Odluke
o izboru

21. septembar 2021.
Nabavka suhomesnatih proizvoda
Nabavka suhomesnatih proizvoda
21. septembar 2021.
Nabavka brusnog materijala
Nabavka brusnog materijala
20. septembar 2021.
Statički proračun mosta vanjske dopreme uglja usljed dodatnog opterećenja novog vrelovoda za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
20. septembar 2021.
Elektroizolacijska ulja, OP-020/21
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-29272/21
20. septembar 2021.
Nabavka rastavnih elemenata
Odluka o izboru
17. septembar 2021.
Nabavka radova-Antikorozivna zaštita 35 kV DV-a Nova Breza-Ilijaš
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
16. septembar 2021.
Usluge popravke motornih vozila – teretna vozila za područje Bosansko-podrinjskog kantona, OP-001A/21
Odkuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-29102/21
16. septembar 2021.
Građevinski radovi za potrebe priključenja na području Grada Bihać i Grada Cazin
Odluka o izboru
16. septembar 2021.
Nabavka niskosumpornog mazuta
Odluka o izboru
15. septembar 2021.
Usluge projektovanja elektrodistributivnih mreža i postrojenja sa pribavljanjem saglasnosti za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru
14. septembar 2021.
Pružanje zdravstvenih usluga banjsko klimatskog liječenja radnika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Postupak 2000032921
14. septembar 2021.
Selektivno osiguranje imovine od požara
Odluka o izboru
14. septembar 2021.
Građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji/rekonstrukciji NN mreža na području općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim
Odluka o izboru
14. septembar 2021.
Građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji/rekonstrukciji NN mreža na području Grada Bihaća i Grada Cazina
Odluka o izboru
13. septembar 2021.
Nabavka reznog alata
Nabavka reznog alata
Nabavka reznog alata
03. septembar 2021.
Izvođenje građevinskih radova za potrebe priključenja na EEO područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, OP-019/21
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 03-27519/21 od 01.09.2021.
03. septembar 2021.
Lična i skupna zaštitna oprema (Zaštitna i radna obuća za profesionalnu upotrebu), OP-015/21
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 03-26889/2021 od 25.08.2021.
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka