Vizija i
misija

Vizija

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo svojim društveno odgovornim poslovanjem i profesionalnim integritetom  u proizvodnji, distribuciji, pouzdanom snabdijevanju električnom energijom i razvojem tržišta električne energije, biće nosilac i pouzdan partner ostalim privrednim subjektima u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Misija

Misija Društva je proizvoditi i distribuirati električnu energiju, pouzdano  snabdijevati kupce električnom energijom i trgovati u konkurentnom okruženju uz korištenje domaćih resursa i zadovoljenje okolinskih zahtjeva, doprinoseći održivom razvoju i kvalitetnom životu društva.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo će:

 • Proizvoditi električnu  i toplinsku energiju iz domaćih obnovljivih i neobnovljivih resursa u skladu sa okolinskim zahtjevima, važećom zakonskom regulativom i evropskim standardima;
 • Obezbjediti efikasan distributivni  sistem za isporuku električne  energije krajnjim kupcima, i omogućiti  svim korisnicima pristup mreži i napajanje električnom energijom po propisanim normama kvaliteta i pružanje informacija;
 • Sigurno i pouzdano snabdijevati i trgovati električnom energijom proizvedenom iz domaćih resursa po konkurentnim cijenama;
 • Osigurati ekonomski održivu proizvodnju uglja za potrebe termoelektrana, industrije i široke potrošnje po konkurentoj cijeni;
 • Ulagati u razvoj i realizaciju novih kapitalnih investicija, pri čemu će posebnu pažnju posvetiti investiranju u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, povećanju fleksibilnosti energetskog portfolija i energetske efikasnosti;
 • Vršiti restrukturiranje svih djelatnosti  s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja i ispunjavanja zahtjeva u okviru Energetske zajednice i evropskih standarda. 

Efikasno poslovanje Javno preduzeće  Elektroprivreda Bosne i Hercegovine  d.d.- Sarajevo bazira na dosljednoj primjeni propisa i standarda i na principima:

 • osiguranja kvaliteta proizvoda i usluga,
 • povećanja zadovoljstva, sigurnosti i povjerenja kupaca,
 • očuvanja životne sredine,
 • strateškog planiranja i razvoja zaposlenika,
 • obezbjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,
 • obezbjeđenja sigurnosti informacija,
 • upravljanja rizicima,
 • povećanja energetske efikasnosti,
 • društveno odgovornog poslovanja.