Odluke
o izboru

07. april 2020.
Kvantitativna i kvalitativna kontrola uglja
Odluka o izboru
03. april 2020.
Nabavka kreveta za izolaciju zaposlenika komandi blokova u cilju sprečavanja širenja corona virusa
Odluka o izboru
03. april 2020.
Usluge čišćenja i uređenja radnih površina za potrebe Podružnice TE "Kakanj", Kakanj
Odluka o izboru
03. april 2020.
Nabavka mjerno regulacione opreme za blok 7 za potrebe Podružnice TE "Kakanj", Kakanj
Odluka o izboru
03. april 2020.
Nabavka proizvoda od gume i ljepila za potrebe Podružnice TE "Kakanj", Kakanj
Odluka o izboru
02. april 2020.
Nabavka motora 0,4 kW
Odluka o izboru
02. april 2020.
Nabavka dijelova za armature u strojarnici bloka 6-110 MW
Odluka o izboru
30. mart 2020.
Nabavka i ugradnja uredske opreme za potrebe opremanja poslovnog objekta u ul. Krupska u Bihaću
Odluka o izboru
27. mart 2020.
Nabavka čeličnih limova za kotao za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
25. mart 2020.
Remont servopogona AUMA za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
24. mart 2020.
Mjerenje mikroklime-Mjerenje fizičkih, hemijskih štetnosti i mikroklime u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
Nema odluka