Česta pitanja i odgovori
kod zapošljavanja

Kako se vrši zapošljavanje u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo?

+ Odgovor

Gdje mogu saznati da je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo objavila oglas za zapošljavanje?

+ Odgovor

Kako se prijavljuje na Oglas za zapošljavanje u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo?

+ Odgovor

Ko i kako provodi postupak zapošljavanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo?

+ Odgovor

Šta se smatra blagovremenom, urednom i potpunom prijavom?

+ Odgovor

Na čemu se zasniva i kako se provodi postupak zapošljavanja za radna mjesta na kojima je kao uvjet propisano srednje obrazovanje?

+ Odgovor

Na čemu se zasniva postupak izbora kandidata za radna mjesta na kojima je kao uvjet propisano visoko obrazovanje?

+ Odgovor

Kako se provodi pismeni ispit za radna mjesta na kojima je kao uvjet propisano visoko obrazovanje?

+ Odgovor

Kako se provodi usmeni ispit za radna mjesta na kojima je kao uvjet propisano visoko obrazovanje?

+ Odgovor

Na osnovu čega se donosi odluka o izboru kandidata i ko odlučuje o izboru kandidata?

+ Odgovor

Hoćete li me obavijestiti o ishodu oglasa i kada?

+ Odgovor

Imam li pravo na uvid u rezultate procedure zapošljavanja i pravo na prigovor ?

+ Odgovor