Odluke
o poništenju

20. februar 2024.
Pripremni poslovi za NDT ispitivanja tlačnih dijelova na blokovima 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana"Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju br.02-5529-1-24
19. februar 2024.
Usluge održavanja postrojenja automatike za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju broj 02-5525-1/24
16. februar 2024.
Usluge arhiviranja
Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke
16. februar 2024.
Usluga popravki motornih vozila – putnička vozila na području Kantona Sarajevo (servisne usluge) – LOT 1, OP-031-23
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga
16. februar 2024.
Remontni radovi na izolaciji turbinskih postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju 02-5010-1/24
13. februar 2024.
Remont armature u strojarnici i na postrojenjima grijanja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju postupka JN
12. februar 2024.
Građevinski i elektromontažni radovi za izvođenje radova na ROMM na području PJD Cazin, Bosanska Krupa, Bužim i Velika Kladuša
Odluka o poništenju postupka
12. februar 2024.
Građevinski i elektromontažni radovi za izvođenje radova na ROMM na području PJD Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most
Odluka o poništenju postupka
12. februar 2024.
Izvođenje istražnih radova
Odluka o poništenju
12. februar 2024.
Remont dijelova cijevnog sistema na kotlovima
Remont dijelova cijevnog sistema na kotlovima
Remont dijelova cijevnog sistema na kotlovima
07. februar 2024.
Dijagnostička ispitivanja energetskih trasnformatora Blok 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj
ODLUKA O PONIŠTENJU
Nema odluka