničkih znanosti završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. godine, a doktorsku disertaciju je odbranio na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 1999. godine.

U stalnom je radnom odnosu na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, u zvanju redovnog profesora. Vanjski je saradnik – profesor na Sveučilištu u Dubrovniku i na Sveučilištu u Osijeku. 

Objavio je tri knjige i oko 70 naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.