Najava događaja

11. februar 2019.
Zakazana Pedeset šesta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Pedeset šesta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo biće održana 27.02.2019. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati
28. decembar 2018.
JP Elektroprivreda BiH: Nova godina za najmlađe
JP Elektroprivreda BiH i ove godine učestvuje u projektu Ledena čarolija, koji će od 28.decembra 2018. godine, biti otvoren na platou između Historijskog i Zemaljskog muzeja u Sarajevu.