Savjeti
kupcima

U ovom dijelu možete naći savjete o tome kako racionalno koristiti električnu energiju i kako načinom potrošnje možete smanjiti iznos računa za električnu energiju. Takođe, date su osnove naznake vezane za opasnosti koje mogu nastati nepravilnim rukovanjem uređajima koji koriste električnu energiju.

Racionalno korištenje
električne energije

Najveći mogući efekti kod smanjenja potrošnje električne energije u domaćinstvima postiže se istovremenim provođenjem razumne štednje i racionalnim korištenjem električne energije.

Racionalno znači smišljeno, promišljeno, razumno. Racionalno koristiti električnu energiju znači da se uz najmanji mogući utrošak postigne najveća korist. Najveći mogući efekti kod smanjenja potrošnje električne energije u domaćinstvima postiže se istovremenim provođenjem razumne štednje i racionalnim korištenjem električne energije.  


Izbor novog uređaja

Znajući da izbor odgovarajućeg uređaja omogućava racionalno korištenje i smanjenje troškova za utrošenu električnu energiju u cijelom životnom vijeku uređaja, prilikom nabavke novog uređaja potrebno je voditi računa o:

 • veličini uređaja s obzirom na broj korisnika (članova domaćinstva),
 • vrsti uređaja s obzirom na učestalost korištenja,
 • razredu energetske učinkovitosti uređaja - proizvodi su označeni energetskim razredom učinkovitosti - slovima A, B, C, D, E, F, G


Korištenje uređaja

Frižider/Zamrzivač

Prilikom postavljanja frižidera i zamrzivača, ostavite dovoljno prostora za prozračivanje između stražnjeg dijela uređaja i zida (oko 10 centimetara) kako bi hladnjak odavao toplotu u optimalnim uslovima, te ne bi došlo do povećanja potrošnje električne energije. Uređaj nemojte postavljati pored izvora toplote (radijator, grijalica) ili električnog šporeta. Redovno čistite naslage te imajte na umu da će frižider/zamrzivač pun naslaga leda trošiti 30-50% energije, nego kad je bez leda. Redovno odleđujte zamrzivač i frižider. Kada kupujete uređaj, kupite uređaj sa samootapanjem leda ili bez stvaranja leda (tzv. No frost)

Mašina za pranje veša i posuđa

Uvijek odaberite program pranja veša sa najnižom temperaturom vode koji još uvijek obezbjeđuje dobar kvalitet pranja. Energetski je puno efikasnije pranje punog bubnja veša, nego dva pranja do pola napunjenog bubnja. Mašinu za posuđe koristite samo kad je maksimalno napunjena posuđem, redovno provjeravajte količinu soli i čistoću unutrašnjosti.

Rerna i električni štednjak

Vrata rerne otvarajte samo po potrebi jer, u protivnom svaki put kad ih otvorite ohladite rernu , a time dodatno trošite električnu energiju. Rernu isključite 10 minuta prije završetka pečenja, jer je stvorena toplina u rerni dovoljna za dovršenje pečenja hrane. Održavanje rerne čistom, smanjuje se potrošnja električne energije. Isto važi i za ringle. Kuhanje jela završite tako što ćete ringlu isključiti 5-10 minuta prije završetka. 

Rasvjeta

Koristite prirodno svjetlo što više, uvijek isključite svjetlo kada nema nikoga u prostoriji, te zamijenite obične sijalice štednim u prostorijama u kojima najčešće boravite. Zapamtite da obične sijalice imaju radni vijek od 1.000 sati uz oko 1.000 uključenja, dok štedne imaju radni vijek od najmanje 8.000 sati i do 10.000 uključenja. Cijena jedne štedne sijalice je jednaka cijeni 8 običnih sijalica! Zapamtite da štedna sijalica od 21 Wata (svijeća) zamjenjuje običnu sijalicu sa žarnom niti od 100 Wati što znači da ćete potrošiti do pet puta manje električne energije. Obratite pažnju na kvalitet štedne sijalice. Neke postižu odmah potreban kvalitet osvjetljenja, neke sa zadrškom do 10-ak sekundi. Zapamtite – skuplja sijalica je često/vrlo vjerovatno povoljnija kupovina.


Uticaj kupca na visinu računa

U tabeli je prikazan primjer izračuna utroška električne energije za kupce iz kategorije domaćinstvo. Na primjeru mjesečne potrošnje električne energije je pokazano koliko se mijenja konačni iznos računa za električnu energiju u zavisnosti od toga da li kupac ima jednotarifno brojilo ili dvotarifno brojilo. U slučaju dvotarifnog brojila, izračun je dat sa različitim udjelima potrošnje u vremenu važenja većih i manjih dnevnih tarifnih stavova. U ukupan iznos računa je, osim troška za električnu energiju, uključena i naknada za obnovljive izvore energije i porez na dodanu vrijednost.

Mjesečna potrošnja (kWh)JednotarifnoDvotarifno
VT:MT=
80%:20%
Dvotarifno
VT:MT=
60%:40%
Dvotarifno
VT:MT=
50%:50%
Dvotarifno
VT:MT=
40%:60%
Dvotarifno
VT:MT=
20%:80%
10020,6222,4920,6119,6718,7416,86
20035,6239,3635,6133,7331,8628,11
30050,6256,2350,6047,7944,9839,36
40065,6273,1065,6061,8558,1050,60
50080,6289,9780,6075,9171,2261,85
800125,62140,58125,58118,09110,5995,59
1000155,62174,32155,57146,20136,83118,09

Znači, ako ste kupac koji ima jednotarifno brojilo i trošite mjesečno 400 kWh električne energije, prelaskom na dvotarifno brojilo i potrošnjom 60% električne energije u vrijeme važenja manjih dnevnih tarifnih stavova, možete uštediti 7,5 KM mjesečno.

Detalje o tome u kojem periodu se primjenjuju manji dnevni tarifni stavovi, kao i kolika ce cijena električne energije u periodu važenja većih i manjih dnevnih tarifnih stavova, možete pogledati u dijelu Tarifni stavovi.

Opasnosti od
električne energije

Električna energija opasna je prilikom prolaska kroz ljudski organizam, zbog toplotnoga efekta, zatim uticaja na hemijski sastav krvi i nervni sistem, a naročito zbog poremećaja rada srca i organa za disanje.

U naše moderno doba malo koji pojedinac živi bez kontakta sa fenomenom električne energije. Pojam fenomena naglašava dvostruku prirodu električne energije – kako za život neophodnu, tako i smrtonosnu. Svakodnevno korištenje električne energije umanjuje ljudski osjećaj za rizikom.  Električna energija opasna je prilikom prolaska kroz ljudski organizam, zbog toplotnoga efekta, zatim uticaja na hemijski sastav krvi i nervni sistem, a naročito zbog poremećaja rada srca i organa za disanje. Posljedice ovog djelovanja zavise od jačine struje, trajanja njezinoga djelovanja i puta kroz organizam. 

 • Prema istraživanjima, struja od 20mA izaziva bolno grčenje mišića. 
 • S električnom energijom jačine 30mA može se izdržati samo par sekundi, uz grčenje mišića ruke i nemogućnost otpuštanja obuhvaćenoga provodnika. 
 • Struja od 50 mA dovodi do gubitka svijesti. 
 • Struja jačine 100 mA ima smrtonosne posljedice. 
 • Prema postojećim propisima dodirni napon ne smije prijeći vrijednost od 65 volti(V). 

Što je vrijeme prolaska električne energije kroz tijelo duže, manja je podnošljivost organizma. Najopasniji je put električne energije kroz područje srca, a to je u slučaju zatvaranja strujnog kruga preko obje ruke, ili jedne ruke i noge.

Mjere zaštite od udara električne energije:

 • prije svake upotrebe električnog uređaja potrebno je pregledati uređaj da nije oštećen,
 • električni aparati i uređaji moraju se redovno održavati, a u periodičnim razmacima moraju ih pregledavati i ispitivati stručno kvalifikovane i ovlaštene osobe,
 • pri isključivanju uređaja utikač izvlačiti iz utičnice tako da se uhvati tijelo utikača, a ne povlačiti kabl,
 • pri radu u mokrim prostorijama (čišćenju, pranju) smiju se upotrebljavati samo prijenosni električni uređaji s malim radnim naponom,
 • ne razvlačite po zemlji priključne kablove (kosilice, miješalice i slično), prije nego ih na odgovarajući način zaštitite od oštećenja,
 • u električnim instalacijama koristite zaštitne strujne sklopke za zaštitu od dodirnog napona
 • neispravne uloške osigurača zamijenite samo istovrsnim novim ulošcima,
 • koristite samo one prijenosne svjetiljke kod kojih su svi dijelovi zaštićeni izolacijom, a sijalici ne prijeti opasnost od neposrednog oštećenja, 
 • u slučaju grmljavine, isključite važnije električne uređaje, a posebno elektroničke uređaje, 
 • kućne električne instalacije moraju biti propisno izvedene (zaštitno uzemljenje, tzv. nulovanje), 
 • osigurače treba povremeno kontrolisati, pregorjele umetke treba zamijeniti isključivo originalnim i novim (ne stavljati nikakve žice i slično), 
 • svi dovodni kablovi do uređaja moraju biti s neoštećenom izolacijom, a utičnice i prekidači ispravni i bez mehaničkih i termičkih oštećenja, 
 • u prostorijama u kojima je veća vlaga veća je i opasnost od električnoga udara