Odluke
o poništenju

14. novembar 2018.
Isporuka auto guma za putnički i teretni program za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o ponistenju
13. novembar 2018.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ: 02-31928/18
Nabavka rezervnih dijelova za 35 kV postrojenje HE Salakovac za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
12. novembar 2018.
Nabavka sitnog elektromaterijala za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
12. novembar 2018.
Opravka elektro instalacija na transportnim vozilima u Podružnici TE Kakanj
Odluka o poništenju
08. novembar 2018.
Servisiranje i popravka vozila iz programa Renault (Kangoo i Clio) i Dacia (Logan) za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o poništenje
08. novembar 2018.
Odluka o poništenju OP-12/18 lot 1
Nabavka zaštitnih rukavica, zaštitne obuće i druge odjeće za profesionalnu upotrebu, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla.
08. novembar 2018.
Odluka o poništenju OP-10/18
Nabavka materijala za održavanje IT i TK opreme,za potrebe Podružnice „Elekrodistribucija“ Tuzla,
08. novembar 2018.
Odluka o poništenju OP-22/18
Nabavka i ispruka opreme za ugradnju u postrojenja za priključenje kupaca i proizvođača električne energije na elektrodistributivnu mrežu, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
07. novembar 2018.
Nabavka auto guma za teretna vozila u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju
07. novembar 2018.
Remont potpalnog sistema bloka 6-110 MW u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju
07. novembar 2018.
Izrada elaborata utvrđivanja stanja kritičnih komponenti kotlova blokova 5, 6 i 7 u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju
07. novembar 2018.
Ispitivanje saniranih zavarenih spojeva između bubnja i spusnih cijevi kotla bloka 7 za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
06. novembar 2018.
Usluge građevinskih mašina i kamiona za potrebe građevinskog održavanja u TE „Tuzla“, Tuzla
Usluge građevinskih mašina i kamiona za potrebe građevinskog održavanja u TE „Tuzla“, Tuzla
05. novembar 2018.
Održavanje građevina-MF radovi i AKZ-godišnji ugovor za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
05. novembar 2018.
Remont kompresorske i naftne stanice za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
05. novembar 2018.
Nabavka baterijskog pražnjača za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
30. oktobar 2018.
Radovi na održavanju klima uređaja u poslovnim objektima na području ZDK i SBK Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o poništenju po OP-17/18
Nema odluka