Servisne
informacije

U ovom dijelu možete pronaći osnovne informacije o našim lokacijama, radnom vremenu, kako nas dobiti putem besplatnog telefona, kao i informaciju o planskim isključenjima.

Planska isključenja
električne energije

Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.


Grad/OpćinaLokacijaDatum isključenjaVrijeme isključenja

E-planska
isključenja

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo pruža Vam mogućnost da putem e‑maila dobijate informacije o planiranom isključenju i prekidu u isporuci električne energije Vašim objektima, zbog predviđenih radova na elektrodistributivnoj mreži.

Način prijave:

Usluga E-planska se prijavljuje za konkretnog kupca, odnosno mjerno mjesto. Mogući načini prijave za aktiviranje ove usluge su:

  • Putem naše web stranice www.epbih.ba – u sekciji Moja mjerna mjesta > E-Usluge. Uputstvo za prijavu usluge E-planska putem naše web stranice možete preuzeti ovdje

  • Putem našeg kontaktnog centra (detaljne informacije o tome kako nas kontaktirati možete pronaći na našoj web stranici, u sekciji Upiti, reklamacije i prijave kvarova)

  • Dolaskom do najbliže Poslovne jedinice Elektrodistribucije i iskazivanjem želje za aktiviranjem ove usluge.

Prilikom prijave treba navesti ime i prezime ili naziv kupca i broj mjernog mjesta. Broj mjernog mjesta je naveden na računu za električnu energiju („Mjerno mjesto (MM)“).

Nakon podnesenog zahtjeva na bilo koji način, usluga će biti aktivirana najkasnije za sedam dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Provjera stanja predmeta

Da biste provjerili stanje vašeg predmeta potrebno je da unesete broj predmeta i identifikacijski broj.

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obavezna. Navedene podatke možete naći na podnesenom zahtjevu.

Naše
lokacije

Bihać
Velika Kladuša
Bužim
Cazin
Bosanska Krupa
Sanski Most
Bosanski Petrovac
Ključ
Konjic
Jablanica
Mostar
Donji Vakuf-Jajce
Bugojno
Gornji Vakuf-Uskoplje
Vitez
Novi Travnik
Travnik
Fojnica
Busovača-Kiseljak
Zenica
Visoko
Breza
Kakanj
Olovo
Vareš
Žepče
Zavidovići
Maglaj
Tešanj
Sarajevo
Ilidža
Hadžići
Ilijaš
Goražde
Kladanj
Banovići
Živinice
Lukavac
Kalesija
Sapna
Gračanica
Teočak
Doboj
Gradačac
Čelić
Srebrenik
Tuzla

Besplatni
telefon

KantonBesplatni brojeviInformativni centriMail
Srednjobosanski080 020 130Tel: 033 702 962Fax: 030 511 636info.edze@epbih.ba
Bosansko-podrinjski080 020 131
Tel: 033 702 960Fax: 038 241 828info.edsa@epbih.ba
Zeničko-dobojski080 020 132Tel: 033 702 961Fax: 032 449 559info.edze@epbih.ba
Sarajevski080 020 133Tel: 033 702 951Fax: 033 751 575info.edsa@epbih.ba
Unsko-sanski080 020 134Tel: 033 702 964
Fax: 037 229 335info.edbi@epbih.ba
Tuzlanski080 020 135Tel: 033 702 963Fax: 035 304 353info.edtz@epbih.ba
Hercegovačko-neretvanski080 020 136Tel: 033 702 970Fax: 036 502 112info.edmo@epbih.ba

Radno
vrijeme

Radno vrijeme šaltera za informisanje i reklamacije:


E-kancelarija za tržišno snabdijevanje

Za sve informacije koje se odnose na tržišno snabdijevanje električnom energijom ili pak zakazivanje sastanka, kupci iz kategorije tržišnog snabdijevanja se mogu obratiti na sljedeće adrese:

JP Elektroprivreda BiH d.d.

Sektor za tržišno snabdijevanje

Vilsonovo šetalište 15

71000 Sarajevo

snabdijevanje@epbih.ba


Mr. Ajla Mehinović, dipl. ing. el. teh.

Rukovodilac Sektora za tržišno snabdijevanje

T: +387 33 751 369  

M: +387 61 266 404

ajla.mehinovic@epbih.ba

 

Emina Pučić, dipl. ing. el. teh.

T: +387 35 304 484

e.pucic@epbih.ba

 

Denisa Mumić, mr.oec.

T: +387 35 304 307

d.mumic@epbih.ba

 

Alsid Huskić, dipl. oec.

T: +387 37 229 155

a.huskic@epbih.ba

Zlatan Skorupan, dipl.oec.

T: +387 33 751 733

z.skorupan@epbih.ba

 

Haris Imamović, dipl. oec.

T: +387 32 449 668

ha.imamovic@epbih.ba