Odluke
o izboru

22. oktobar 2020.
Nabavka kotrljajućih ležajeva
Nabavka kotrljajućih ležajeva
Nabavka kotrljajućih ležajeva
21. oktobar 2020.
Nabavka kućišta KSB pumpi
Nabavka kućišta KSB pumpi
21. oktobar 2020.
Nabavka trofaznog trafoispravljača za elektrofiltere bloka 6
Nabavka trofaznog trafoispravljača za elektrofiltere bloka 6
Nabavka trofaznog trafoispravljača za elektrofiltere bloka 6
20. oktobar 2020.
ODLUKA O IZBORU BROJ 02-28978/20
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača za uslugu servis portalne dizalice na kruni brane HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica.
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača broj 02-28978/20
20. oktobar 2020.
Nabavka i montaža hardtopa i krovnog nosača na teretnim motornim vozilima marke Toyota Hilux
Odluka o izboru
19. oktobar 2020.
Nabavka vatrogasne opreme za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
19. oktobar 2020.
Nabavka lanaca i užadi
Nabavka lanaca i užadi
19. oktobar 2020.
Radovi na pomoćnim i drugim objektima TE-čišćenje oluka na Kiper stanici za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
16. oktobar 2020.
Nabavka kalorimetra za određivanje DTV uglja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
15. oktobar 2020.
Isporuka goriva za potrebe PJD Bugojno ED Zenica
Odluka o izboru
15. oktobar 2020.
Sitni elektromontažni materijal
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-4-63-46211/20
15. oktobar 2020.
Nabavka rezervnih dijelova za Caterpillare
Nabavka rezervnih dijelova za Caterpillare
15. oktobar 2020.
Nabavka sitnog elektromaterijala za potrebe Podružnice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
15. oktobar 2020.
Nabavka mjerno regulacione opreme bloka 7- oprema za održavanje postrojenja bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
15. oktobar 2020.
Nabavka kablova i kablovskog pribora
Nabavka kablova i kablovskog pribora
Nabavka kablova i kablovskog pribora
14. oktobar 2020.
Nabavka dijelova za kotao- brtveni dijelovi za regulacioni ventil blok 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
14. oktobar 2020.
Pregled sredstava rada u TE TUZLA
Pregled sredstava rada u TE TUZLA
14. oktobar 2020.
Popravka zaštitnih releja REF541KB i REF542plus, proizvođača ABB
Popravka zaštitnih releja REF541KB i REF542plus, proizvođača ABB
14. oktobar 2020.
Nabavka visokotlačnih perača u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
13. oktobar 2020.
Nabavka pumpe za naftu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
13. oktobar 2020.
Nabavka kompresora za vrećasti filter bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
13. oktobar 2020.
Nabavka sitnog elektro materijala
Nabavka sitnog elektro materijala
12. oktobar 2020.
Nabavka multifunkcionalnog uređaja sa termoviziskom kamerom u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
12. oktobar 2020.
Antikorozivna zaštita postojećih čelično-rešetkastih stubova 35 kV dalekovoda „Matuzići - Jelah“ za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o izboru
09. oktobar 2020.
Produženje licenci antivirusne zaštite Kaspersky
Produženje licenci antivirusne zaštite Kaspersky
08. oktobar 2020.
Nabavka gumene transportne trake za transport uglja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka