Elektromobilnost

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kao društveno odgovorna kompanija doprinosi zaštiti okoliša i zaštiti klime (smanjenje emisije CO2) kroz razvoj sektora elektromobilnosti. Elektromobilnost je prepoznata kao jedan od strateških pravaca razvoja djelatnosti EPBiH.

 

 

Studija elektromobilnosti

Vizija EPBiH u oblasti elektromobilnosti je da pružanjem usluga u oblasti punjenja električnih vozila, kao društveno odgovorna kompanija, doprinese zaštiti okoliša u BiH, zaštiti klime (smanjenje emisije CO2), kao i povećanoj energetskoj sigurnosti. 

S ciljem promocije korištenja tehnologije električnih vozila u BiH, EPBiH ustupa javnosti na korištenje odabrana poglavlja studije „Elektromobilnost u EPBiH“,  koja se može preuzeti na sljedećem linku:

Studija elektromobilnosti u EPBiH

Punionice za električna vozila

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je u prethodnom periodu instalirala 7 (sedam) punionica za električna vozila na sljedećim lokacijama:

  • Bihać, Krupska bb, parking u krugu objekta Elektrodistribucije Bihać
  • Goražde, Selvera Sijerčića 23, parking ispred objekta poslovnice PJD Goražde
  • Mostar, Adema Buća br. 34, parking u krugu objekta Elektrodistribucije Mostar
  • Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, parking ispred zgrade Direkcije EP BiH
  • Travnik, Šumeće 182/a, parking u krugu objekta Elektrodistribucije Zenica
  • Tuzla, Mitra Trifunovića Uče 5, parking u krugu objekta Elektrodistribucije Tuzla
  • Zenica, Safvet-bega Bašagića 6, parking u krugu objekta Elektrodistribucije Zenica

Sve punionice su opremljene sa po 2 (dva) AC Mode 3 Type 2 konektora za punjenje električnih vozila snage 22 kW pojedinačno. 

Autentikacija za punjenje se vrši pomoću RFID kartica, koje vozači mogu podići na recepcijama/zaštitarskim punktovima uz pripadajuće objekte EP BiH uz koje se nalaze punionice.

Punionice su javnog karaktera i punjenje je u prvoj razvojnoj fazi projekta besplatno za sve vozače električnih vozila.

Uputstva za korištenje punionica nalaze se na linkovima:

Uputstvo za korištenje AC punionica EPBIH – tip Schneider Electric 2x22 kW (punionica u Sarajevu)

Uputstvo za korištenje AC punionica EPBIH – tip Circontrol 2x22 kW (punionice u Bihaću, Goraždu, Mostaru, Travniku, Tuzli i Zenici)

Svi zainteresovani vozači mogu dobiti na trajno korištenje RFID karticu za korištenje punionica EPBIH. Istu karticu vozači mogu koristiti za sve punionice EPBiH. Ovo olakšava pristup kako postojećim tako i budućim punionicama u sistemu EPBIH, te time postajete trajni korisnik punionica EPBIH. Izdavanje kartica je u ovoj fazi besplatno. Za trajno dobivanje RFID kartice potrebno je popuniti sljedeći formular:

Obrazac za ishođenje RFID kartice za punionice EPBIH preuzmite ovdje

Popunjen obrazac vozači mogu:

-  poslati na mail adrese naznačene u obrascu, nakon čega će karticu dobiti poštom na adresu unesenu u obrazac

-  popunjen lično donijeti na jednu od lokacija EPBIH naznačenih u obrascu, nakon čega mogu odmah lično preuzeti RFID karticu

U slučaju gubitka RFID kartice, vozači trebaju obavijestiti osoblje EPBIH na jednu od naznačenih mail adresa sa obrasca, nakon čega mogu tražiti novu RFID karticu.