Odluke
o poništenju

30. septembar 2023.
Nabavka koljena upusnog parovoda turbine srednjeg pritiska bloka 4
Nabavka koljena upusnog parovoda turbine srednjeg pritiska bloka 4
Nabavka koljena upusnog parovoda turbine srednjeg pritiska bloka 4
29. septembar 2023.
LOT 3 - Nabavka materijala i rezervnih dijelova za elektroniku
LOT 3 - Nabavka materijala i rezervnih dijelova za elektroniku
LOT 3 - Nabavka materijala i rezervnih dijelova za elektroniku
22. septembar 2023.
Usluga sanacije jarbole
Odluka o poništenju
22. septembar 2023.
Usluga defektaže i servisiranja mjerne ispitne opreme
Odluka o poništenju
21. septembar 2023.
Nabavka, isporuka i ugradnja daljinski upravljivih prekidača za 10(20) kV nadzemne mreže, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Bihać
Odluka o poništenju
21. septembar 2023.
ODLUKA O OTKAZIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ 02-31775-1/23
Nabavka prehrambenih artikala, dodataka jelima, mlijeka i mliječnih proizvoda i svježeg voća i povrća za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Odluka o otkazivanju
21. septembar 2023.
Ispitivanje energetskih transformatora
Ispitivanje energetskih transformatora
Ispitivanje energetskih transformatora
19. septembar 2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ 02-31429-1/23
Nabavka i ugradnja opreme za integraciju sistema upravljanja u pogonima i postrojenjima u pogonu HE Grabovica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Odluka o poništenju
19. septembar 2023.
Građevinski radovi-iskopi za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O PONIŠTENJU
18. septembar 2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 02-31322-1/23
Nabavka lične zaštitne opreme za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Odluka o poništenju - LOT 1
18. septembar 2023.
Održavanje fiskalnih uređaja za potrebe ED Zenica
Odlika o poništenju
18. septembar 2023.
ODLUKA O OTKAZIVANJU POSTUPKA BROJ 02-37-2-2831-5/2023
Nabavka bezalkoholnog pića za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Odluka o otkazivanju postupka
13. septembar 2023.
Sanacija prostorija na demineralizaciji bloka 7-LOT 2-Izolaterski radovi za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke
13. septembar 2023.
Elektroizolacijska ulja
Odluka o poništenju za OP-005/23, LOT 2
08. septembar 2023.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgadnji STS Ledići 2 i STS Ledići 3 sa priključnim SN vodom i NN mrežom, OP-017/22
Odluka o poništenju postupka OP-017/22
08. septembar 2023.
Rekonstrukcija mjernog mjesta – zamjena strujnih mjernih transformatora, OP-011/23
Odluka o poništenju postupka nabavke OP-011/23
08. septembar 2023.
Rekonstrukcija razvoda hidrantske mreže iz visinskog spremnika za potrebe Podružnice Termoektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O PONIŠTENJU
Nema odluka