Aktuelnosti

23. maj 2023.
Podrška stanovništva MZ Bradina izgradnji VE „Bitovnja“
U okviru pripreme Studije utjecaja na okoliš i društvo Vjetroelektrane “Bitovnja”, 16.5.2023. godine, u MZ Bradina održana je radionica sa lokalnim stanovništvom.
03. maj 2023.
Energetska tranzicija- Fotonaponske elektrane na degradiranim rudničkim površinama
Generalni direktor Admir Andelija i prof. Mustafa Musić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj, prezentirali su v.d. gradonačelniku Živinica Beganu Muhiću, članovima Gradske uprave, predstavnicima rudnika Đurđevik i Kreka, i predstavnicima živiničkih poslodavaca, projekte fotonaponskih elektrana čija je izgradnja planirana na području Grada Živinice na degradiranim odlagalištima površinskih kopova RMU Đurđevik. Vrijednost investicije je oko 85 miliona KM.
28. april 2023.
Cijene ugljika i tranzicija ugljenih regiona - obaveze i izazovi
Cijene ugljika koje mogu biti ne samo izazov već i prilika, te provedba pravedne tranzicije regiona bogatih ugljem, bile su centralne teme panela drugog dana Energetskog samita u BiH, u čijem radu su učestvovali prof. Mustafa Musić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj i dr. Anes Kazagić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj.
27. april 2023.
Sistem za proizvodnju toplinske energije s Bloka 6 TE ¨Tuzla¨ u testnoj fazi
Sistem za proizvodnju toplinske energije s Bloka 6 TE „Tuzla“ za daljinsko grijanje Tuzle i Lukavca, od 25.aprila 2023. godine je u testnoj fazi. Realizacijom ovog projekta stvorene su pretpostavke za proširenje toplifikacijskih mreža u gradovima Tuzla i Lukavac i priključenje toplifikacijske mreže grada Živinice na TE „Tuzla“.
27. april 2023.
Energetski samit 2023 – predstavljen Integrisani energetski i klimatski plan BiH
U okviru prvog panela Energetskog samita u BiH 2023 posvećenog temi „Energetski sektor u BiH-Između energetske tranzicije i krize?“ predstavljen je Integrisani energetski i klimatski plan BiH do 2030.godine (NECP), koji definiše ciljeve za povećanje mjera energijske efikasnosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine, i potrebne politike i mjere za njihovo ostvarivanje do postizanja karbonske neutralnosti 2050.godine.
07. april 2023.
Urbanističke dozvole za FNE „Gračanica 1 i 2“
Elektroprivreda BiH dobila je od Vlade Srednjobosanskog kantona urbanističke dozvole za izgradnju fotonaponskih elektrana „Gračanica 1 i 2“ .
03. april 2023.
Ugovor o finansiranju projekta Vjetroelektrane “Vlašić”
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, projekat VE „Vlašić“, s Osnovama za zaključivanje ugovora, saopštila je Služba za informisanje Vijeća ministara BiH.
24. mart 2023.
HE Kovanići - elektroenergetski objekt od javnog interesa FBiH
Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije, dopunila Odluku o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u FBiH, a u koju je dodan i projekt HE „Kovanići“ na rijeci Bosni snage 12,2 MW, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
21. mart 2023.
EPBiH izdate licence za proizvodnju električne energije na 15 godina
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, izdala je JP Elektroprivreda BiH dozvolu za rad- licence za proizvodnju električne energije na period od 1.januara 2023. do 31.decembra 2038.godine, čime su JP Elektroprivreda BiH, prvi put u oblasti proizvodnje električne energije, dodijeljene licence na vremenski period od 15 godina
16. februar 2023.
EPBiH nije donijela odluku o stečaju rudnika Kreka i Zenica
Rukovodstvo Sindikata radnika rudnika FBiH obmanulo je bh. javnost plasiranjem netačnih informacija o navodnoj odluci Elektroprivrede BiH o stečaju u rudnicima uglja „Kreka“ i „Zenica“, izazvalo zabrinutost i uznemirenost rudara, njihovih porodica i drugih građana. Elektroprivreda BiH nije donijeta odluku o stečaju, niti za istu ima ovlaštenja zasnovana na Zakonu