Odluke
o izboru

08. april 2021.
Nabavka materijala za spajanje-kopče za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
08. april 2021.
Nabavka rezevnih dijelova za kalotne ventile blokova 4, 5 i 6
Nabavka rezevnih dijelova za kalotne ventile blokova 4, 5 i 6
Nabavka rezevnih dijelova za kalotne ventile blokova 4, 5 i 6
08. april 2021.
Nabavka i ugradnja (zamjena postojećeg) kompresora regulacionog zraka
Nabavka i ugradnja (zamjena postojećeg) kompresora regulacionog zraka
Nabavka i ugradnja (zamjena postojećeg) kompresora regulacionog zraka
07. april 2021.
Nabavka brtvi za kalotne ventile
Nabavka brtvi za kalotne ventile
Nabavka brtvi za kalotne ventile
07. april 2021.
Kvantitativna i kvalitativna kontrola uglja
Odluka o izboru
07. april 2021.
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Hadžići, Trnovo i Novo Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-10978/21 (OP-014A/20)
07. april 2021.
Nabavka usluga Oracle Advanced Customer podrške
Odluka o dodjeli ugovora
06. april 2021.
Zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
06. april 2021.
Nabavka kancelarijskog materijala
Odluka o izboru
29. mart 2021.
Rekonstrukcija prostora dispečerskog centra u objektu PTZ „Elektrodistribucija“ Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 03-9780/21, OP-044/20
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka