Kontakt

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

71000 Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15
Bosna i Hercegovina

Tel: 387 33 75 10 00

Kontaktni centar JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Kanton Besplatni brojevi Informativni centri  
Unsko-sanski 080 020 134 Tel: 033 702 964 Fax: 037 229 335 E-mail
Hercegovačko-neretvanski 080 020 136 Tel: 033 702 970 Fax: 036 502 112 E-mail
Sarajevski 080 020 133 Tel: 033 702 951 Fax: 033 751 575 E-mail
Bosansko-podrinjski 080 020 131 Tel: 033 702 960 Fax: 038 241 828 E-mail
Tuzlanski 080 020 135 Tel: 033 702 963 Fax: 035 304 353 E-mail
Zeničko-dobojski 080 020 132 Tel: 033 702 961 Fax: 032 449 559 E-mail
Srednjobosanski 080 020 130 Tel: 033 702 962 Fax: 030 511 636 E-mail