Odluke
o izboru

18. januar 2019.
Isporuka baterija za aku bušilice za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o izboru EDZE-KZ-38-18
18. januar 2019.
Ispitivanje saniranih zavarenih spojeva između bubnja i cijevi kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
18. januar 2019.
Nabavka brtvenog materijala - brtve za armaturu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
18. januar 2019.
Revizija sistema specijalnih mjerenja na turbini bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
18. januar 2019.
Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj: EDMO-KZ-07/18 - Nabavka sitnog inventara-alata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: EDMO-KZ-07/18 - Nabavka sitnog inventara-alata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
18. januar 2019.
Tender broj: 103-R-01/18 Isporuka rezervnih dijelova za vozila
Odluka o izboru ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 103-R-01/18 Isporuka rezervnih dijelova za vozila
Odluka o izboru ponuđača
18. januar 2019.
Servisiranje i popravka teretnih vozila u garantnom roku iz programa Dacia Dokker za potrebe Podružnice " Eleketrodistribucija" Zenica EDZE-OP-31
Odluka o izboru po OP-31-18
17. januar 2019.
Usluga čišćenja poslovnih prostorija u objektima Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać
Odluka o izboru
17. januar 2019.
Nabavka hermetika
Nabavka hermetika
17. januar 2019.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-425/19
Zbrinjavanje plutajućeg otpada - transport i zbrinjavanje sa akumulacija HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
16. januar 2019.
Pomoćne građevinske usluge održavanja TS, Bosansko-Podrinjskog Kantona, Goražde
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po postupku javne nabavke, broj 10304-OP-035/18
16. januar 2019.
Usluge prokresa i krčenje šume i drugog rastinja u Bosansko podrinjskom kantonu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po postupku javne nabavke, broj 10304-NU-03/18
16. januar 2019.
Servis i održavanje putničkih vozila, 10304-OP-034/18
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-1275/19
16. januar 2019.
Nabavka Al-Cu spojnih čahura
Odluka o izboru
15. januar 2019.
Nabavka livenih pancer ploča za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
15. januar 2019.
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (za potrebe održavanja elektrodistributivne mreže na području Kantona Sarajevo)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-1118/19
15. januar 2019.
Održavanje i servisiranje teretnih vozila na području BPK Goražde, 10304-OP-033/18
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-1115/19
15. januar 2019.
Akumulatori i oprema za vozila, 10304-OP-038/18
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 03-4-63-2411/2019
14. januar 2019.
Nabavka reznog alata
Nabavka reznog alata
14. januar 2019.
Remont rashladnih urđaja blokova 3, 4, 5 i 6
Remont rashladnih urđaja blokova 3, 4, 5 i 6
14. januar 2019.
ODLUKA O IZBORU OP EDTZ-35/18
Elektromontažni radovi i radovi održavanja željezne konstrukcije na DV 35 kV, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
11. januar 2019.
Isporuka goriva za potrebe PJD Vitez ED Zenica
Odluka o izboru po OP-43/18
11. januar 2019.
Revizija pumpi u crpnoj stanici bloka 7 u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
11. januar 2019.
Remont 6 kV elektromotora bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
11. januar 2019.
Nabavka baterijskog pražnjača za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" kakanj
ODLUKA O IZBORU
10. januar 2019.
Remont armature u strojarnici bloka 7-230 MW za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
10. januar 2019.
Remont postrojenja UDU, UOŠ, VOŠIP i VDU bloka 6 i 7 za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
10. januar 2019.
Isporuka ispravljaca za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru po KZ-37-18
09. januar 2019.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-260/19
Nabavka suhih transformatora uzbude 800 kVA i vlastite potrošnje 630 kVA za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Odluka o izboru
Nema odluka