Kontakt

U ovom dijelu možete naći osnovne informacije o našim kontakt informacijama, besplatnim telefonima, kao i lokacijama.

Besplatni
telefon

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

71000 Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15
Bosna i Hercegovina

KantonBesplatni brojeviInformativni centriMail adrese
Srednjobosanski080 020 130Tel: 033 702 962Fax: 030 511 636info.edtr@epbih.ba
Bosansko-podrinjski080 020 131Tel: 033 702 960Fax: 038 241 828info.edsa@epbih.ba
Zeničko-dobojski080 020 132Tel: 033 702 961Fax: 032 449 604info.edze@epbih.ba
Sarajevski080 020 133Tel: 033 702 951Fax: 033 751 575info.edsa@epbih.ba
Unsko-sanski080 020 134Tel: 033 702 964Fax: 037 229 335info.edbi@epbih.ba
Tuzlanski080 020 135Tel: 033 702 963Fax: 035 304 353info.edtz@epbih.ba
Hercegovačko-neretvanski080 020 136Tel: 033 702 970Fax: 036 502 112info.edmo@epbih.baNaše
lokacije

Bihać
Velika Kladuša
Bužim
Cazin
Bosanska Krupa
Sanski Most
Bosanski Petrovac
Ključ
Konjic
Jablanica
Mostar
Donji Vakuf-Jajce
Bugojno
Gornji Vakuf-Uskoplje
Vitez
Novi Travnik
Travnik
Fojnica
Busovača-Kiseljak
Zenica
Visoko
Breza
Kakanj
Olovo
Vareš
Žepče
Zavidovići
Maglaj
Tešanj
Sarajevo
Ilidža
Hadžići
Ilijaš
Goražde
Kladanj
Banovići
Živinice
Lukavac
Kalesija
Sapna
Gračanica
Teočak
Doboj
Gradačac
Čelić
Srebrenik
Tuzla