Odluke
o poništenju

21. septembar 2021.
Građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom materijala-izvođenje radova na EEO za potrebe priključenja na području općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim
Odluka o poništenju
21. septembar 2021.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji podzemnih SN voda KB TS Krings-TS Došenovići 2, Općina Sanski Most
Odluka o poništenju
17. septembar 2021.
Održavanje termičke izolacije
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
17. septembar 2021.
Nabavka grafitnih brtvi za elektronapojne pumpe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O PONIŠTENJU
17. septembar 2021.
Lična i skupna zaštitna oprema (Izolaciona zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu), OP-018/21
ODLUKA BROJ: 03-29103/21
16. septembar 2021.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU BROJ 1409-1-2-40-4-88/21
Održavanje Sistema upravljanja HE Grabovica ze potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o poništenju postupka nabavke broj 1409-1-2-40-4-88/21
16. septembar 2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
OP EDTZ - Izvođenje građevinskih radova - iskopi i zatrpavanje za područje Kalesije, Sapne i Teočaka
15. septembar 2021.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji TS "Lipa", 2×1000 kVA sa priključnim podzemnim SN vodom, Grad Bihać
Odluka po žalbi i poništenju postupka
Nema odluka