Cijena električne
energije

U ovom dijelu možete saznati osnovne informacije o tome koji su sve troškovi uključeni u ukupnu cijenu električne energije i tarifne stavove za prodaju električne energije za krajnje kupce. Takođe, dati su i cjenovnici ostalih usluga koje nudi JP Elektroprivreda BiH (izdavanje elektroenergetske saglasnosti, izrada elaborata...).

Ukoliko želite izračunati iznos vašeg računa za električnu energiju, na osnovu unesenih energetskih veličina, to možete uraditi u dijelu Kalkulator.

Struktura
cijena

Ukupna cijena za električnu energiju koju plaćaju kupci treba da pokriva sljedeće troškove: trošak nabavke električne energije, trošak mrežarine, te naknada za obnovljive izvore energije koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u FBiH.

Ukupna cijena za električnu energiju koju plaćaju kupci treba da pokriva sljedeće troškove:

  • trošak nabavke električne energije, koji osim troškova vlastite proizvodnje električne energije i snabdijevanja električnom energijom pokriva i troškove nabavke električne energije od proizvođača iz OIE, troškove obezbjeđenja garantovanosti isporuke, troškove obezbijeđenja prekograničnih kapaciteta i troškove vezane za rizik poslovanja;
  • trošak mrežarine, a koji se odnosi na troškove prenosne i distributivne mreže (izgradnja i održavanje prenosne i distributivne mreže, troškovi vezani za održavanje i očitanje mjernog mjesta, troškovi gubitaka električne energije, troškovi rada Nezavisnog operatora sistema u BiH – NOS BiH, troškovi pomoćnih/sistemskih usluga i troškovi balansiranja);
  • naknada za obnovljive izvore energije, koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i koja je uvedena u skladu sa Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje i kojom se obezbjeđuju sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

 


 

Cjenovnik
usluga

Informacije o cijenama usluga u JP Elektroprivreda BiH, naknade za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu ili za povećanje priključne snage postojećih krajnjih kupaca/proizvođača, te cjenovnik za iznajmljivanje stubova niskonaponske mreže JP EPBiH za postavljanje instalacija kablovske televizije.


Cjenovnik usluga u JP Elektroprivreda BiH
Naziv usluge Iznos bez PDV
Uvjeti priključenja na elektrodistributivnu mrežu i povećanje odobrene priključne snage
Izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti 30 KM
Izdavanje stručnog mišljenja o trasi/lokaciji objekta koji se ne priključuje na distributivnu mrežu po jednoj karti razmjere 1:2500 50 KM/karti razmjere 1:2500
Izdavanje elektroenergetske saglasnosti na 0,4 kV50 KM
Izdavanje elektroenergetske saglasnosti na SN80 KM
Izdavanje elektroenergetske saglasnosti radi promjene naziva kupca, na istoj lokaciji i sa istom odobrenom prikljlučnom snagom kupca (samo za kupoprodajni ugovor)20 KM
Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja izrade priključka kupca na SN mrežu600 KM
Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja izrade priključka proizvođača na SN mrežu1.000 KM
Izdavanje potvrde bez izlaska na teren10 KM
Isključenje ili uključenje na zahtjev kupca ili snabdjevača
Na obračunskom mjernom mjestu, na mjestu priključenja - ormarić ili TS 17 KM
Na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač 50 KM
Isključenje zbog neplaćanja računa i uključenje nakon uplate u redovno radno vrijeme
Na obračunskom mjernom mjestu, na mjestu priključenja - ormarić ili TS34 KM
Na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač100 KM
Isključenje zbog neplaćanja računa i uključenje nakon uplate izvan redovnog radnog vremena
Na obračunskom mjernom mjestu, na mjestu priključenja - ormarić ili TS50 KM
Na mjestu priključenja - stub u mreži, krovni nosač150 KM
Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta na zahtjev kupca
Pregled ispravnosti priključka17 KM
Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta22 KM
Različite usluge na priključku i obračunskom mjernom mjestu na zahtjev kupca
Uključenje limitatora ili zaštitne sklopke nakon djelovanja14 KM
Zamjena uloška glavnog osigurača17 KM
Vanredan pregled mjernog mjesta i očitanje brojila kod privremene odjave kupca20 KM
Mjerenja na zahtjev kupca
Jednodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja126 KM
Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja142 KM
Interventno mjerenje efektivne vrijednosti napona na mjestu priključenja64 KM
Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o kvalitetu napona na mjestu priključenja112 KM
Neovlaštena potrošnja električne energije
Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na 0,4 kV)80 KM
Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na srednjem naponu)200 KM
Ustanovljenje samovoljnog uključenja brojila50 KM
Upravljanje sklopnim napravama u postrojenju korisnika mreže prema zahtjevu korisnika
Prema unaprijed utvrđenom terminu24 KM
Interventno40 KM
Dežurstvo radi upravljanja mrežom po zahtjevu korisnika
Prema unaprijed utvrđenom terminu 19 KM/h
Interventno28 KM/h
Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta, a brojila sa vještačenjem Zavoda za mjeriteljstvo - na zahtjev kupca
Izmjena brojila i vještačenje - direktno mjerenje120 KM
Izmjena brojila i vještačenje - poluindirektno i indirektno mjerenje156 KM
Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta, a brojila prijenosnim ispitnim uređajem - na zahtjev kupca
Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - direktna mjerenja35 KM
Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - poluindirektna i indirektna mjerenja58 KM
Provjera ispravnosti brojila prijenosnim ispitnim uređajem - višednevna, poluindirektna i indirektna mjerenja116 KM
Davanje mjernih podataka o krivuljama opterećenja
Davanje mjernih podataka o krivuljama opterećenja za obračunsko mjerno mjesto kupcima sa daljinskim očitanjem mjernih uređaja10 KM

Naknade za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu ili za povećanje priključne snage postojećih krajnjih kupaca/proizvođača

Jedinični iznos naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu iznosi 50% vrijednosti od 390,00 KM/kW koliko iznosi prosječna vrijednost investicija za priključenje jednog kilovata priključne snage na niskonaponskom nivou distributivne mreže, dok jedinični iznos naknade za priključenje objekta na srednjenaponsku mrežu iznosi 50% vrijednosti od 280,00 KM/kW koliko iznosi prosječna vrijednost investicija za priključenje jednog kilovata priključne snage na srednjonaponskom nivou distributivne mreže. Nadzorni odbor JP EPBiH je Odlukom  utvrdio iznos prosječnih vrijednosti investicija elektroenergetskih objekata distributivne mreže i jediničnih iznosa naknada za priključenje krajnjih kupaca / proizvođača na distributivnu mrežu 

 

Naziv uslugeIznos bez PDV
Iznos jedinične naknade za priključenje krajnjih kupaca / proizvođača na distributivnu mrežu
Priključenje na niskonaponskom nivou distributivne mreže195 KM / kW
Priključenje na srednjenaponskom nivou distributivne mreže140 KM / kW

 

Jedinični iznosi naknada za priključenje na distributivnu mrežu

Tarifni
stavovi

JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama.

Javno snadbijevanje
Javno snadbijevanje
JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama za sve krajnje kupce električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu (mala preduzeća i komercijalni kupci).
Detaljnije
Tržišno snabdijevanje
Tržišno snabdijevanje
JP EPBiH je unaprijedila svoju ponudu za poslovne korisnike koji na godišnjem nivou ostvaruju potrošnju električne energije veću od 5.000.000 kWh. Od sada je moguće ugovoriti i model varijabilnog snabdijevanja električnom energijom. Varijabilno snabdijevanje ima višestruke prednosti te može doprinijeti smanjenju troškova za električnu energiju za kupce koji mogu i žele uticati na svoj mjesečni dijagram opterećenja.
Detaljnije