Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

12. decembar 2022.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Sedamdeset i četvrte (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
07. juli 2022.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2021. godini
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2021. godini

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2021. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2020. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2019. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina1.42401.4240SKRBNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.86480.8648VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla0.66660.6666VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.65570.6557VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.64780.6478VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.35530.3553VLASNIČKI
ASA Banka d.d. Sarajevo0.28130.2813VLASNIČKI
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.0.23780.2378VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2023. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2023. godinu.

 

Termin događaja

Korporativni događaj

Februar 2023.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2022. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

 

Mart  2023.

Dostava Komisiji za vrijednosne papire FBiH Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu radi objavljivanja u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“ broj 99/2022)

 

Juni 2023.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2022. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i izvještajem o radu Nadzornog odbora

 

do 08.07.2023.

Dostava Komisiji za vrijednosne papire FBiH revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji  godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu radi objavljivanja u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“ broj 99/2022)

 

Juli 2023.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2023. godine od strane Nadzornog odbora

 

do 31.07.2023.

Dostava Komisiji za vrijednosne papire FBiH Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu radi objavljivanja u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“ broj 99/2022)

 

August 2023.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani i imenovanju članova Nadzornog odbora

 

07.09.2023.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

 

25.09.2023.

Dan Koncerna EP BiH

 

Decembar 2023.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2024.- 2026. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 15,38 KM-0,98%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
07.02.2023.15,3815,3315,50148822.883,254
02.02.2023.15,5315,5216,005468.477,392
30.01.2023.15,9915,1115,97183429.322,583
27.01.2023.15,5315,4015,69185228.763,807
26.01.2023.15,4715,4016,00200431.002,848
25.01.2023.16,0115,7216,00142922.872,756
24.01.2023.16,0015,7216,002003.200,001
18.01.2023.16,0015,7217,002754.400,002
13.01.2023.16,0015,9017,006059.680,001
12.01.2023.16,0015,9017,005308.480,002
11.01.2023.16,0015,9016,00245939.344,002
10.01.2023.16,0015,9016,45117018.720,004
09.01.2023.16,0015,9116,453004.800,001
06.01.2023.16,0015,9016,00237838.048,004
05.01.2023.16,0015,90124319.888,002
04.01.2023.16,0015,9017,00111317.808,003
30.12.2022.16,0016,0016,9850800,001
29.12.2022.16,0015,9017,002734.368,003
27.12.2022.15,9016,0017,00555088.220,008
23.12.2022.16,0016,0017,00108417.344,005
21.12.2022.16,0516,0019,192804.493,205
20.12.2022.16,0316,0019,19187029.971,2611
19.12.2022.16,2016,2017,50581,001
16.12.2022.16,0016,0117,5010870173.946,2513
15.12.2022.16,0116,0017,50550088.074,357
14.12.2022.16,1415,6617,5062010.006,802
13.12.2022.16,1416,1417,5010161,401
09.12.2022.15,6715,6017,5033517,202
01.12.2022.16,0016,0017,6470011.200,002
29.11.2022.16,0016,0017,064507.200,001