Odluke
o poništenju

15. januar 2021.
Nabavka pumpi za odšljakivanje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O PONIŠTENJU
15. januar 2021.
Nabavka dijelova za filtere i otpremu pepela bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O PONIŠTENJU
15. januar 2021.
Nabavka i ugradnja analizatora vodika na bloku 6 u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" kakanj
ODLUKA O PONIŠTENJU
14. januar 2021.
Nabavka dijelova za dimovodne kanale ispred EF za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju
13. januar 2021.
Popravka i održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o poništenju
12. januar 2021.
Kapitalni remont turbine bloka 6
Odluka o poništenju
12. januar 2021.
Remont zagrijača zraka kotla bloka 7-230 MW u podružnici Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
Odluka o poništenju
12. januar 2021.
"Hotline usluge daljinske podrške za održavanje sistema ALSPA 6 u TE "Tuzla", Tuzla"
"Hotline usluge daljinske podrške za održavanje sistema ALSPA 6 u TE "Tuzla", Tuzla"
12. januar 2021.
Remont 6 i 0,4 kV elektromotora bloka 7 za potrebe potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju
12. januar 2021.
Remont ventilatora dimnih plinova i svježeg zraka s kanalima i pripadajućim klapnama bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju
11. januar 2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 02-2-83-113/21
Nabavka materijala za sanaciju obloge radnog kola agregata za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
11. januar 2021.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
OP EDTZ-30/20-Nabavka raznih građevinskih materijala
08. januar 2021.
Zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O PONIŠTENJU
07. januar 2021.
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Centar Sarajevo i Vogošća, po OP-013/20
Odluka o poništenju otvorenog postupka OP-013/20, broj: 03-420/21 od 05.01.2021.godine
Nema odluka