Odluke
o poništenju

25. mart 2019.
za putnička vozila na električni pogon za djelatnost distribucije , Tender broj 2000024314P
Odluka o poništenju Otvorenog postupka Javne nabavke
22. mart 2019.
Nabavka rezervnih dijelova za viljuškare za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
20. mart 2019.
Popravka rukavca vratila ventilatora dimnih plinova bloka 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju postupka nabavke
18. mart 2019.
Nabavka, isporuka i ugradnja 24 kV postrojenja u mHE "ZASELJAČKI POTOK" Travnik u cilju stvaranja uslova za priključenje na elektrodistributivnu mrežu za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o ponistenju
18. mart 2019.
Remont i revizija pumpi bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju postupka nabavke
14. mart 2019.
Umjeravanje električnih mjernih instrumenata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
14. mart 2019.
Nabavka dijelova za remont kotla bloka 7 u Podružnici Termoelekrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju postupka nabavke
13. mart 2019.
Revizija pumpi i opreme u hemijskoj pripremi vode bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju postupka nabavke
12. mart 2019.
Podešavanje i servis sigurnosnih ventila i upravljačkih kutija u kotlovnici bloka 5-110 MW u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju postupka nabavke
12. mart 2019.
Nabavka izolacionog i vatrostalnog materijala za blok 7-230 MW
Odluka o poništenju postupka nabavke
03. januar 2019.
Izvještaj o realizaciji ugovora za period od 22.07.2015 do 31.12.2018. godine
Nema odluka