News

We inform you about ...

19. april 2019.
Peti Energetski samit održan je u znaku tranzicije energetskog sektora
Ključna tema 5. Energetskog samita, koji je održan u Neumu od 16. do 18. aprila ove godine, bila je Energetska tranzicija Bosne i Hercegovine. U praksi energetska tranzicija predstavlja prelazak na nove sisteme koji podrazumijevaju povećan udio obnovljivih izvora energije, veće uštede energije i aktivniju ulogu potrošača.
15. april 2019.
Sastanak konzorcijalnih partnera Horizont 2020 Projekta UPGRADE DH
U organizaciji EPBiH, u Sarajevu i Tuzli je od 10.-12. aprila 2019.godine, održan drugi projektni sastanak konzorcijalnih partnera Horizont 2020 Projekta UPGRADE DH, finansiranog od Evropske Komisije, u kojem učestvuje i EPBiH.
11. april 2019.
Forms