Osnovni elementi ugovora
i izmjena ugovora

12. novembar 2018.
Izvještaj o realizaciji Ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period od 01.07.2018 - 30.09.2018. godine
24. oktobar 2018.
Izvještaj o sklopljenim ugovorima za period 23.07.2015-30.09.2018
Podružnica" Elektroditstribucija" Bihać
22. oktobar 2018.
Izvještaj za period 22 07 2015-30 09 2018
Izvještaj za period 22 07 2015-30 09 2018
10. oktobar 2018.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 01.07. - 30.09.2018. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
02. oktobar 2018.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015.-30.09.2018. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015.-30.09.2018. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj"
30. septembar 2018.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015. godine do 30.09.2018. godine
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015. godine do 30.09.2018. godine
30. septembar 2018.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period 21.07.2015-30.09.2018.godine
Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
21. septembar 2018.
Izvještaj o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 21.07.2015-31.08.2018. godine
Izvještaj o realizaciji ugovora
24. juli 2018.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj ze period 01.04. - 30.06.2018. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
13. juli 2018.
izvještaj za period 22 07 2015-30.06.2018
izvještaj za period 22 07 2015-30.06.2018
10. juli 2018.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015.-30.06.2018. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Izvještaj o realizaciji ugovora za period 20.07.2015.-30.06.2018. godine
06. juli 2018.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015-30.06.2018
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015-30.06.2018
04. juli 2018.
Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać
Izvještaj o elementima ugovora i izmjena ugovora od 23.07.2015-30.06.2018
04. juli 2018.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period od 01.04.2018 - 30.06.2018. godine
04. juli 2018.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period od 01.01.2018 - 31.03.2018. godine
02. juli 2018.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period 21.07.2015-30.06.2018.godine
Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo
28. maj 2018.
Izvještaj o ugovorima za period od 01.01.2017 do 24.05.2018. godine
Podružnica "Elektrodistribucija", Zenica
24. maj 2018.
Izvještaj -osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora (23.07.2015-31.03.2018)
Podružnica "Elektridistribucija" Bihać
27. april 2018.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period 21.07.2015-31.03.2018.godine
Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo
20. april 2018.
izvještaj za period 22 07 2015-31 03 2018
izvještaj za period 22 07 2015-31 03 2018
11. april 2018.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 01.03. - 31.03.2018. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
06. april 2018.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015. godine do 31.03.2018. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Izvještaj o realizaciji ugovora za period 22.07.2015.-31.03.2018. godine
01. april 2018.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015. do 31.03.2018.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015. do 31.03.2018.
22. februar 2018.
Izvještaj o realizaciji ugovora
Izvještaj o realizaciji ugovora za period 21.07.2015. do 31.01.2018. godine za J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar
Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar
20. februar 2018.
Izvještaj o ugovorima za period od 01.01.2017 do 31.12.2017. godine
Podružnica "Elektrodistribucija", Zenica
06. februar 2018.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 01.10. - 31.12.2017. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
05. februar 2018.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period 21.07.2015-29.12.2017.godine
Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo
29. januar 2018.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period od 01.10.2017 - 31.12.2017. godine
19. januar 2018.
izvještaj za period 22 07 2015-31 12 2017
izvještaj za period 22 07 2015-31 12 2017
03. januar 2018.
Izvjestaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015-29.12.2017. godine
Izvjestaj o realizaciji ugovora Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
11. decembar 2017.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period 21.07.2015-30.09.2017.godine
Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo
07. decembar 2017.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period 21.07.2015-30.06.2017.godine
Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo
31. oktobar 2017.
Izvještaj za period 22 07 2015-30 09 2017
Izvještaj za period 22 07 2015-30 09 2017
18. oktobar 2017.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 01.07. - 30.09.2017. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
09. oktobar 2017.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015. - 30.09.2017.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015. - 30.09.2017.
09. oktobar 2017.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period od 01.07.2017 - 30.09.2017. godine
05. oktobar 2017.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015.-30.09.2017.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015.-30.09.2017. u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
02. august 2017.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period od 01.04.2017 - 30.06.2017. godine
24. juli 2017.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 01.04. - 30.06.2017. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
21. juli 2017.
Izvještaj za period 22 07 2015-30 06 2017
Izvještaj za period 22 07 2015-30 06 2017
06. juli 2017.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015. - 30.06.2017. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Izvještaj o realizaciji ugovora u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
30. juni 2017.
Izvestaj o realizaciji Ugovora za period 22.07.2015 - 30.06.2017.
Izvestaj o realizaciji Ugovora za period 22.07.2015 - 30.06.2017.
19. april 2017.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period 21.07.2015-31.03.2017.godine
Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo
18. april 2017.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period od 01.01.2017 - 31.03.2017. godine
13. april 2017.
Izvještaj za period 22 07 2015-31 03 2017
Izvještaj za period 22 07 2015-31 03 2017
13. april 2017.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 01.01. - 31.03.2017. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
07. april 2017.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015.-31.03.2017. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Osnovni elementi ugovora i izmjene ugovora
31. mart 2017.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015.- 31.03.2017. godine
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015.- 31.03.2017. godine
10. februar 2017.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period od 01.10.2016 - 31.12.2016. godine
06. februar 2017.
Izvještaj o ugovorima za period od 01.07.2016 do 31.12.2016. godine
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
03. februar 2017.
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period 21.07.2015-30.12.2016.godine
Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo
01. februar 2017.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 01.10. - 31.12.2016. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
13. januar 2017.
izvještaj za period 22 07 2015-31 12 2016
izvještaj za period 22 07 2015-31 12 2016
05. januar 2017.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015.-31.12.2016. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015.-31.12.2016. godine
04. novembar 2016.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 01.07. - 30.09.2016. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
25. oktobar 2016.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji ugovora za period 01.07.2016 - 30.09.2016. godine
17. oktobar 2016.
izvještaj za period 22 07 2015-30 09 2016
izvještaj za period 22 07 2015-30 09 2016
05. oktobar 2016.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015.-30.09.2016. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
30. septembar 2016.
Izvještaj za Podružnicu ED Sarajevo
21.07.2015-30.09.2016
01. septembar 2016.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora od 22.07.2015. - 30.09.2016
Izvjestaj o realizaciji Ugovora od 22.07.2015. - 30.09.2016
16. august 2016.
Osnovni elementi ugovora za postupke javne nabavke
Izvještaj za period 01.04.-30.06.2016. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
22. juli 2016.
Izvještaj o realizaciji ugovora Termoelektrana "Tuzla" Tuzla
Izvještaj o realizaciji ugovora za period 22.07.2015 - 30.06.2016. godine
19. juli 2016.
Izvještaj o sklopljenim ugovorima za period 22.07.2015-30.06.2016 Podružnice Elektroditstribucije Zenica
15. juli 2016.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji ugovora za period 01.04.2016 - 30.06.2016. godine
13. juli 2016.
izvještaj za period 22 07 2015-30 06 2016
izvještaj za period 22 07 2015-30 06 2016
06. juli 2016.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015. do 30.06.2016. godine
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
30. juni 2016.
Osnovni elementi ugovora- Elektrodistribucija Sarajevo za period 21.07.2015-30.06.2016
Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
10. juni 2016.
Izvještaj o ugovorima za period od 22.07.2015 do 31.05.2016. godine
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
15. april 2016.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji ugovora za period 01.01.2016 - 31.03.2016. godine
04. april 2016.
Izvještaj za realizaciju ugovora za period od 22.07.2016.-31.03.2016. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Izvještaj za realizaciju ugovora za period od 22.07.2016.-31.03.2016. godine
01. april 2016.
Izvještaj za period 22 07 2015-31 03 2016
Izvještaj za period 22 07 2015-31 03 2016
31. mart 2016.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 01.01. - 31.03.2016. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
31. mart 2016.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period 21.07.2015-31.03.2016.
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
02. februar 2016.
Izvještaj o ugovorima za period od 01.11.-31.12.2015
Podružnica "Elektroditribucija" Zenica
21. januar 2016.
Izvještaj o realizaciji ugovora Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015 - 31.12.2015. godine
14. januar 2016.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015. do 31.12.2015. godine u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Izvještaj o realizaciji ugovora u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
14. januar 2016.
Izvješće o realizaciji ugovora Termoelektrana "Tuzla" Tuzla
Izvještaj o realizaciji Ugovora za period od 22.07.2015. godine do 31.12.2015. godine
31. decembar 2015.
OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE
Izvještaj za period 22.07.-31.12.2015. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
17. oktobar 2015.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period 21.07.2015-24.12.2015.godine
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo
30. septembar 2015.
Izvješće o realizaciji ugovora za period 22.07.2015 - 30.09.2015. godine
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica Elektrodistribucija Zenica
22. juli 2015.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period 22.07.2015-31.12.2016.
Izvjestaj o realizaciji Ugovora za period 22.07.2015-31.12.2016.
30. april 2015.
Izvjestaj o potpisanim Ugovorima za period od 22.07.2015. do 31.03.2016.
Izvjestaj o potpisanim Ugovorima za period od 22.07.2015. do 31.03.2016.
Nema odluka