Obavještenja

20. novembar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i šeste (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
20. novembar 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i šeste (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i šesta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 07.12.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Obavještenjem.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i šeste (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Šezdeset i šeste (vanredne) Skupštine
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Obrazac Prijave za učešće u radu i odlučivanju - osnovni elementi
Obrazac punomoći - osnovni elementi
26. oktobar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine
26. oktobar 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i peta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 10.11.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Šezdeset i pete (vanredne) Skupštine
Zahtjev za sazivanje Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Odluka o imenovanju Odbora za glasanje
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje odluke o razrješenju članova nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Biografija kandidata sa pratećom dokumentacijom- dr.sci Izet Žigić
Biografija kandidata sa pratećom dokumentacijom - dr.sci Milenko Obad
Biografija kandidata sa pratećom dokumentacijom- Selvedin Subašić
Biografija kandidata sa pratećom dokumentacijom- dr.svi Izudin Džafić
Biografija kandidata sa pratećom dokumentacijom- dr.sci Safet Isić
Biografija kandidata sa pratećom dokumentacijom- dr.sci Ramiz Kikanović
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini (osnovni elementi)
Obrazac punomoći (osnovni elementi)
21. septembar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- nepostojanje kvoruma za rad i odlučivanje Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine Društva
U propisanom roku (tri dana prije datuma održavanja Skupštine Društva) prijave za učešće u radu i odlučivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, sazvane za dan 22.09.2020. godine u Sarajevu, su podnijeli dioničari koji predstavljaju 2,8228% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, što nije dovoljno za punopravan rad i odlučivanje Skupštine Društva.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
07. septembar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje
07. septembar 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine Društva
Šezdeset i četvrta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 22.09.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. ovog Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Šezdeset i četvrte (vanredne) Skupštine
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Izjava o prihvatanju kandidature
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju- osnovni elementi
Obrazac punomoći - osnovni elementi
14. august 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
13. august 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Šezdeset i treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 28.08.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja o sazivanju Skupštine.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
tačka 4. Donošenje Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava-rudnika uglja
a) Statut - Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla
b) Statut - Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o.- Gornji Vakuf - Uskoplje
c) Statut - Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj
d) Statut - Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
e) Statut - Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik
f) Statut - Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. - Zenica
g) Statut - Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik - Bila
Izjava o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva-osnovni elementi
Obrazac punomoći - osnovni elementi
15. juni 2020.
Informacija o problematici zakazivanja redovne Skupštine
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 24. sjednici održanoj dana 11.06.2020. godine razmatrao Informaciju Uprave Društva o problematici sazivanja redovne Skupštine Društva, koja bi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, trebala biti održana do kraja juna 2020. godine. Na sjednici je konstatovano da Nadzorni odbor JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo nije u mogućnosti da sazove redovnu Skupštinu Društva na kojoj bi se razmatrao godišnji izvještaj Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2019. godini, iz razloga što nisu započete aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu, jer nije okončan postupak imenovanja revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za period 2019. – 2021. godina. Nadzorni odbor će redovnu Skupštinu Društva sazvati odmah po sticanju uvjeta, tj. po završetku revizije finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu, o čemu će dioničari biti blagovremeno upoznati u skladu sa zakonom i Statutom Društva.