Vjetroelektrana
„Podveležje“

Lokacija objekta: Podveležje-Mostar, područje  Hercegovačko-neretvanskog kantona
Tip objekta: vjetroelektrana sa 15 vjetroagregata
Instalirana snaga: 48,0 MW
Godišnja proizvodnja: 120,0 GWh

Projekat od velikog značaja za podršku očuvanju životne sredine i energetsku efikasnost - uvršten među strateške ciljeve EPBiH

Odobrena koncesija na period od 30 godina i ishodovana Energetska dozvola. 

Investicija

Njemačka razvojna banka ( KfW) odobrila je kredit  za finansiranje izgradnje Vjetroparka „Podveležje“. Rok otplate kredita je 15 godina, uključujući i 3 godine grace perioda. Uz  kredit  KfW-a, izgradnja će biti finansirana i vlastitim sredstvima.

Investicija: 83.200.000 EUR odnosno162 miliona KM
65.000.000 EUR – kredit
400.000 EUR – grant sredstva KfW banke
17.864.600 EUR – vlastita sredstva

 

Javna prezentacija

Na Javnoj prezentaciji održanoj u Mostaru, 13. marta 2018., prisutni su obavješteni o statusu Projekta Vjetroelektrane Podveležje. Više informacija u dokumentima ispod.

Status projekta  

Okončane aktivnosti:

 • TENDER LOT 1 Contract for Engineering, Procurement, Supply and Construction of the 15 wind energy converters (WEC)
  Otvaranje ponuda održano 28.10.2016. godine. U toku evaluacija ponuda.
 • LOT 2 Transformatorska stanica 110/30kV i 30kV kablovska i fiberoptička mreža
  Donesena odluka o izboru kompanije ABB d.o.o. Zagreb kao najpovoljnijeg ponuđača te potpisan ugovor za izgradnju transformatorske stanice 110/30kV i 30kV kablovske i fiberoptičke mreže.
  Realizacija ugovora započela 31.01.2018. godine.
 • LOT 3 Pristupni putevi, servisne saobraćajnice i montažni platoi za kranove
  Potpisan ugovor za izvođenje sa Konzorcijem HP INVESTING d.o.o. Mostar, AMITEA d.o.o. Mostar i IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Mostar i izvođač uveden u posao 20.02.2017. godine.
 • Rekonstrukcija lokalne saobraćajnice L 13 u naselju Podveležje u dužini cca 2,5 km (nadležnost Grada Mostara)
  Donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova: Konzorcij HP INVESTING d.o.o. Mostar, AMITEA d.o.o. Mostar. Izvođač uveden u posao.
 • 110kV priključni dalekovod
  Ugovor o priključenju vjetroparka Podveležje na 110kV prenosnu mrežu potpisan 16.08.2016. godine sa kompanijom Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka.
  Potpisan ugovor za izgradnju dvosistemskog 110kV priključnog dalekovoda između Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka i izvođača Konzorcij: UMEL Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla – Energoinvest d.o.o. Sarajevo

Predstojeće aktivnosti:  

 • Završetak evaluacije ponuda za LOT 1 i potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem
 • Izrada izvedbenog projekta TS 110/30kV Podveležje i glavnog projekta 30kV kablovske i fiberoptičke mreže
 • Završetak realizacije ugovora na izgradnji pristupnih platoa i montažnih platoa (LOT 3)
 • Završetak realizacije ugovora na rekonstrukciji lokalne saobraćajnice L 13 u naselju Podveležje u dužini cca 2,5 km (nadležnost Grada Mostara)
 • Izrada glavnog projekta 110kV priključnog dalekovoda