Odluke
o izboru

19. novembar 2019.
Nabavka aktivne mrežne opreme za LAN mrežu za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Odluka o izboru
19. novembar 2019.
Nabavka usluga platnog prometa
Odluka o izboru
19. novembar 2019.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ: 02-33986/19
Održavanje i servis putničkih vozila za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
19. novembar 2019.
Nabavka košuljica kliznih ležajeva za rostove bloka 4
Nabavka košuljica kliznih ležajeva za rostove bloka 4
18. novembar 2019.
Nabavka roba koja kao usputnu stvar uključuje i ugradnju i/ili postavljanje i/ili montažu uz robu TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Centar i Hadžići)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, OP-018/19
18. novembar 2019.
Usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu, Lot 9
Odluka o izbornu najpovoljnijeg ponuđača
18. novembar 2019.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA OP EDTZ-34/19
Odluka o izboru ponuđača - Usluge izrade projektne dokumentacije i pribavljanja saglasnosti za izgradnju EEO, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla" , po Tenderu OP EDTZ-34/19
18. novembar 2019.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA OP EDTZ-34/19
Odluka o izboru ponuđača - Usluge izrade projektne dokumentacije i pribavljanja saglasnosti za izgradnju EEO, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla" , po Tenderu OP EDTZ-34/19
18. novembar 2019.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA KZ-146/19
Tehničko osmatranje brane Sniježnice sa interpretacijom rezultata, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, po Tenderu KZ-146/19
15. novembar 2019.
Remont armature
Remont armature
15. novembar 2019.
Remonta 6 kV elektromotora u 2020. godini
Remonta 6 kV elektromotora u 2020. godini
14. novembar 2019.
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke
Monitoring emisije AST u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
14. novembar 2019.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-33711/19
Sanacija dijela krova centralne radionice u Sektoru za održavanje- faza II za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
14. novembar 2019.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-33712/19
Sanacija postojeće bujične pregrade br.11 na bujici Dobrinja za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
14. novembar 2019.
Nabavka usluge zakupa objekata Eroneta
Odluka o izboru
13. novembar 2019.
Projektovanje EEO sa pribavljanjem odobrenja i dozvola, na području Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo, po otvorenom postupku broj: OP-035/19
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača
13. novembar 2019.
Nabavka i ugradnja frekventnog pretvarača za transport šljake kotla 4 bloka 3
Nabavka i ugradnja frekventnog pretvarača za transport šljake kotla 4 bloka 3
13. novembar 2019.
Zamjena tri strujna mjerna transformatora na transformatoru TZ5
Zamjena tri strujna mjerna transformatora na transformatoru TZ5
13. novembar 2019.
Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 4
Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 4
13. novembar 2019.
Zamjena oštećenih izolatorskih lanaca u 110 kV RP
Zamjena oštećenih izolatorskih lanaca u 110 kV RP
13. novembar 2019.
Usluge građevinskih mašina i kamiona za potrebe građevinskog održavanja u TE “Tuzla”, Tuzla
Usluge građevinskih mašina i kamiona za potrebe građevinskog održavanja u TE “Tuzla”, Tuzla
13. novembar 2019.
Nabavka čeličnih profila
Nabavka čeličnih profila
12. novembar 2019.
-Usluga platnog prometa -Lot 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
12. novembar 2019.
-Usluga platnog prometa, Lot 4
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
12. novembar 2019.
-Usluga platnog prometa, Lot 5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
12. novembar 2019.
-Usluga platnog prometa -Lot 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
12. novembar 2019.
-Usluga platnog prometa -Lot 7
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
12. novembar 2019.
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Grada Cazina
Odluka o izboru
12. novembar 2019.
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općine Bosanska Krupa
Odluka o izboru
12. novembar 2019.
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općine Velika Kladuša
Odluka o izboru
12. novembar 2019.
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Grada Bihaća
Odluka o izboru
12. novembar 2019.
Kontinuirana isporuka pogonskih goriva i ulja za motorna vozila raspoređena u PJD Cazin
Odluka o izboru
12. novembar 2019.
Nabavka zaštitne i radne odjeće
Odluka o izboru
12. novembar 2019.
Usluga održavanja vozila – servisiranje putničkih motornih vozila (PMV)
Odluka o izboru
11. novembar 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke uz korištenje e-aukcije
Nabavka dijelova za pumpe i opreme za pumpe - nabavka gumenih kompenzatora za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
11. novembar 2019.
Nabavka teretnog vozila-pickup (Off-Road Vehicles)
Odluka o izboru
06. novembar 2019.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-32351/19
Nabavka lične zaštitne i radne obuće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Odluka o izboru
06. novembar 2019.
Usluga upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija
Usluga upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija
Usluga upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija
Nema odluka