Odluke
o izboru

16. maj 2022.
Nabavka računarske opreme
Odluka o izboru
16. maj 2022.
Nabavka desktop računara
Odluka o izboru
16. maj 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-1739-3/2022
Nabavka naponskih mjernih pretvarača za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Odluka o izboru
16. maj 2022.
Usluge popravki dizalica i platformi za potrebe Podružnice TE Kakanj, Kakanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
16. maj 2022.
Remont i revizija pumpi u strojarnicama za potrebe Podružnice TE Kakanj, Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača
13. maj 2022.
Usluga štampanja, kovertiranja i podjele računa
Odluka o izboru
13. maj 2022.
Materijal za održavanje postrojenja za pripremu i sagorjevanje uglja bloka 6
Materijal za održavanje postrojenja za pripremu i sagorjevanje uglja bloka 6 - odluka
Materijal za održavanje postrojenja za pripremu i sagorjevanje uglja bloka 6 - odluka
12. maj 2022.
Građevinsko-zanatski radovi na održavanju poslovnih objekata na području ZDK i SBK Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru
11. maj 2022.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-1544-3/2022
Sanacija pristupne pješačke staze izlaznim štolnama strojare pogona HE Jablanica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Odluka o izboru
11. maj 2022.
Održavanje Oracle hardverske infrastrukture
Odluka o izboru
11. maj 2022.
Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 6
Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 6
Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 6
09. maj 2022.
Usluge monitoringa radioaktivnosti za potrebe Podružnice TE Kakanj, Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača
06. maj 2022.
Usluga stalnog vatro. obezbjeđenja , 2000034739
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
29. april 2022.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji SNKB za KBTS Donja Raštelica 2, KBTS Nahorevsko Brdo 2 i KBTS Viteška, OP-025A/21
Odluka Broj: 03-12746-1/22 od 28.04.2022.godine
15. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
KZ-110/21 - Uređenje podova u prostorijama Sektora za OMiP na adresi Mitra Trifunovića Uče, broj 5, Tuzla
15. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-33/21 - Nabavka, isporuka i montažna energetskog transformatora 35/10 (20) kV i vakumskih prekidača, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla.
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-47/21 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju elektroenergetskog objekta, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-40/21 - Izvođenje građevinskih radova - iskopi i zatrpavanje na području općina Kalesija, Sapna i Teočak za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-52/21 - Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom i izvođenjem elektromontažnih radova za izgradnju NNM Milešići 1, na području PJD Tuzla, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-27/21 - LOT 2 - Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice "ELektrodistribucija" Tuzla u Ši Selu, na adresi Vrapče 2, Tuzla
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-30/21 - Nabavka netipskih SN postrojenja, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-39/21- Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom i izvođenjem građevinskih i elektromontažnih radova za izgradnju transformatorske stanice KSF6 10(20)/0,4 kV Dubrave Aerodrom sa priključnim srednjenaponskim vodom na području PJD živinice
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-27/21 - LOT 1 - Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 5, Tuzla
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-27/21-LOT 3 - Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla u Kalesiji
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-27/21 - LOT 4 - Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla u Srebreniku
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
OP EDTZ-27/21-LOT 5 - Usluge održavanje čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla u Lukavcu
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
OP EDTZ-51/21-LOT 1 - Usluge zamjene brojila na području PJD Tuzla i PJD Živinice, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
14. april 2022.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
OP EDTZ-51/21 - LOT 2 - Usluge zamjene brojila na području PJD Lukavac i PJD Gračanica, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka