Termoelektrane

Termoelektrana “Tuzla”
Termoelektrana “Tuzla”
Izgradnja kompleksa Termoelektrane realizirana je etapno, u periodu od 1959. do 1978. godine.
Detaljnije
Termoelektrana “Kakanj”
Termoelektrana “Kakanj”
Izgradnja Termoelektane je vršena etapno, u periodu od 1947. do 1988. godine.
Detaljnije

Hidroelektrane
na Neretvi

Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.

Hidroelektrana „Jablanica“
Hidroelektrana „Jablanica“
Hidroelektrana „Jablanica“ je prvo i najveće hidroenergetsko postrojenje izgrađeno na rijeci Neretvi. Građena je u dvije faze od 1947. do 1955. i od 1955. do 1958. godine.
Detaljnije
Hidroelektrana „Grabovica“
Hidroelektrana „Grabovica“
Hidroelektrana „Grabovica“ je puštena u pogon 1982. godine.
Detaljnije
Hidroelektrana „Salakovac“
Hidroelektrana „Salakovac“
Hidroelektrana „Salakovac“ je puštena u pogon 1982. godine. Izgradnja je trajala od početka 1977. godine do decembra 1981. godine.
Detaljnije

Male hidroelektrane

Male hidroelektrane
Male hidroelektrane
Ukupna instalisana snaga mHE JP EP BiH je 14 MW. Malim hidroelektranama upravlja djelatnost proizvodnje unutar distributivnih dijelova JP EPBiH (pogon Bihać, pogon Tuzla i pogon Sarajevo).
Detaljnije

VE Podveležje

VE Podveležje 1
VE Podveležje 1
Vjetroelektrana "Podveležje 1", prva u vlasništvu Elektroprivrede BiH, zahvaljujući instalisanoj snazi značajno povećava udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u sistemu Elektroprivrede BiH.
Detaljnije

Distribucije

Djelatnost distribucije električne energije organizirana je u pet distributivnih dijelova.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao vlasnik Dozvole za rad - Licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti distribucije električne energije, ovlašteno je da obavlja djelatnost distribucije električne energije na području Federacije Bosne i Hercegovine na područjima Bosansko-podrinjskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, preko elektrodistributivnih objekata i postrojenja (vodova, transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja), naponskog nivoa 35 kV, 20 kV, 10 kV i 0,4 kV, koja su u njegovim osnovnim sredstvima ili na kojima ima pravni osnov eksploatacije.

 


"Elektrodistribucija" Sarajevo

U sastavu ED Sarajevo su poslovnice: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Ilijaš i Goražde.


"Elektrodistribucija" Tuzla

"Elektrodistribucija" Tuzla opslužuje oko 176 hiljada kupaca. 

U sastavu ED Tuzla su poslovnice: Banovići, Čelić, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Sapna, Tuzla, Teočak i Živinice.


"Elektrodistribucija" Zenica

"Elektrodistribucija" Zenica opslužuje oko 186 hiljada kupaca. 

U sastavu ED Zenica su poslovnice: Breza, Doboj, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj,Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, Travnik, Bugojno, Novi Travnik, Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Busovača, Fojnica i Vitez.


"Elektrodistribucija" Bihać

"Elektrodistribucija" Bihać opslužuje oko 97 hiljada kupaca. 

U sastavu ED Bihać su poslovnice: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Bužim, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most.


"Elektrodistribucija" Mostar

"Elektrodistribucija" Mostar opslužuje oko 36 hiljada kupaca. 

U sastavu ED Mostar su poslovnice: Jablanica, Konjic i Mostar.