Računi i
plaćanje

U ovom dijelu možete naći osnovne informacije o računu za električnu energiju, saznati kako se, na osnovu mjesečne potrošnje, dobije konačan iznos računa za električnu energiju, kao i informacije gdje možete izvršiti plaćanje računa za električnu energiju.

Također, u dijelu Uvid u stanje računa možete provjeriti stanje vašeg računa za električnu energiju. 

Objašnjenje
stavki računa

Račun za električnu energiju se sastoji od više stavki čija objašnjenja možete pronaći u nastavku.

 


Kalkulator

Pomoću kalkulatora, kupci iz grupe univerzalnog snabdijevanja, mogu na osnovu unesenih energetskih veličina (obračunska snaga, aktivna energija, prekomjerno preuzeta reaktivna energija) izračunati iznos mjesečnog računa za električnu energiju.

Dovoljno je da izaberete kategoriju i grupu kupca i unesete odgovarajuće energetske veličine utrošene u jednom mjesecu. Detaljnije o kategorijama i grupama kupca možete pogledati u dijelu Kategorije kupaca.


Vrsta stavkeKoličinaCijenaIznos (KM)
Mjerno mjesto (mjesec)
0,00
Obračunska snaga (kW)
0,00
Aktivna energija - veća tarifa (kWh)
0,00
Aktivna energija - manja tarifa (kWh)
0,00
Prekomjerna reaktivna energija (kvarh)
0,00
Obnovljivi izvori (kWh)
0,000000
Iznos bez PDV
0,00
17% PDV
0,00
Iznos sa PDV
0,00

Napomena: Dobiveni podaci ne predstavljaju konačan obračun i služe isključivo u svrhu informisanja.

Uvid u
stanje računa

Da bi ste imali uvid u stanje računa odnosno iznose računa i uplata za električnu energiju za objekte koje želite, potrebno je da se prijavite, odnosno registrirate ukoliko nemate svoj EPBiH korisnički račun. Stanje računa možete pratiti za jedan ili više objekata (kuća, stan, vikendica, poslovni prostor).

Da bi ste imali uvid u stanje računa odnosno iznose računa i uplata za električnu energiju za objekte koje želite, potrebno je da se prijavite, odnosno registrirate ukoliko nemate svoj EPBiH korisnički račun. 

Stanje računa možete pratiti za jedan ili više objekata (kuća, stan, vikendica, poslovni prostor).  

Nakon što izvršite registraciju i prijavu korisnika, u dijelu Moja mjerna mjesta, možete definirati svoje korisničke račune i dobiti pregled računa i uplata za sve korisničke račune koje ste definirali.

Plaćanje
računa

Kupci iz kategorije „domaćinstva“ mogu vršiti plaćanje računa za električnu energiju putem digitalnih kanala te na šalterima poslovnih banaka i BH Pošte.

Kupci iz kategorije "domaćinstva" plaćanje računa za električnu energiju mogu izvršiti, bez provizije, na svim naplatnim mjestima BH Pošte. 

Plaćanje računa za električnu energiju, sa provizijom, moguće je putem svih ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa tj. putem poslovnih banaka (šaltersko i klasično elektronsko bankarstvo).E-PLAĆANJA

Za korisnike e-računa, omogućeno je plaćanje bez provizije i putem elektronskih uplatnica u sljedećim bankama:

ASA – ClickPay

BBI - E-režije

NLB banka - Plaćanje računa

Raiffeisen Bank - Režije na klik

Sparkasse Bank – Plati račun-e

UniCredit Bank - E-uplatnica

Union banka - eRAČUN

ZiraatBank - e-Računi

Naime, prijavom na neku od navedenih usluga, EPBiH šalje banci iznos sa računa, a banka popunjava kompletan nalog za uplatu sa svim pripadajućim podacima. Nalog se šalje korisniku prvog petka nakon izdavanja računa, a plaćanje se vrši jednostavnim odobravanjem naloga. Ove usluge su potpuno besplatne, a fizička lica koji su korisnici e-računa su oslobođeni i bankarske provizije. 

Navedena usluga je dostupna i klijentima Intesa Sanpaolo banke koji račune za električnu energiju mogu plaćati putem usluge "e-plati", uz redovnu bankarsku proviziju.

U okviru promocije elektronskog plaćanja, omogućena je i usluga plaćanja putem trajnog naloga sa varijabilnim iznosom pri čemu se sa transakcijskog računa korisnika, svakog mjeseca skida iznos sa posljednjeg računa za električnu energiju. Više o ovim uslugama možete saznati u Sparkasse i UniCredit Bank.

Pored navedenih usluga, kupci koji račune primaju elektronskim putem, svoje račune za električnu energiju mogu platiti bez troškova provizije i putem mobilne aplikacije HuHu koja podrazumijeva kartično plaćanje računa. 

 

KARTIČNA PLAĆANJA 

Plaćanje računa za električnu energiju je moguće vršiti i kartičnim putem, registracijom na mobilnu aplikaciju HuHu. Za plaćanje putem HuHu aplikacije je dovoljno posjedovati bilo koju platnu karticu, a plaćanja su omogućena i za korisnike iz inostranstva. Također, moguće je izvršiti i prijavu za više mjernih mjesta. 

Prvog petka nakon izdavanja računa za električnu energiju, u HuHu inboks stiže unaprijed popunjena uplatnica, već spremljena za plaćanje. Također, u slučaju potrebe za korekcijom iznosa, ponuđena je i opcija izmjene. 

Za prijavu na navedene usluge potreban je samo broj reference tj. broj posljednjeg računa za električnu energiju. 

 

  

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Osim usluga e-plaćanja, poslovne banke nude mogućnost plaćanja putem standardnih elektronskih uplatnica. Ovisno o interfejsu internet ili mobilnog bankarstva, osnovni podaci za unos su sljedeći:

1. Naziv primaoca: - Upisati ime Područja snabdijevanja kojem pripadate (Područje snabdijevanja Bihać, Mostar, Sarajevo, Travnik, Tuzla ili Zenica)

2. Adresa primaoca: Upisati adresu Područja snabdijevanja kojem pripadate

3. Transakcijski račun primaoca: Upisati broj računa banke u kojoj imate tekući račun ili već naznačeni transakcijski račun

4. Iznos: Upisati iznos za plaćanje računa ili, po potrebi, korigovani iznos

5. Poziv na broj i/ili Svrha plaćanja: Upisati „referencu“ tj. broj računa

  

BROJEVI TRANSAKCIJSKIH RAČUNA


 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE RAČUNA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U INOSTRANOM PROMETU

Plaćanje računa za električnu energiju je moguće izvršiti u eurima na naš devizni račun kod UniCredit Bank d.d. Mostar: 

Naziv bankeUniCredit Bank d.d.
Adresa bankeKardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
BICUNCRBA22XXX
IBANBA393383204890664058
Primalac uplateJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Troškovi transakcijeOUR
Na temelju (svrha uplate)Obavezno upisati broj računa za električnu energiju ili broj reference sa uplatnog naloga koji je sastavni dio računa za električnu energiju


VEZANE VIJESTI:

HuHu: Novi način plaćanja koji te štedi

INTESA SANAPOLO: e-Plati uputstvo

VIDEO: Kako ugovoriti e-uplatnicu putem m-ba usluge UniCredit Bank za račune EPBiH?

VIDEO TUTORIAL: Kako ugovoriti eRežije u BBI banci?

EPBiH i BH Pošta: Plaćanje računa bez provizije u 45 općina

ZiraatBank: e-Računi

Plaćanje računa u BH Pošti

Sparkasse Bank: PLATI RAČUN-e

Plaćanje bez papira za korisnike e-računa

Režije na klik Raiffeisen Bank 

Obavezan unos reference 

Trajni nalog ASA banke 

ClickPay Sberbank BH

E-režije BBI 

E-uplatnica UniCredit Bank

E-račun

Elektroprivreda BiH pruža mogućnost primanja računa za električnu energiju elektronskim putem. Elektronski račun je identičan papirnom računu koji se isporučuje na kućnu adresu i usluga je potpuno besplatna.

 • Brža i sigurnija dostava
 • Račun se prima u realnom vremenu, odnosno odmah po očitanju i izradi računa 
 • Minimizira se rizik da račun, iz bilo koje razloga, ne bude isporučen
 • Minimizira se rizik gubljenja računa
 • Povoljniji DPO od 30 dana
 • Elektronska arhiva i dostupnost
 • Mogućnost štampe
 • Jednostavan proces prijave, izmjene i odjave
 • Pojednostavljeno i jeftinije plaćanje putem internet i mobilnog bankarstva, trajnim nalogom ili uslugama e-plaćanja
 • Očuvanje životne sredine
Kupci iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu koji se opredjele za uslugu e-račun, imaju povoljniji rok plaćanja računa, tj. 30 dana umjesto 15 dana koliko imaju korisnici papirnog računa. Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila. 

 

Prijava na uslugu e-račun može se izvršiti na sljedeće načine:

   • putem mobilne aplikacije m-EPBiH
   • putem korisničkog naloga na našem web portalu (Uputstvo za prijavu usluge e-račun putem web portala možete preuzeti ovdje);
   • putem prijave na mobilne aplikacije HuHu
   • dolaskom u najbližu poslovnicu EPBiH, gdje će kupac potpisati Izjavu o dostavi računa putem elektronske pošte;   
   • preuzimanjem teksta Izjave na web stranici, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i slanjem na zvanične e-mail adrese EPBiH:  
   info.edbi@epbih.ba   -  područje snabdijevanja Bihać,
   info.edmo@epbih.ba -  područje snabdijevanja Mostar,
   info.edsa@epbih.ba   -  područje snabdijevanja Sarajevo,
   info.edtr@epbih.ba   -  područje snabdijevanja Travnik,
   info.edtz@epbih.ba   -  područje snabdijevanja Tuzla,
   info.edze@epbih.ba  -  područje snabdijevanja Zenica. 

   Dostava računa za električnu energiju putem e-maila počinje od prvog narednog obračunskog perioda od dana podnošenja zahtjeva.

   Izmjena e-mail adrese za dostavu računa ili odjava usluge e-račun može se izvršiti putem korisničkog naloga na portalu epbih.ba ili na šalterima informacija pripadajućeg područja snabdijevanja.  

   E-račun Elektroprivrede BiH – sigurnost, zaštita okoline, štednja Vašeg vremena! 

   Izjava dostava računa putem elektonske pošte - kupci iz kategorije domaćinstva
   Izjava izmjena e-mail adrese za dostavu računa putem elektronske pošte - kupci iz kategorije domaćinstva
   Izjava prestanak dostave računa putem elektronske pošte - kupci iz kategorije domaćinstva
   Izjava dostava računa putem elektonske pošte - pravna lica
   Izjava izmjena e-mail adrese za dostavu računa putem elektronske pošte - pravna lica
   Izjava prestanak dostave računa putem elektronske pošte - pravna lica

   SMS stanje
   računa

   Prijavom na uslugu SMS stanje računa, kupci imaju mogućnost pristupa informaciji o stanju računa za električnu energiju, a bez odlaska u poslovnice Elektrodistribucije. Informacije o stanju računa se odnose na mjerno mjesto na koje je usluga prijavljena, te na posljednji obračunski period.

   Prijavom na uslugu SMS stanje računa, kupci imaju mogućnost pristupa informaciji o stanju računa za električnu energiju, a bez odlaska u poslovnice Elektrodistribucije.

   Informacije o stanju računa se odnose na mjerno mjesto na koje je usluga prijavljena, te na posljednji obračunski period.

    

   Prijava na uslugu SMS stanje računa se može izvršiti slanjem SMS poruke na broj 091 116 200 iliputem korisničkog računa  na web portalu (u segmentu Moja mjerna mjesta – E-Usluge). Uputstvo za prijavu i provjeru stanja računa slanjem SMS poruke možete preuzeti ovdje, a Uputstvo za prijavu na uslugu SMS stanje računa putem korisničkog računa na web portalu možete preuzeti ovdje.

   Kupac na jednom broju mobitela može prijaviti uslugu za više mjernih mjesta. S druge strane, na jednom mjernom mjestu može biti prijavljena samo jedna usluga (jedan broj mobitela).

   Cijena SMS poruke je jedinstvena za sva tri bh. operatera i iznosi 0,10 KM + PDV.