Lista privrednih subjekata koji su u sukobu interesa sa EPBiH (član 52 ZJN-a)

1. 4F Energy d.o.o. Gradačac

2. Deling d.o.o. Tuzla

3. Delplast d.o.o. Tuzla

4. Deling Invest d.o.o. Tuzla

5. Deling Invest CT d.o.o. Tuzla

6. Deling Inproz CT d.o.o. Tuzla 

7. GD Grazit d.o.o. Mostar