Odluke
o izboru

22. juni 2021.
Servisiranje i popravka motornih vozila kategorije N1 i N2 za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica,
Odluka o izboru
22. juni 2021.
Usluge održavanja buldožera CAT za potrebe Podružnice Termoelktrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
22. juni 2021.
Nabavka namirnica- razni prehrambeni artikli za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
22. juni 2021.
Sanacija krova u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru
21. juni 2021.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-19357/21
Usluge održavanja sistema tehničkog osmatranja brana pogona HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
18. juni 2021.
Rezervni dijelovi za 24 kV ULR
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
17. juni 2021.
Nabavka elektro i mašinskog materijala za hitne intervencije po nalogu Federalne i Kantonalne EE Inspekcije
odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
17. juni 2021.
Sredstva za zaštitu okoline (apsorbensi)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
17. juni 2021.
Odluka o dodjeli ugovora
Revitalizacija kotla bloka 6 u TE Tuzla
17. juni 2021.
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica prašine PM 10 na odlagalištu produkata sagorijevanja Divkovići i Jezero
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica prašine PM 10 na odlagalištu produkata sagorijevanja Divkovići i Jezero
16. juni 2021.
Nabavka pića
Nabavka pića
15. juni 2021.
Hotline usluge daljinske podrške za održavanje sistema ALSPA 6 u TE "Tuzla", Tuzla
Hotline usluge daljinske podrške za održavanje sistema ALSPA 6 u TE "Tuzla", Tuzla
15. juni 2021.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Ćojluk, 50 kVA sa priključnim podzemnim i zračnim SN vodom i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Općina Bosanska Krupa
Odluka po žalbi i izboru najpovoljnijeg ponuđača
14. juni 2021.
Materijal i rezervni dijelovi za redovno godišnje održavanje postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja blokova 3, 4, 5 i 6
Materijal i rezervni dijelovi za redovno godišnje održavanje postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja blokova 3, 4, 5 i 6
14. juni 2021.
Zdravstveni pregled radnika
Zdravstveni pregled radnika
14. juni 2021.
Servis frekventnih pretvarača proizvođača ABB
Servis frekventnih pretvarača proizvođača ABB
14. juni 2021.
Nabavka industrijske soli
Nabavka industrijske soli
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka