Aktuelnosti

28. maj 2024.
Zbog održivosti sistema snabdijevanja električnom energijom,cijene moraju rasti
Nakon što je Regulatorna komisija za energiju FBiH (FERK) odbila prijedlog o posebnom cjenovnom modelu s tri tarife koji nije predviđao poskupljenje za najveći dio kupaca (oko 60%), Elektroprivreda BiH uputila je regulatoru prijedlog za linerano povećanje cijena električne energije za kategorije domaćinstva i ostala potrošnja.
24. maj 2024.
Skupština Društva imenovala članove Nadzornog odbora
Osamdeset i druga ( vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, održana 24. maja 2024. godine u Sarajevu, donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani, zaključno sa 25.05.2024. godine i donijela Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala.
17. maj 2024.
Imenovana Uprava Elekroprivrede BiH
Na osnovu prethodne saglasnosti Vlade FBiH, Nadzorni odbor EPBiH donio je odluke o imenovanju članova Uprave JP Elektroprivreda BiH.
17. maj 2024.
FERK prekršio odredbe vlastitog Pravilnika
Uprava Elektroprivrede BiH nakon detaljnog razmatranja Odluke Regulatorne komisije za energiju FBiH (FERK) kojom je odbijen Prijedlog cjenovnog modela za javno snabdijevanje, ukazuje da način na koji je regulator analizirao i tumačio dokument, i razlozi njegovog odbijanja, narušavaju ugled Elektroprivrede BiH, dovode do zabuna u javnosti i kreiranja negativnog stava prema kompaniji.
15. maj 2024.
Vlada dala saglasnost za imenovanje članova NO i Uprave EPBiH
Vlada Federacije BiH na 34 sjednici održanoj 14.maja u Sarajevu, dala je prethodnu saglasnost Skupštini JP Elektroprivreda BiH za imenovanje Amela Kosovca, Vedrana Kasera, Milenka Obada, Edina Hamzića, Damira Kurjakovića i Eldara Aganovića, za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora u ime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, saopšteno je iz Vlade FBiH.
09. maj 2024.
Zakazana Osamdeset i druga (vanredna) Skupštine Društva
Osamdeset i druga ( vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 24 .maja 2024. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, s početkom u 10,00 sati.
08. maj 2024.
0d 1.juna primjena Odluke o utvrđivanju cijena snabdijevanja krajnjih kupaca kod javnog snabdjevača EPBiH
08. maj 2024.
Delegacija EPBiH i RU Kreka u posjeti porodici stradalog rudara
Dr.sci. Sanel Buljubašić, v.d. generalnog direktora Elektroprivrede BiH, v.d. direktora RU „Kreka“ Elnur Dizdarević i Senad Sejdić, predsjednik Sindikata rudnika Mramor, posjetili su porodicu Asima Šehanovića, rudara stradalog u nesreći koja se dogodila 03.maja u ranim jutarnjim satima u otkopu pogona Mramor.
06. maj 2024.
Objavljeno Obavještenje o poništavanju Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju i Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju EPBiH
29. april 2024.
Skupština imenovala dr.sci. Amela Kosovca za v.d. člana Nadzornog odbora
Osamdeset prva (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, održana 29. aprila 2024. godine, donijela je Odluku o razrješenju Ženje Ljubuškića, v.d. člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi podnošenja ostav