Odluke
o izboru

19. septembar 2019.
Odluka o izboru
Nabavka stolica
19. septembar 2019.
ZAmjena sistema vatrodojave u vatrogasnom domu TE Tuzla
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Tender 2000026629
18. septembar 2019.
NAbavka kablovskih završnica, spojnica i adeptera za potrebe elektrodist. podružnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača , Tender 2000024663P-Lot 14
18. septembar 2019.
Izrada studije i glavnog projekta sa revizijom za pribavljanje prethodne i konačne vodne saglasnosti
Odluka o izboru
18. septembar 2019.
Kalibracija i certifikacija radnih etalona
Kalibracija i certifikacija radnih etalona
17. septembar 2019.
Geodetske usluge na snimanju zaliha uglja na depoima, snimanju za katastar podzemnih instalacija i drugi poslovi iz oblasti geodezije za potrebe TE “Tuzla”, Tuzla
Geodetske usluge na snimanju zaliha uglja na depoima, snimanju za katastar podzemnih instalacija i drugi poslovi iz oblasti geodezije za potrebe TE “Tuzla”, Tuzla
16. septembar 2019.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-26454/19
Nabavka prehrambenih artikala, dodataka jelima, potrošnog materijala i bezalkoholnih pića za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
13. septembar 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama
Zdrastvene usluge u podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
12. septembar 2019.
ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-26072/19
Uklanjanje nanosa sa dna ulazne građevine broj 1 i 2 u pogonu HE Jablanica za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
11. septembar 2019.
Prema Tenderu broj 2000024827
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-26221/19 od 11.09.2019
11. septembar 2019.
Nabavka opreme za realizaciju optičkog spojnog puta
Odluka o izboru najponoljnijeg ponuđača, TD 10097693
10. septembar 2019.
Nabavka tehničkih plinova za TEK, TET i HEN.
Odluka o izboru
09. septembar 2019.
Produženje licenci antivirusne zaštite Kaspersky
Produženje licenci antivirusne zaštite Kaspersky
Nema odluka