Aktuelnosti

01. decembar 2023.
Spriječiti urušavanje elektroenergetskog sistema
Uprava i uposlenici Elektroprivrede BiH će s Vladom FBiH i dalje činiti maksimalne napore na iznalaženju rješenja za izuzetno tešku situaciju u kojoj se kompanija nalazi. Izostanak rješenja biće ozbiljna prijetnja integritetu i stabilnosti elektroenergetskog sistema, ali i funkcionisanju drugih segmenata FBiH.
30. novembar 2023.
Vlada FBiH: Odluka o stanju ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 30.11.2023. godine, u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se proglašava stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu, usljed ekstremnog porasta cijena i nedovoljne ponude električne energije na tržištu, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.
24. novembar 2023.
Imenovan Nadzorni odbor EPBiH
Sedamdeset i osma (vanredna) Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, održana 23. novembra 2023. godine u Sarajevu, donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.– Sarajevo imenovanih ispred državnog kapitala - Ženje Ljubuškića, Vedrana Kasera, Milenka Obada, Edina Hamzića, Damira Okanovića i Idhama Kruške.
20. novembar 2023.
Zakon o električnoj energiji i obaveza pravnog razdvajanja ODS-a
Pravno razdvajanje djelatnosti distribucije od ostalih elektroprivrednih djelatnosti, što je obaveza po novom Zakonu o električnoj energiji važećem od 17.08.2023.godine, bila je glavna tema sastanka Vedrana Lakića, federalnog ministra energije, rudarstva i industrije s predstavnicima Regulatorne komisije za energiju u FBiH, v.d. generalnih direktora i v.d. članova uprava Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZHB. Domaćin sastanka održanog u Elektroprivredi BiH bio je dr.sci. Sanel Buljubašić, v.d. generalnog direktora.
03. novembar 2023.
Novi Zakon o električnoj energiji i regulisanje prava na javno snabdijevanje
Novi Zakon o električnoj energiji u Federaciji BiH (Službene novine FBiH, broj: 60 od 09.08.2023. godine) u značajnoj je mjeri izmijenio i na novi način regulisao pravo na snabdijevanje električnom energijom na javnoj usluzi snabdijevanja.
03. novembar 2023.
Proizvodnja u Rudniku „Kreka“ povećana za 20 posto
Rudnici uglja „Kreka“ proizveli su u oktobru 120 hiljada tona uglja, što je oko 20.000 tona više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u septembru, a dodatno povećanje očekuje se i u narednom periodu.
02. novembar 2023.
Ministar Helez u posjeti Elektroprivredi BiH
Ministar odbrane BiH Zukan Helez boravio je u četvrtak, 02.novembra 2023.godine, u zvaničnoj posjeti JP Elektroprivreda BiH.
30. oktobar 2023.
Promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova
Prelaskom na zimsko računanje vremena, u noći između 28. i 29. oktobra 2023. godine, doći će do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova (perioda tzv. jeftinije i skuplje električne energije) za kupce koje električnom energijom snabdijeva JP Elektroprivreda BiH.
25. oktobar 2023.
Uprava EPBiH o zatečenom stanju u kompaniji
Vršilac dužnosti generalnog direktora i vršioci dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH s ciljem objektivnog informisanja javnosti, ukazuju da je na dan preuzimanja dužnosti 24. augusta 2023.godine, finansijsko poslovanje kompanije bilo s gubitkom u iznosu 55,11 miliona KM, a ostvareni prihod u prvih 8 (osam) mjeseci manji za 108,96 miliona u odnosu na planirani.
24. oktobar 2023.
BiH mora izbjeći primjenu CBAM-a
Plaćenje taksi na izvoz roba u EU po osnovu emisija ugljika u procesu njihove proizvodnje (CBAM) imaće dalekosežne posljedice posebno na privrednike čije se poslovanje bazira na izvozu u zemlje EU istakao je prof.dr. Mustafa Musić u uvodnom izlaganju 16 savjetovanja BHK Cigre, govoreći o energetskoj tranziciji s fokusom na EU ETS i CBAM refleksije na BiH.