News

We inform you about ...

28. maj 2020.
Imenovani članovi Nadzornog i Odbora za reviziju, usvojeni Izvještaj o poslovanju za 2018. i Plan poslovanja za period 2020-2022.godina
Šezdeset i druga (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za 2018.godinu, u kojoj je proizvodnja električne energije ostvarena u količini 7.245,4 GWh, a ukupan prihod u iznosu milijardu i 60 miliona KM.
08. maj 2020.
Otvaranje gradilišta i početak minerskih radova za VE "Podveležje 1"
U rejonu Podveležja, počeli su radovi na izgradnji 15 vjetroagregata sa pratećim temeljima Vjetroelektrane "Podveležje 1", čime je gradilište zvanično otvoreno.
06. maj 2020.
Šezdeset i druga (redovna) Skupština JP EPBiH zakazana za 28.05.2020.
Šezdeset i druga (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo biće održana 28.05.2020. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.