Rođen je 1973. godine u Tuzli. Diplomirao je na Rudarsko – geološko – građevinskom fakultetu Univeziteta u Tuzli 1999. godine, gdje je stekao i zvanje magistra tehničkih nauka. Zvanje doktora tehničkih nauka iz područja rudarstva stekao na Rudarsko - geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1999 - 2015. godine bio je zaposlenik RMU „Banovići“, angažovan na različitim inženjerskim poslovima i rukovodnim pozicijama.

Autor je i revident brojnih projekata, elaborata i studija iz oblasti rudarstva. Tehnička usavršavanja obavljao u nekoliko rudnika u Češkoj, Poljskoj i Turskoj.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.