Odluke
o izboru

19. august 2022.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-22335-2/22
Nabavka rezervnih dijelova za turbinsku regulaciju HE Jablanica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica - 10202-083/22
18. august 2022.
Nabavka sitnog elektromaterijala za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
18. august 2022.
Usluge održavanja čistoće u poslovnim objektima za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica (ZDK i SBK)
Odluka o izboru
17. august 2022.
Nabavka i ugradnja panik okova na vratima transformatorskih stanica
Odluka o izboru
17. august 2022.
Usluga održavanja čistoće kotlovnice i prostorija GPO TE Tuzla
Usluga održavanja čistoće kotlovnice i prostorija GPO TE Tuzla
Usluga održavanja čistoće kotlovnice i prostorija GPO TE Tuzla
16. august 2022.
Nabavka namirnica - sokovi i ostala pića za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
16. august 2022.
Nabavka namirnica-razni prehrambeni artikli za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
16. august 2022.
Usluge održavanja VN postrojenja za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
16. august 2022.
Nabavka klima uređaja
Odluka o izboru
16. august 2022.
Izdavanje bankovnih garancija
Odluka o izboru
15. august 2022.
Monitoring emisije - ocjena usklađenosti monitoring sistema za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
15. august 2022.
Nabavka ležajeva za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača
15. august 2022.
Pomoćne građevinske usluge - održavanje TS-a na području Kantona Sarajevo, OP-004/22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-21971-1/22 od 12.8.2022
10. august 2022.
Remont LUVO paketa i kompenzatora bloka 5 i 6 za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
10. august 2022.
Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu-zaštitni šljem,odijela,prsluk,kombinezon,čizme i cipele za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača
10. august 2022.
Servis i verifikacija vaga za ugalj za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača
10. august 2022.
Usluge popravke transformatora BCT(110/6,3/6,3 kV; 40/20/20 MVA za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
09. august 2022.
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz isporuku materijala za izgradnju TS “Bahovo 1”, 2x630 kVA, sa kablovskom kanalizacijom, pripadajućim podzemnim SN vodovima i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Grad Bihać
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka