Odjava usluge e-račun

Za uspješnu odjavu usluge e-račun morate popuniti navedena polja.

Broj računa možete pronaći na računu za električnu energiju ili u dijelu uplatnog naloga (odresku računa).
Broj mjernog mjesta možete pronaći na računu za električnu energiju.
E-mail adresa na koju želite primati e-račun
*Sva polja su obavezna