Stručne prakse
učenika i studenata

Učenička praksa u Društvu se obavlja organizovano, u saradnji sa srednjim strukovnim školama koje školuju učenike za zanimanja srodna osnovnim djelatnostima Društva i kojima je aktima obrazovne ustanove propisana obavezana praktična nastava.

Studentima koji su prema aktima obrazovne ustanove obavezni obaviti praktični rad (praksu) može se odobriti obavljanje iste, u trajanju utvrđenom aktima obrazovne ustanove, a u skladu sa mogućnostima i kapacitetima Društva, vodeći računa o stručnom zvanju za koje se student školuje. 

Uz molbu za obavljanje studentske prakse, student treba da dostavi  uvjerenje o ciklusu, godini i smjeru studija izdato od strane obrazovne ustanove koju pohađa i odgovarajući dokaz o obaveznosti prakse.

Molba za obavljanje studentske prakse sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol ili putem pošte izvršnom direktoru za pravne poslove i ljudske resurse ukoliko se praksa želi obaviti u Direkciji Društva ili direktoru podružnice u kojoj se želi obaviti praksa.

Studentima kojima se odobri obavljanje studentske prakse se dodjeljuje mentor, u pravilu stručnjak iz oblasti za koju se student školuje, a koji je radnik Društva, da organizuje, prati i vrednuje rad studenta na studentskoj praksi.

U toku obavljanja studentske prakse student je obavezan da se ponaša primjereno, poštuje pravila radne discipline i kućnog reda, te propisane mjere o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. 

Po obavljenoj studentskoj praksi studentu se, na njegov zahtjev, izdaje potvrda o obavljenoj studentskoj praksi u Društvu.