Aktuelnosti

15. januar 2021.
VE „Podveležje“ - proizvedeni prvi kilovat sati električne energije
Vjetroagregati na lokacijama 7 i 8 VE „Podveležje“, u toku funkcionalnog testiranja, proizveli su prve kilovat sate električne energije koja je plasirana u prijenosnu mrežu.
15. januar 2021.
EPBiH: Upozorenje kupcima - na terenu lažni uposlenici!
JP Elektroprivreda BiH upozorava stanovništvo na pojavu osoba koje se s ciljem pribavljanja materijalne koristi, lažno predstavljaju kao uposlenici ove kompanije.
12. januar 2021.
Ugovor o prijenosu vlasništva na trafostanicama u Maglaju i Goraždu
S ciljem nastavka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, u Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 11.01.2021.godine, potpisani su ugovori o prijenosu vlasništva na trafostanicama u Maglaju i Goraždu na kompaniju "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka.
08. januar 2021.
Utvrđen javni interes za izgradnju HE ¨Janjići¨
Gradsko vijeće Grada Zenica, većinom glasova vijećnika, na 2. sjednici održanoj 28.decembra 2020. godine, utvrdilo je javni interes za izgradnju Hidroelektrane „Janjići“ na rijeci Bosni, a s ciljem provođenja potpune eksproprijacije nekretnina za potrebe izgradnje HE „Janjići“.
30. decembar 2020.
Usvojen trogodišnji plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Šezdeset sedma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo usvojila je Plan poslovanja za period 2021.- 2023. godina. Planom su predviđena ulaganja u iznosu milijardu i 658 miliona KM. S ciljem izgradnje novih i zamjenskih proizvodnih kapaciteta u planskom periodu biće intenzivirane aktivnosti u okviru kapitalnih investicija.
24. decembar 2020.
Objavljen konkurs za dva člana Odbora za reviziju EPBiH
Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisao je Javni konkurs za izbor dva člana Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.
23. decembar 2020.
Energetska zajednica nije uvela sankcije BiH
Bosni i Hercegovini, uprkos najavama iz Sekretarijata Energetske zajednice, ove godine nisu uvedene sankcije zbog Bloka 7, projekta JP Elektroprivreda BiH. Ministarsko vijeće Energetske zajednice, kojeg čine predstavnici ministara svih zemalja članica Zajednice i EU, odbilo je sve procesne zahtjeve i prijedloge Sekretarijata koji vodi postupak protiv BiH. Odlukom Vijeća, najvišeg tijela odlučivanja u Energetskoj zajednici, postupak koji je pokrenut protiv BiH vraćen je u zakonske okvire.
15. decembar 2020.
EPBIH: Plaćanje računa za električnu energiju bez provizije u svim poslovnicama BH Pošte
Prateći globalne društvene trendove, JP Elektroprivreda BiH implementira obimne aktivnosti u okviru digitalne transformacije poslovanja, uključujući i reformu sistema naplate računa za električnu energiju. U tom smislu, od 01.01.2021. godine, obustavlja se naplata na šalterima Elektrodistribucije, a kupcima iz kategorije domaćinstva će biti omogućeno plaćanje računa bez provizije u svim poslovnicama BH Pošte. Kupcima će na raspolaganju biti mnogo veći broj šaltera naplate. Troškove provizije plaćanja u BH Pošti, umjesto kupaca preuzima EPBiH.
14. decembar 2020.
Premijer Novalić na gradilištu VE Podveležje
Predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić posjetio je gradilište VE Podveležje, prve vjetroelektrane u vlasništvu Elektroprivrede BiH. Admir Andelija, generalni direktor Elektroprivrede BiH i članovi stručnog tima za realizaciju LOT-a 1, kojim su obuhvaćeni projektovanje, isporuka opreme, građevinski radovi, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon, upoznali su premijera Novalića sa radovima u okviru završne faze realizacije projekta i pripremama za početak probnog rada Vjetroelektrane.
08. decembar 2020.
Šezdeset i šesta (vanredna ) Skupština - Statut o izmjenama i dopunama Statuta JP EPBiH
Šezdeset i šesta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 7.decembra 2020. godine, u Sarajevu donijela je Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo.