Odluke
o poništenju

02. decembar 2022.
Elaborat za odlaganje produkata procesa u TE Tuzla
Odluka o poništenju
01. decembar 2022.
Produženje gumenog transportera linije 1 na deponiji šljake i pepela za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o poništenju
30. novembar 2022.
Nabavka usluge remonta turbine u mHE Krušnica
Odluka o poništenju
30. novembar 2022.
Održavanje industrijskih klima komora i ventilacionih komora u Podružnici TE Kakanj
Odluka o poništenju
28. novembar 2022.
Nabavka betonskih cijevi
Odluka o poništenju
Nema odluka