Servisne
informacije

U ovom dijelu možete pronaći osnovne informacije o našim lokacijama, radnom vremenu, kako nas dobiti putem besplatnog telefona, kao i informaciju o planskim isključenjima.

Planska isključenja
električne energije

Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.

Grad/OpćinaLokacijaDatum isključenjaVrijeme isključenja

E-planska
isključenja

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo pruža Vam mogućnost da putem e‑maila dobijate informacije o planiranom isključenju i prekidu u isporuci električne energije Vašim objektima, zbog predviđenih radova na elektrodistributivnoj mreži.

Način prijave:

Usluga E-planska se prijavljuje za konkretnog kupca, odnosno mjerno mjesto. Mogući načini prijave za aktiviranje ove usluge su:

  • Putem naše web stranice www.epbih.ba – u sekciji Moja mjerna mjesta > E-Usluge. Uputstvo za prijavu usluge E-planska putem naše web stranice možete preuzeti ovdje

  • Putem našeg kontaktnog centra (detaljne informacije o tome kako nas kontaktirati možete pronaći na našoj web stranici, u sekciji Upiti, reklamacije i prijave kvarova)

  • Dolaskom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije i iskazivanjem želje za aktiviranjem ove usluge.

 

Prilikom prijave treba navesti ime i prezime ili naziv kupca i broj mjernog mjesta. Broj mjernog mjesta je naveden na računu za električnu energiju („Mjerno mjesto (MM)“).

Nakon podnesenog zahtjeva na bilo koji način, usluga će biti aktivirana najkasnije za sedam dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Provjera stanja predmeta

Da bi ste provjerili stanje vašeg predmeta potrebno je da unesete broj predmeta i identifikacijski broj.

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obavezna. Navedene podatke možete naći na podnesenom zahtjevu.

Naše
lokacije

Bihać
Velika Kladuša
Bužim
Cazin
Bosanska Krupa
Sanski Most
Bosanski Petrovac
Ključ
Konjic
Jablanica
Mostar
Donji Vakuf-Jajce
Bugojno
Gornji Vakuf-Uskoplje
Vitez
Novi Travnik
Travnik
Fojnica
Busovača-Kiseljak
Zenica
Visoko
Breza
Kakanj
Olovo
Vareš
Žepče
Zavidovići
Maglaj
Tešanj
Sarajevo
Ilidža
Hadžići
Ilijaš
Goražde
Kladanj
Banovići
Živinice
Lukavac
Kalesija
Sapna
Gračanica
Teočak
Doboj
Gradačac
Čelić
Srebrenik
Tuzla

Besplatni
telefon

KantonBesplatni brojeviInformativni centri 
Unsko-sanski080 020 134 Tel: 033 702 964Fax: 037 229 335E-mail
Hercegovačko-neretvanski080 020 136Tel: 033 702 970Fax: 036 502 112E-mail
Sarajevski080 020 133Tel: 033 702 951Fax: 033 751 575E-mail
Bosansko-podrinjski080 020 131Tel: 033 702 960Fax: 038 241 828E-mail
Tuzlanski080 020 135 Tel: 033 702 963Fax: 035 304 353E-mail
Zeničko-dobojski080 020 132Tel: 033 702 961Fax: 032 449 559E-mail
Srednjobosanski080 020 130Tel: 033 702 962Fax: 030 511 636E-mail


 

Radno
vrijeme

 

Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo

Radno vrijeme poslovnica:

pon-pet 07:30-16:00

 

Šalteri naplate:

OOiN Novo Sarajevo

Adresa: Zmaja od Bosne 49

Šalteri naplate: 07:30-15:00

OOiN Centar

Adresa: Alipašina 11

Šalteri naplate: 07:30-14:00

OOiN ilidža

Adresa: Butmirska cesta 7

Šalteri naplate: 07:30-14:00

OOiN Novi Grad

Adresa: Trg ZAVNOBiH-a 13

Šalteri naplate: 07:30-14:00

OOiN Stari Grad

Adresa: Mali Ćurčiluk 14

Radno vrijeme: 07:30-14:00

OOiN Hadžići

Adresa: Hadželi 139

Šalteri naplate: 07:30-14:00

OOiN Vogošća

Adresa: Braće Krše 34

Šalteri naplate:07:30-14:00

OOiN Goražde

Adresa: Selvera Sijerčića 23

Šalteri naplate:07:30-14:00

 

 

Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

Radno vrijeme poslovnica:

pon-pet 07:30-16:00

 

Šalteri naplate:

OOiN Bihać 

Adresa: Bosanska 25    

Radno vrijeme: 07:30-15:00

OOiN Bihać TC Harmani    

Adresa: Ešrefa Kovačevića bb

Radno vrijeme: 07:30-13:00

OOiN Bosanska Krupa             

Adresa: Maršala Tita 20

Radno vrijeme: 07:30-14:00

OOiN Ključ    

Adresa: Kulina bana bb

Radno vrijeme: 07:30-14:00

OOiN Sanski Most  

Adresa: 10. Oktobra 20

Radno vrijeme: 07:30-14:00

OOiN Velika Kladuša  

Adresa: Maršala Tita bb

Radno vrijeme: 07:30 -14:00

 

 

Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla

Radno vrijeme poslovnica: 

pon-pet 07:30-16:00

 

Šalteri naplate:

OOiN Tuzla 1

Adresa: Rudarska 38

Radno vrijeme: 07:30-15:00

OOiN Tuzla 2

Adresa: Vrapče 2

Radno vrijeme: 07:30-14:00

OOiN Banovići

Adresa: Armije BiH 38

Radno vrijeme: 07:30 – 14:00

OOiN Gračanica

Adresa: Bosanskih Kraljeva bb

Radno vrijeme: 07:30 – 14:00

OOiN Gradačac

Adresa: Žrtava Srebrenice 4

Radno vrijeme: 07:30 – 14:00

OOiN Kalesija

Adresa: Senada Požegića 2

Radno vrijeme: 07:30 – 14:00

OOiN Lukavac

Adresa: Kulina Bana bb

Radno vrijeme: 07:30 – 14:00

OOiN Srebrenik

Adresa: Vahida Ibrića bb

Radno vrijeme: 07:30 – 14:00

OOiN Živinice

Adresa: I Ulica 206

Radno vrijeme: 07:30 – 14:00

 

Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica

Radno vrijeme poslovnica:

pon-pet 07:30-16:00

 

Šalteri naplate:

OOiN Zenica  

Adresa: Safvet bega Bašagića 6

Radno vrijeme: 07:30-15:15

OOiN Bugojno 

Adresa: Bosanska 24

Radno vrijeme: 07:30-15:15

OOiN Donji Vakuf

Adresa: Ul. 770 SBBR

Radno vrijeme: 07:30-15:15

OOiN Gornji Vakuf

Adresa: Ul. Srebreničkih žrtava bb

Radno vrijeme: 07:30-14:00

OOiN Kakanj 

Adresa: Branilaca bb

Radno vrijeme: 07:30-15:15

OOiN Maglaj

Adresa: Ul. 1. Marta 41

Radno vrijeme: 07:30-14:20

OOiN Tešanj  

Adresa: Ul. 9. Septembra 22

Radno vrijeme: 07:30-14:45

OOiN Travnik 

Adresa: Fatmić bb

Radno vrijeme: 07:30-15:15

OOiN Visoko 

Adresa: Kralja Tvrtka 35

Radno vrijeme: 07:30-14:40

OOiN Zavidovići 

Adresa: Omladinska 6

Radno vrijeme: 07:30-14:50

 

 

 

Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar

Radno vrijeme poslovnica:

pon-pet 07:30-16:00

 

Šalteri naplate:

OOiN Mostar

Adresa: Adema Buća 34

Radno vrijeme: 07:30-15:30

OOiN Konjic

Adresa: Željeznička 6

Radno vrijeme:  07:30-15:00

 

 

U poslovnicama Ilijaš, Sapna, Teočak, Čelić, Kladanj, Doboj Jug, Žepče, Vareš, Olovo, Breza, Fojnica, Vitez, Busovača, Kiseljak, Novi Travnik, Cazin, Bužim, Bosanski Petrovac i Jablanica, šalteri za informisanje i reklamacije su otvoreni svakog ponedjeljka od 8 do 16 sati.