Odluke
o poništenju

24. februar 2020.
Odluka o poništenju postupka nabavke po konkuretskom zahtjevu
Ocjena preostalog eksploatacioonog vijeka filterskih elemenata - vrećasti filter bloka 5
21. februar 2020.
Vodoinstalaterski radovi na održavanju poslovnih objekata za područje ZDK i SBK Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o ponistenju
18. februar 2020.
Revitalizacija kotla bloka 6
Odluka o poništenju
18. februar 2020.
Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom, rekonstrukcija DV 10 kV Babino – II faza, prelazak na 20 kV napon za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o ponistenju
14. februar 2020.
Radovi na održavanju klima uređaja u poslovnim objektima na području ZDK i SBK Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o poništenju
14. februar 2020.
Nabavka putničkih vozila za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o ponisrenju
14. februar 2020.
Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 35/10 kV, 8 MVA u TS 35/10 kV Jelah za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o ponistenju
13. februar 2020.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-1-431-4-54/20
13. februar 2020.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-1-431-4-54/20
13. februar 2020.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 1409-1-1-130-4-12/20
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve na kojima pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruju Udruženje sportskih ribolovaca «Glavatica» - Jablanica i Udruženje/Udruga sportskih ribolovaca «Neretva 1933» - Mostar -LOT 1: glavatica -LOT 2: mekousna pastrmka -LOT 3: potočna pastrmka
Obavještenje o poništenju
Nema odluka