Odluke
o poništenju

19. novembar 2019.
Odluka o poništenju postupka nabavke
1424-1-2-287-3-439/19
19. novembar 2019.
Popravka aparata za zavarivanje
Popravka aparata za zavarivanje
18. novembar 2019.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
1424-1-2-279-4-519/19
18. novembar 2019.
Nabavka putničkih terenskih vozila 4x4 za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o ponistenju
18. novembar 2019.
Isporuka i konfigurisanje mjerne opreme kamionske vage
Odluka o poništenju
15. novembar 2019.
Prokres-sječa šume na području SBK za potrebe ED Zenica
Odluka o poništenju
15. novembar 2019.
Prokres-sječa šume na području ZDK za potrebe ED Zenica
Odluka o poništenju
15. novembar 2019.
Remont cijevnog sistema na kotlovima
Remont cijevnog sistema na kotlovima
12. novembar 2019.
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf i Jajce za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”
Odluka o ponistenju
12. novembar 2019.
Nabavka uredske opreme
Odluka o poništenju postupka
12. novembar 2019.
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Kiseljak i Fojnica za potrebe Podružnice “Elektrodistri
Odluka o ponistenju
11. novembar 2019.
Nabavka teretnog vozila 3,5 t sa produženom kabinom
Odluka o poništenju
11. novembar 2019.
Nabavka putničkog vozila (kombi)
Odluka o poništenju postupka
Nema odluka