Odluke
o izboru

21. februar 2020.
Kapitalni remont turboagregata bloka 5
Odluka o izboru
21. februar 2020.
Nabavka dijelova za turbinska postrojenja za potrebe TE Kakanj, Kakanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
20. februar 2020.
Preventivno održavanje sistema TXP-REC za potrebe TE Kakanj, Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača
19. februar 2020.
Nabavka dijelova isparivača kotla bloka 7 u TEK
Odluka o izboru
18. februar 2020.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-4879/20
Nabavka elektro materijala za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Odluka o izboru
18. februar 2020.
Usluga angažovanja konsultanta na izgradji postrojenja za odusmporavanje
Odluka o izboru
17. februar 2020.
Izvođenje građevinskih radova-iskopa na području Srednjobosanskog kantona za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru
17. februar 2020.
Iskopi i zatrpavanje - Izvođenje građevinskih radova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-4563/20 (OP-054/19)
17. februar 2020.
Nabavka nesistemske IKT opreme (Proširenja RTU-a u TS 35/10 kV Ilijašu), OP-063/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:03-4556/20
17. februar 2020.
Nabavka dizel goriva
Odluka o izboru
10. februar 2020.
Remont cijevnog sistema kotla i uređaja za čišćenje unutrašnjosti kotla bloka 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-13-3-48/20
Nema odluka