Odluke
o poništenju

22. mart 2023.
Rekonstrukcija sistema grijanja i hlađenja u Poslovnoj zgradi direkcije Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o ponistenju
16. mart 2023.
Nabavka putničkih vozila putem operativnog lizinga na period 48 mjeseci uz dodatne usluge za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica
Odluka o ponistenju
28. februar 2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KZ-114/22 - Usluge održavanja i popravke sitnog alata, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
28. februar 2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KZ-46/22 - Usluge održavanja i popravke krupnog alata, za potrebe Podružnice" Elektrodistribucija Tuzla.
28. februar 2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
OP EDTZ-61/22 - Uređenje kruga PJD Lukavac - rješavanje plavljenja i zadržavanja vode na krugu poslovne jedinice, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
28. februar 2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
OP EDTZ-42/22 - Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom i izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova za izgradnju transformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV Kamberi škola 2 sa priključnim srednjenaponskim vodom, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Nema odluka