Odluke
o izboru

15. januar 2021.
Isporuka baterija za instrumente i alate za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać, Podružnice „Elektrodistribucija“, Mostar, Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo i Podružnice „Elektrodistribucija“
Odluka o izboru
15. januar 2021.
Nabavka ostalog materijala za održavanje građevina za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
14. januar 2021.
Revizija turbine i turbinskog postrojenja bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
13. januar 2021.
Usluge periodičnih ljekarskih pregleda radnika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, Aneks II dio B ZJN B i H
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 03-1336/21od 12.01.2021.godine
13. januar 2021.
Usluge održavanja TK i SDNiU opreme, po otvorenom postupku javne nabavke usluga, Broj: OP-041/20
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 03-1055/21 od 08.01.2021.godine
13. januar 2021.
ODLUKA O IZBORU BROJ 02-2-83-144/21
Nabavka kancelarijskog namještaja (stolice, fotelje, vješalice) za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
odluka o izboru
12. januar 2021.
Ugradnja cijevnih elemenata kotla 7
Odluka o izboru
12. januar 2021.
Remont linija za dobavu uglja bloka 7-230 MW za potrebe podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
12. januar 2021.
Sitni potrošni materijal za termičku obradu
Sitni potrošni materijal za termičku obradu
12. januar 2021.
Isporuka 123 kV naponskog mjernog transformatora
Isporuka 123 kV naponskog mjernog transformatora
12. januar 2021.
Usluga remonta ventilatora, zagrijača zraka, elektrofiltera i kanala blokova 3, 4, 5 i 6
Usluga remonta ventilatora, zagrijača zraka, elektrofiltera i kanala blokova 3, 4, 5 i 6
Usluga remonta ventilatora, zagrijača zraka, elektrofiltera i kanala blokova 3, 4, 5 i 6
12. januar 2021.
Remont hibridnih filtera i postrojenja otpreme pepela bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
Odluka o izboru
11. januar 2021.
Nabavka dijelova po crtežima za dodavače uglja i šibere za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
08. januar 2021.
Nabavka materijala za održavanje učinskih linijskih rastavljača
Odluka o izboru
08. januar 2021.
Nabavka i ugradnja uređaja za mjerenje protoka dimnih plinova u 300m dimnjaku za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
08. januar 2021.
Remont servopogona AUMA za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
08. januar 2021.
Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje-gumeni šeširi elastične spojke za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
08. januar 2021.
Nabavka erlektričnih dijelova mašina ili aparata-Nabavka sklopki bočnog skretanja i sigurnosnih poteznih sklopki za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA I IZBORU
08. januar 2021.
Nabavka livenih pancer ploča za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
08. januar 2021.
Održavanje termičke izolacije
Održavanje termičke izolacije
Održavanje termičke izolacije
08. januar 2021.
Nabavka niskosumpornog mazuta
Odluka o izboru
05. januar 2021.
2000030721- Štampanje, kovertiranje i dostava računa za električnu energiju za potrebe JP EP BIH
Odluka o dodjeli Ugovora za nabavku usluga
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka