Odluke
o izboru

14. novembar 2018.
Isporuka hemijskih sredstava za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru
13. novembar 2018.
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-31878/18
Sanacija odvodnih kanala HE Grabovica (Faza II) za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Odluka o izboru
13. novembar 2018.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-6271/18
Nabavka boja i lakova za AKZ za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Odluka o izboru
12. novembar 2018.
Nabavka ulja za turbine-nabavka ulja Mobil DTE OIL MEDIUM za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
12. novembar 2018.
Nabavka dijelova za zajednička postrojenja-kablovi, pomoćni relei, frekventni pretvarači i brtvene gume za transformatore za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
12. novembar 2018.
Nabavka izolacionog materijala-mineralna vuna za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
12. novembar 2018.
Nabavka materijala za održavanje postrojenja automatike za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
12. novembar 2018.
Nabavka dijelova za vodene i parne puhače blok 6-110 MW za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
12. novembar 2018.
Nabavka materijala za održavanje vozila za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
12. novembar 2018.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-31615/18
Nabavka cijevi, cijevnih elemenata i cijevne armature za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
12. novembar 2018.
Nabavka HTZ opreme i sredstava za zaštitu-Zaštitna odijela u Podružnici TE Kakanj
Odluka o izboru
09. novembar 2018.
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-31166/18
Nabavka ležajeva lopatica sprovodnog aparata turbine HE Jablanica za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Odluka o izboru
09. novembar 2018.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-31389/18
Nabavka lične zaštitne i radne odjeće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice "Hidroelektane na Neretvi" Jablanica
Odluka o izboru
09. novembar 2018.
Isporuka materijala za održavanje čistoće za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o izboru
08. novembar 2018.
Nabavka rezervnih dijelova za sistem SPPA T3000 za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
08. novembar 2018.
Nabavka rezervnih dijelova za autopark-transportna i putnička vozila za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
08. novembar 2018.
Remont signalne rasvjete na 300 m dimnjaku u Podružnici TE Kakanj
Odluka o izboru
08. novembar 2018.
Ispitivanje i baždarenje ispitne kutije Omicron CMC 256-6
Ispitivanje i baždarenje ispitne kutije Omicron CMC 256-6
08. novembar 2018.
Isporuka i ugradnja PVC i PEHD armature cjevovoda
Isporuka i ugradnja PVC i PEHD armature cjevovoda
07. novembar 2018.
Prokres-sječa šume na području ZDK za potrebe ED Zenica
Odluka o izboru
07. novembar 2018.
Prokres-sječa šume na području SBK za potrebe ED Zenica
Odluka o izboru
07. novembar 2018.
Nabavka autoguma za putnička vozila za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
07. novembar 2018.
Isporuka zaštitnih radnih dubokih cipela Tip 2 i gumenih čizmi običnih za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o izboru
07. novembar 2018.
Nabavka cijevnih elemenata-nelegirani materijal za potrebe TE Kakanj
Odluka o izboru
07. novembar 2018.
– Izvođenje radova za izgradnju elektroenergetskih objekata na području poslovne zone Ratkovac, Grad Cazin
Odluka o izboru
07. novembar 2018.
Nabavka sitnog elektro materijala
Nabavka sitnog elektro materijala
06. novembar 2018.
Zamjena procesnih računara na postrojenjima DU-a i HPV-a sa migracijom softvera u TE "Tuzla", Tuzla
Zamjena procesnih računara na postrojenjima DU-a i HPV-a sa migracijom softvera u TE "Tuzla", Tuzla
06. novembar 2018.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-30685/18
Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača za nabavku svježeg mesa za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
05. novembar 2018.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-2-83-6090/18
Nabavka mjernih pretvarača i diferencijalnih sklopki za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
05. novembar 2018.
Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje bloka 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
05. novembar 2018.
Nabavka spojke lanca grebača šljake u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
05. novembar 2018.
Periodični ljekarski pregled radnika sa posebnim uslovima rada
Odluka o izboru
31. oktobar 2018.
Servisiranje i popravka teretnih vozila iz programa Mercedes (Actros, Benz) za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru po OP-20-18
31. oktobar 2018.
Servisiranje i popravka teretnih vozila iz programa Iveco (Daily, Trakker) za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru po OP-19-18
29. oktobar 2018.
Nabavka i isporuka 24 kV SF6 postrojenja za potrebe priključenja krajnjih kupaca Prevent BH d.o.o Sarajevo i Pobjeda d.d Tešanj na elektrodistributivnu mrežu na području SB kantona za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o izboru po OP-06-18
Nema odluka