Koncern
EPBiH

Koncern EPBiH, kao oblik povezivanja privrednih društava, uspostavljen je u novembru 2009. godine, zaključenjem ugovora o vođenju poslova između JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i zavisnih društava – 7 rudnika uglja, zajedno s dotadašnjim neelektroprivrednim društvima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Pravni osnov za zaključivanje ovih ugovora su ugovori o prijenosu udjela između Vlade Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, zaključeni u julu 2009. godine, a na osnovu Odluke o prijenosu udjela FBiH u rudnicima uglja u FBiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Odluke o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima - rudnicima uglja u FBiH. 

Potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela JP Elektroprivreda BiH je stekla vlasnička prava i nad udjelima u rudnicima uglja.

Rudnici „Kreka“


Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Prve tone uglja iskopane su 22. septembra 1884. godine za potrebe Solane u Simin Hanu. U okviru Zavisnog društva Rudnici „Kreka“ u Tuzli egzistiraju tri rudnika : „Mramor“- podzemna eksploatacija, „Šikulje“- površinska eksploatacija i „Dubrave“- površinska eksploatacija.

Više informacija - www.kreka.ba

RMU „Kakanj“


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Kakanj¨ d.o.o. - Kakanj

Rudnik zvanično egzistira od 1902. godine.
Proizvodni pogoni Rudnika: Pogon „Haljinići“- podzemna eksploatacija i Pogon „Vrtlište“- površinska eksploatacija.

Više informacija - www.rmukakanj.ba

RMU „Zenica“


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Zenica¨ d.o.o. – Zenica

Pogoni u sastavu RMU ¨Zenica¨: ¨Stara jama¨, ¨Raspotočje¨, ¨Stranjani¨ i Separacija - pogon za preradu uglja.

Rudnik „Zenica“ raspolaže sa najvećim potencijalnim i bilansnim rezervama uglja na prostorima Zeničko-sarajevskog ugljenog bazena. Utvrđene bilansne rezerve uglja iznose oko 177 miliona tona.

Kontakt : 032 242 861 / 032 401 000

RMU „Breza“


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Breza¨ d.o.o. – Breza

Rudnik mrkog uglja ″Breza″ osnovan je 1907. godine.
Eksploatacija uglja u Rudniku je jamskog karaktera i obavlja se u pogonima: Pogon jama ″Sretno″ i Pogon jama ″Kamenice″.

Više informacija - www.rmubreza.ba

RMU „Đurđevik“


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Đurđevik¨ d.o.o. - Đurđevik

RMU „Đurđevik“ je počeo s radom 1936. godine kada je otvorena prva jama ¨Suhodanj“.

Organizacioni dijelovi RMU „Đurđevik“: Pogon površinski kopovi ''Višća'' , Pogon Jama ''Đurđevik'', Pogon „Separacija“ i Pogon ¨Društveni standard i rekultivacija¨.Proizvodnja uglja se ostvaruje na lokalitetima ¨Đurđevik¨ i ¨Višća¨.

Više informacija - www.rudnikdjurdjevik.ba

RMU „Abid Lolić“


Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja ¨Abih Lolić¨ d.o.o. - Travnik - Bila

RMU '' Abid Lolić '' d.o.o Travnik - Bila je počeo s radom 1948.godine na lokalitetu Srednje Bosne, na području općine Travnik u mjestu Han-Bila. Od nastanka do 1997. godine poslovao je u sastavu Rudnika Srednje Bosne, RMU '' Zenica '', kada je od 1997. godine do 2009. godine djelovao kao samostalno preduzeće, a od 2009. godine kao Zavisno društvo u okviru Koncerna EPBiH.

U Rudniku je isključivo jamska eksploatacija mrkog uglja.

Kontakt : 030 562 400 / 030 562 403

RU „Gračanica“


Zavisno društvo Rudnik uglja ¨Gračanica¨ d.o.o. – Gornji Vakuf - Uskoplje

Eksploatacija uglja u Rudniku “Gračanica” datira od 1938. godine.
Najintenzivniji razvoj Rudnik je imao u periodu 1981. do 1991. godine. 

Kontakt : 030 252 495

Ostala zavisna i
povezana društva

Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo

Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo je društvo za proizvodnju elektrodistributivne opreme, promet i usluge, sa sjedištem u Sarajevu, Blažujski drum bb, Općina Ilidža. 

Osnivač Društva je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, vlasnik 100% udjela u osnovnom kapitalu.

Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo je osnovano 10.05.2002. godine, a počelo je sa  radom 01.10.2002.g.

Djelatnost: proizvodnja distributivnih transformatorskih stanica u betonskom, metalnom kućištu ili u objektu, svih vrsta niskonaponskih blokova za kablovske i stubne transformatorske stanice, razvodnih, priključnih i mjernih ormara, isporuka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača, spojne i ovjesne opreme za elektrodistributivnu mrežu, čeličnih konzola, nosača, obujmica i drugih čeličnih elemenata, obavlja projektovanje elektrodistributivnih mreža i postrojenja...


Hotel ELBiH d.d. Makarska

ELBiH d.d. je društvo za pružanje hotelsko-turističkih usluga, sa sjedištem u Makarskoj, Kralja Petra Krešimira IV broj 13, Republika Hrvatska.

Osnivač Društva je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, vlasnik 100% dionica u osnovnom kapitalu.

Hotel ELBIH d.d. Makarska je osnovan 08.11.1990. godine,  a upisan je u registar Trgovačkog suda u Splitu 26.02.1991.godine.

Objekat Hotela ELBIH je pod zakupom.


ISKRAEMECO  Sarajevo d.o.o.

Iskraemeco Sarajevo d.o.o. je preduzeće za mjerenje i upravljanje energijom, sa sjedištem u Sarajevu,  Hifzi Bjelevca 13, Općina Ilidža.

Osnivači Društva su:

-Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, vlasnik 57,51% udjela u osnovnom kapitalu;

-Iskraemeco, Merenje in upravljanje energije Kranj, Republika Slovenija, vlasnik 42,49% udjela u osnovnom kapitalu.

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.  je osnovano  27.11.1998. godine. 

Djelatnost: proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, navigacijske i druge namjene, trgovina na veliko strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije, proizvodnja i prodaja električnih brojila i druge opreme za mjerenje i upravljanje energijom, umjeravanje (baždarenje) električnih brojila, servisiranje električnih brojila i druge opreme za mjerenje i upravljanje energijom, inženjering... 


ETI Sarajevo d.o.o.

ETI Sarajevo d.o.o. je društvo za proizvodnju opreme za kontrolu i distribuciju električne energije, sa sjedištem u Sarajevu,  Hifzi Bjelevca 13, Općina Ilidža.

Osnivači Društva:

- ETI Elektroelement, d.o.o. Izlake, Republika Slovenija, vlasnik 51% udjela u osnovnom kapitalu;

- Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, vlasnik 49% udjela u osnovnom kapitalu.

Društvo je osnovano 04.04.2000. godine. 

Djelatnost: proizvodnja elektroničkih komponenata, proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije, proizvodnja elektroinstalacijskog materijala, popravak električne opreme,  posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, proizvodnja i prodaja automatskih prekidača ETIMAT i druge opreme iz proizvodnog programa Koncerna ETI. 


TTU energetik d.o.o. Tuzla

TTU energetik d.o.o. je društvo za proizvodnju i održavanje transportnih sistema u energetskom sektoru, sa sjedištem u Tuzli, 18. Hrvatske brigade broj 25.

Osnivači Društva:

- JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, vlasnik 80% udjela u osnovnom kapitalu; 

- RMU “Banovići” d.d. Banovići, vlasnik 20% udjela u osnovnom kapitalu.

Društvo je osnovano 13.10.2016. godine.

Djelatnost: proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo u okviru koje Društvo vrši specijalizirane usluge razvoja, projektovanja i proizvodnje.

Proizvodni program: postrojenja BTO kompleksa na površinskim kopovima (transporter, odlagač...); transporteri sa gumenom trakom; člankasti i grabuljasti transporteri, jednolančani i višelančani, različitih kapaciteta i dužina po tipskoj i posebnoj izvedbi; reduktori i multiplikatori s ravnim, kosim, zavojnim i pužnim ozubljenjem, različitih namjena i veličina, po tipskoj ili posebnoj izvedbi; pretovarni uređaji u lukama i skladištima; kombinovani uređaji na deponijama materijala; obrtači i naginjači vagona, uređaji za vuču i ranžiranje vagona; drobilice i drobilična postrojenja; elevatori i redleri; klasirnice i separacije; vibracioni  uređaji (sita, sušnice, transporteri, separatori i rešetke); pužni transporteri i dozeri; uređaji jednošinskog transporta u rudarstvu.


GEOLP d.o.o. Kakanj

GEOLP d.o.o. Kakanj je osnovano Odlukom Skupštine JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo sa sjedištem na adresi Rudarska br. 10, 72240 Kakanj. 

Društvo je upisano u registar Općinskog suda u Zenici, 08.09.2021. godine. 

Osnivač Društva i vlasnik 100% udjela je JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo. 

Djelatnost: geološko i laboratorijsko istraživanje, projektovanje, obuka, zaštita i spašavanje za potrebe prvenstveno zavisnih društava-rudnika Koncerna EPBiH i Vladajućeg društva kao i za ostala potencijalna tržišta izvan Koncerna EPBiH.

 

MiOD d.o.o. Tuzla

MiOD d.o.o. Tuzla je osnovano Odlukom Skupštine JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo sa sjedištem Društva na adresi u ulici Šićki Brod bb, 75000 Tuzla.

Društvo je upisano u registar Općinskog suda u Tuzli, 01.08.2022. godine.

Osnivač Društva i vlasnik 100% udjela je JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Djelatnost: usluge mašinskog i elektro održavanja opreme i rada pomoćne mehanizacije u rudnicima.