Termoelektrane

Termoelektrana “Tuzla”
Termoelektrana “Tuzla”
Izgradnja kompleksa Termoelektrane realizirana je etapno, u periodu od 1959. do 1978. godine.
Detaljnije
Termoelektrana “Kakanj”
Termoelektrana “Kakanj”
Izgradnja Termoelektane je vršena etapno, u periodu od 1947. do 1988. godine.
Detaljnije

Hidroelektrane
na Neretvi

Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.

Hidroelektrana „Jablanica“
Hidroelektrana „Jablanica“
Hidroelektrana „Jablanica“ je prvo i najveće hidroenergetsko postrojenje izgrađeno na rijeci Neretvi. Građena je u dvije faze od 1947. do 1955. i od 1955. do 1958. godine.
Detaljnije
Hidroelektrana „Grabovica“
Hidroelektrana „Grabovica“
Hidroelektrana „Grabovica“ je puštena u pogon 1982. godine.
Detaljnije
Hidroelektrana „Salakovac“
Hidroelektrana „Salakovac“
Hidroelektrana „Salakovac“ je puštena u pogon 1982. godine. Izgradnja je trajala od početka 1977. godine do decembra 1981. godine.
Detaljnije

Male hidroelektrane

Male hidroelektrane
Male hidroelektrane
Ukupna instalirana snaga mHE EPBiH je cca14 MW. Malim hidroelektranama upravlja djelatnost proizvodnje unutar EPBiH (Pogon Bihać, Pogon Tuzla i Pogon Sarajevo).
Detaljnije

VE "Podveležje"

VE
VE "Podveležje 1"
Vjetroelektrana "Podveležje 1", prva u vlasništvu Elektroprivrede BiH, zahvaljujući instaliranoj snazi značajno povećava udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u sistemu Elektroprivrede BiH.
Detaljnije

Distribucije

Djelatnost distribucije električne energije organizirana je u pet distributivnih dijelova.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao vlasnik Dozvole za rad - Licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti distribucije električne energije, ovlašteno je da obavlja djelatnost distribucije električne energije na području Federacije Bosne i Hercegovine na područjima Bosansko-podrinjskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, preko elektrodistributivnih objekata i postrojenja (vodova, transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja), naponskog nivoa 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV, koja su u njegovim osnovnim sredstvima ili na kojima ima pravni osnov eksploatacije.

 


"Elektrodistribucija" Bihać

"Elektrodistribucija" Bihać opslužuje oko 108 hiljada kupaca. 

U sastavu ED Bihać su poslovnice: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Bužim, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most.


"Elektrodistribucija" Mostar
"Elektrodistribucija" Mostar opslužuje oko 42 hiljade kupaca.
 
U sastavu ED Mostar su poslovnice: Jablanica, Konjic i Mostar.

"Elektrodistribucija" Sarajevo
Elektrodistribucija" Sarajevo opslužuje oko 242 hiljade kupaca.
 
U sastavu ED Sarajevo su poslovnice: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Ilijaš i Goražde.</p>

"Elektrodistribucija" Travnik
"Elektrodistribucija" Travnik opslužuje oko 61 hiljadu kupaca.
U sastavu ED Travnnik su poslovnice: Travnik, Bugojno, Donji Vakuf-Jajce, Gornji Vakuf-Uskoplje, Novi Travnik, Fojnica, Busovača-Kiseljak i Vitez.

"Elektrodistribucija" Tuzla

"Elektrodistribucija" Tuzla opslužuje oko 206 hiljada kupaca.

 U sastavu ED Tuzla su poslovnice: Banovići, Čelić, Doboj istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Sapna, Tuzla, Teočak i Živinice.


"Elektrodistribucija" Zenica

"Elektrodistribucija" Zenica opslužuje oko 144 hiljade kupaca. 

U sastavu ED Zenica su poslovnice: Breza, Doboj, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj,Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, Travnik, Bugojno, Novi Travnik, Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Busovača, Fojnica i Vitez.