Odluke
o izboru

12. august 2020.
Održavanje oracle hardverske strukture
Odluka o izboru
12. august 2020.
Nabavka usluga kamionskog prevoza uglja
Odluka o izboru
12. august 2020.
Održavanje građevina –MF radovi i AKZ-GU za potrebe Podružnice TE Kakanj, Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku
12. august 2020.
Usluga popravke teretnog motornog vozila Iveco Daily
Odluka o izboru
12. august 2020.
Nabavka masti za podmazivanje.
Nabavka masti za podmazivanje.
11. august 2020.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-4027/20
Nabavka cijevi, cijevnih elemenata i armatura za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
07. august 2020.
Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika po pravilima o zaštiti na radu - PUR za potrebe Podružnice TE Kakanj, Kakanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugee iz Aneksa II.dio B ZJN
07. august 2020.
Nabavka materijala za održavanje čistoće u laboratorijama za potrebe Podružnice TE Kakanj, Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku
07. august 2020.
Nabavka hardversko softverske platforme
Odluka o izboru
07. august 2020.
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica
05. august 2020.
Nabavka dijelova za kotao-brtveni dijelovi za regulacioni ventil blok 5 za potrebe Podružnice TE Kakanj, Kakanj
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku
05. august 2020.
Usluga sječe šume – prokres u pojasu EEO na području PJD Bosanski Petrovac, PJD Ključ i PJD Sanski Most
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
05. august 2020.
Usluga sječe šume – prokres u pojasu EEO na području PJD Bosanska Krupa, PJD Bužim i PJD Velika Kladuša
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
05. august 2020.
Usluga sječe šume – prokres u pojasu EEO na području PJD Bihać i PJD Cazin
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka