News

We inform you about ...

25. novembar 2021.
Ugrožena proizvodnja u TE "Tuzla"
Depoi Termoelektrane u Tuzli su bez zaliha uglja i dalja proizvodnja električne i toplotne energije ozbiljno je ugrožena zbog aktuelnih dešavanja u rudnicima Koncerna i upitne isporuke iz RU "Kreka".
19. novembar 2021.
Podrška Vlade TK zasadima energetske biomase u rudnicima
Predstavnici Sektora za strateški razvoj JP Elektroprivreda BiH prezentovali su u Vladi Tuzlanskog kantona, projekat eksperimentalni zasadi energetske brzorastuće biomase vrbe na u rudnicima Kreka, Đurđevik i Breza. Upotrebom biomase u termoelektranama smanjiće se potrošnja uglja a time i emisije C02 što će omogućiti funkcionisanje i rad pogona termoelektrana u narednom periodu koji predviđa plaćanje nadoknada za emisije CO2.
10. novembar 2021.
Hidroelektrane na Neretvi spriječile plavljenje Mostara
Zahvaljujući prihvatanju aktuelnog velikog vala rijeke Neretve od strane akumulacije HE Jablanica, koji je prema karakteristikama najbliži tipskom stogodišnjem valu, spriječeno je plavljenje Mostara jer je protok Neretve kroz grad ostao unutar granica sigurnim po nizvodno stanovništvo.