Odluke
o poništenju

03. april 2020.
Nabavka cijevi i cijevnih elemenata-nelegirani materijal za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju postupka nabavke
03. april 2020.
Građevinski radovi-iskopi za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" kakanj
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
31. mart 2020.
Rezervni dijelovi za Caterpillare
Rezervni dijelovi za Caterpillare
Nema odluka