Uslovi
korištenja

Web stranica JP Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. sastoji se od različitih sadržaja koje održava Elektroprivreda BiH. Ovaj dokument odnosi se na web stranicu www.epbih.ba i reguliše uslove korištenja navedene stranice. Posjećujući ovu stranicu ili koristeći se njome, pristajete na ovdje navedena pravila.

Modifikacija ovih pravila korištenja

Elektroprivreda BiH redovito provjerava i ažurira informacije objavljene na stranici. Elektroprivreda BiH zadržava pravo na izmjenu pravila, uslova i objava koje reguliraju njeno korištenje. Elektroprivreda BiH ne prihvata odgovornost niti garantuje da su informacije uvijek aktualne, ispravne i/ili potpune.

Veze do stranica treće strane

Web stranica Elektroprivrede BiH može sadržavati veze prema drugim web stranicama. Elektroprivreda BiH linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornom za njihov sadržaj, uključujući veze prema nekoj drugoj stranici, ili izmjene i ažuriranje takve stranice.

Nezakonito ili zabranjeno korištenje

Nije dopušteno koristiti se ovom stranicom na način koji bi štetio stranici ili je onesposobio, preopteretio i narušio te koji bi ometao druge korisnika da se njome služe. Nije dopušteno uzimati ili pokušati dobiti materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

Izuzeće od odgovornosti

Informacije, softver, proizvodi i sluge koje stranica sadržava ili nudi mogu sadržavati netačnosti ili tipografske pogreške. Unesene informacije mijenjaju se periodično. Elektroprivreda BiH može unaprijeđivati i/ili mijenjati web stranicu u bilo kojem trenutku. Web stranica ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili financijskih odluka.

Elektroprivreda BiH ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za izravnu, neizravnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu ili ostalu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korištenjem stranice ili njezinim radom. Navedeno se primjenjuje u najvećemu mogućem opsegu koji propisuje primjenjivi zakon.

Prekid/ograničenje prekida

Elektroprivreda BiH zadržava pravo, po vlastitoj diskreciji, prekinuti vaš pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojemu njihovom dijelu u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti.

Autorsko pravo i zaštitni znakovi

Ukupan sadržaj web stranice Elektroprivrede BiH u vlasništvu je Elektroprivrede BiH i njenih partnera. 

Informacije i materijale koji su prikazani na ovoj stranici možete preuzeti za vašu ličnu upotrebu, pri čemu ne smijete promijeniti oznake autorskih prava, druge obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima. Dozvoljeno je učitavanje i štampanje informacija i materijala za potrebe gledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. 

Svako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, izmjena informacija i materijala na web stranici Elektroprivrede BiH ili njihovo slanje poštom te širenje na bilo koji drugi način bez prethodnog pisanog dopuštenja je zabranjeno.