Odluke
o izboru

02. decembar 2021.
Usluge odvoza kontejnerskog smeća za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača
02. decembar 2021.
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača broj 02-2-83-6662/21
Nabavka usluga održavanja (opravka i baždarenje) fizikalnih i geodetskih instrumenata i opreme za tehničko osmatranje za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
02. decembar 2021.
Sanacija rasvjete i ugradnja LED svjetiljki na brani Bogatići, KZ-11/21
Odluka o izboru broj: 02-37840/21 od 30.11.2021. godine
02. decembar 2021.
Pismeno i usmeno prevođenje za jezičke kombinacije BHS-engleski
Odluka o izboru , Tender 2000033691
02. decembar 2021.
Nabavka betonskih cijevi
Odluka o izboru
02. decembar 2021.
Nabavka AB nogara
Odluka o izboru
02. decembar 2021.
Nabavka AB stubova
Odluka o izboru
01. decembar 2021.
Usluga osiguranja vozila
Odluka o izboru
01. decembar 2021.
Održavanje digitalne radio relejne mreže
Odluka o izboru
01. decembar 2021.
Nabavka materijala i dijelova za ventilaciju, grijanje i klima uređaje za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača
01. decembar 2021.
Nabavka grafitnih brtvi za elektronapojne pumpe za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
01. decembar 2021.
Molersko farbarske usluge
Odluka o izboru
01. decembar 2021.
Nabavka tanjiraste opruge fi125xfi51x5 prema crtežu TET4-0031
Nabavka tanjiraste opruge fi125xfi51x5 prema crtežu TET4-0031
Nabavka tanjiraste opruge fi125xfi51x5 prema crtežu TET4-0031
30. novembar 2021.
Pomoćne građevinske usluge – sanacija građevinskog dijela transformatorskih stanica
Odluka o izboru
29. novembar 2021.
Usluga remonta postrojenja za transport šljake i pepela
Usluga remonta postrojenja za transport šljake i pepela
29. novembar 2021.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji podzemnih SN vodova KB “TS Pećigrad – TS Skokovi” i KB “TS Hasan Brkić – TS Mala Lisa 4”, Grad Cazin
Odluka o izboru
26. novembar 2021.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Lokve 3 i pripadajućeg SNKB, STS Lučica i pripadajućeg SNKB, SNKB za KBTS Mrakovo 5 i SNKB za DV Nišići – Vladojevići, OP-026/21
Odluku po žalbi i izboru, Broj: 03-37383/21 od 24.11.2021.godine
26. novembar 2021.
Kontrola uglja
Odluka o izboru
26. novembar 2021.
Nabavka, isporuka i ugradnja daljinski upravljivih prekidača (reclosera) za 10(20) kV nadzemne mreže sa pripadnim upravljačkim ormarima i sa opremom za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU)
Odluka o izboru
26. novembar 2021.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS “Polje 3”, 100 kVA sa priključnim zračnim SN vodom i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Općina Velika Kladuša
Odluka o izboru
26. novembar 2021.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Breza Rusija, 160 kVA sa priključnim zračnim SN vodom i pripadajućom niskonaponskom mrežom, općina Bužim
Odluka o izboru
26. novembar 2021.
Ispitivanje mjernih transformatora u VN rasklopnom postrojenju
Ispitivanje mjernih transformatora u VN rasklopnom postrojenju
24. novembar 2021.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-37190/21
Nabavka sitnog elektromaterijala i kablova za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Odluka o izboru
24. novembar 2021.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
OP EDTZ-31/21-Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području Grada Srebrenik, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
24. novembar 2021.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
OP EDTZ-26/21-Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području općine Banovići, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla.
24. novembar 2021.
Usluge održavanja saobraćajnica i parkinga za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
24. novembar 2021.
Nabavka specijalnih ležajeva za mlinove i dodavače za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
24. novembar 2021.
Nabavka rezervnih dijelova za sistem upravljanja ALSPA
Nabavka rezervnih dijelova za sistem upravljanja ALSPA
24. novembar 2021.
Lična i skupna zaštitna oprema (Radne uniforme, zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu), OP-016/21
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-37152/21 od 23.11.2021. godine
24. novembar 2021.
Usluge prevođenja
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka