Odluke
o izboru

21. septembar 2018.
Isporuka goriva za PJD Breza
Odluka o izboru po OP-10-18
21. septembar 2018.
Usluge ispitivanja elektroizolacione opreme za potrebe ED Zenica
Odluka o izboru po KZ-26-18
20. septembar 2018.
Usluga OOH kampanje oglašavanja bilborda , City light, autobuska ili tramvajska stajališta za potrebe JP EP BiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Tenderu broj 2000227668P
19. septembar 2018.
u otvorenom postupku javne nabavke Zamjena sistema generatorskih zaštita agregata 1,2 i 3 u pogonu HE Salakovac, HE na Neretvi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
19. septembar 2018.
Nabavka materijala za održavanje telekom opreme za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
19. septembar 2018.
Nabavka sitnog potrošnog materijala za zavarivanje i termičku obradu
Nabavka sitnog potrošnog materijala za zavarivanje i termičku obradu
18. septembar 2018.
Odluka o izboru KZ-113/18
Nabavka materijala za održavanje higijene - toaletni program, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
18. septembar 2018.
Odluka o izboru KZ-83/18
Nabavka rezervnih dijelova za postrojenja i sklopne aparate, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
18. septembar 2018.
Odluka o izboru OP-12/18 LOT 2
LOT 2 – Nabavka elektroizolacione zaštitne opreme (elektroizolacione rukavice i čizme, indikatori napona, kompleti za uzemljenje i ostala zaštitna oprema), za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
18. septembar 2018.
Odluka o izboru OP-12/18 LOT 1
LOT 1 – Nabavka zaštitnih rukavica, zaštitne obuće i druge odjeće za profesionalnu upotrebu, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
18. septembar 2018.
Usluge popravke elektromotora u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
17. septembar 2018.
Odluka o izboru KZ-112/18
Nabavka sitnog elektromontažnog materijala, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
13. septembar 2018.
Usluge registracije-tehnički pregledi vozila na području Kantona Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku JN, broj 10304-OP-016/18
12. septembar 2018.
Nabavka vatrogasnog vozila
Odluka o izboru
12. septembar 2018.
Nabavka dizel goriva za TET, TEK i HEN
Odluka o izboru
12. septembar 2018.
Nabavka HTZ opreme i sredstava za zaštitu-Radne uniforme za profesionalnu upotrebu za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
12. septembar 2018.
Razne servisne usluge u proizvodnji-Čišćenje separatora zauljenih i oborinskih otpadnih voda za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
12. septembar 2018.
Neplanirane nabavke mašinskih komponenti za buldožer CATERPILLAR za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
10. septembar 2018.
Nabavka lanca grebača šljake za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
10. septembar 2018.
Vatrogasno obezbjeđenje objekata za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
10. septembar 2018.
Nabavka namirnica-meso i mesne prerađevine za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
Nema odluka