Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

07. juli 2022.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2021. godini
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2021. godini
01. juli 2022.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - isplata dividende iz dobiti ostvarene u 2021. godini
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - isplata dividende iz dobiti ostvarene u 2021. godini
08. juni 2022.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Sedamdeset i treće (redovne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2021. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2020. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2019. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina1.42091.4209SKRBNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.86480.8648VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla0.72760.7276VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.65570.6557VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.64780.6478VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.40290.4029VLASNIČKI
ASA FINANCE d.d. Sarajevo0.27850.2785VLASNIČKI
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.0.23780.2378VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2022. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2022. godinu.

 

Termin događaja

Korporativni događaj

Januar/Februar 2022.

Održavanje vanredne Skupštine Društva:

-         Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2022. – 2024. godina

 

Februar 2022.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2021. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

 

Februar  2022.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2021. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

Maj /juni 2022.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2021. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i izvještajima o radu Nadzornog odbora

 

Juli 2022.

Objava izvještaja o poslovanju za 2021. godinu i mišljenja vanjskog revizora o reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

Juli 2022.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2021. godine od strane Nadzornog odbora

 

do 31.07.2022.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

07.09.2022.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

 

25.09.2022.

Dan Koncerna EP BiH

 

Decembar 2022.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2023.- 2025. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 14,50 KM6,62%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
19.08.2022.14,5013,9114,5042609,001
15.08.2022.13,6013,5014,99140019.040,004
12.08.2022.13,6713,5013,60326044.578,2610
10.08.2022.13,9913,5814,00130018.193,152
09.08.2022.14,0013,6413,90104614.644,002
08.08.2022.14,0614,0014,15195027.420,004
05.08.2022.14,0013,5714,002002.799,502
02.08.2022.13,9813,0114,20398555.705,837
01.08.2022.14,2514,2214,3085012.111,003
29.07.2022.14,2514,2214,304045.757,503
28.07.2022.14,2114,2014,403004.263,001
26.07.2022.14,4314,0114,442002.886,001
25.07.2022.14,4413,4214,442323.350,082
22.07.2022.14,4413,7514,443004.332,001
21.07.2022.14,4013,8514,40136819.699,203
19.07.2022.14,0013,6214,005928.290,903
18.07.2022.14,0214,01221831.105,508
06.07.2022.13,3013,0113,981001.330,001
01.07.2022.13,9812,9913,9849685,021
24.06.2022.13,3913,1813,393204.284,802
22.06.2022.13,0012,6013,001101.430,001
20.06.2022.12,6012,6014,002983.754,801
14.06.2022.12,6811,6612,705236.630,504
10.06.2022.12,6312,5212,88103013.011,003
03.06.2022.12,7412,6013,8960764,563
02.06.2022.12,5512,5613,203454.329,751
01.06.2022.12,7012,5112,977008.890,002
31.05.2022.12,6012,6012,7090211.365,203
30.05.2022.12,5011,8013,00120015.000,003
17.05.2022.12,5011,5513,207008.750,002